Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi và Đáp Án TOÁN THPT Chuyên ĐH VINH lần 2 2015

Được đăng lên bởi Bé Linh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DeThiThu.Net - Đ Thi Th ĐH-THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi.C p nh t h ng ngày

Tham gia ngay Group: Ôn Thi ĐH TOÁN - ANH -> 

DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi.C p nh t h ng ngày!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
Câu
Câu 1:
( 2,0 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – LẦN 2
Môn: TOÁN; Thời gian làm bài 180 phút
Đáp án

Điểm

a) (1,0 điểm)
1 0. Tập xác định: D = R \ {1} .
2 0 .Sự biến thiên:
* Giới hạn, tiệm cận: Ta có lim- y = +¥ và lim+ y = -¥ . Do đó đường thẳng x = 1 là
x ®1

x ®1

tiệm cận đứng của đồ thị (H).
Vì lim y = lim y = 1 nên đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị (H).
x ®-¥

0,5

x ®+¥

1
> 0 , với mọi x ¹ 1 .
( x - 1) 2
Suy ra hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (-¥;1) , (1; +¥) .
* Bảng biến thiên:
x -¥
1
+
y’

* Chiều biến thiên: Ta có y ' =

+¥
+

+¥
y

1

1
-¥

3 0 Đồ thị:

0,5

Đồ thị (H) cắt trục Ox tại (2 ; 0), cắt Oy tại
(0 ; 2), nhận giao điểm I(1 ; 1) của hai
đường tiệm cận làm tâm đối xứng
b) (1,0 điểm)
Ta có: y ' =

1

( x - 1)

2

, với mọi x ¹ 1 .

Vì tiếp tuyến có hệ số góc k = 1 nên hoành độ tiếp
điểm là nghiệm của phương trình
éx = 0
1
2
= 1 hay ( x - 1) = 1 Û ê
2
( x - 1)
ëx = 2
*) Với x = 0 ta có phương trình tiếp tuyến y = x + 2 .
*) Với x = 2 ta có phương trình tiếp tuyến y = x - 2 .
Vậy có hai tiếp tuyến là: y = x + 2 và y = x - 2 .
Câu 2:
( 1,0 điểm)

0,5

0,5

a) (0,5 điểm)

Rõ ràng cos a ¹ 0 , chia cả tử số và mẫu số của A cho cos 3 a ta được
tan a (1 + tan 2 a ) + 2 2.5 + 2 4
A=
=
=
1 + tan 2 a + 2 tan 3 a
5 + 16 7

0,5

b) (0,5 điểm)

Giả sử z = a + bi ( a, b Î ¡ ) . Suy ra z +

2 (1 - i )
2
= a + bi +
= a + 1 + ( b - 1) i .
1+ i
2

2
là số thực nên ta có b = 1.
1+ i
Khi đó z = 2 Û a + i = 2 Û a 2 + 1 = 2 Û a = ± 3 .
Từ giả thiết z +

0,5

Tham gia ngay Group: Ôn Thi ĐH TOÁN - ANH -> 

DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi.C p nh t h ng ngày!
Vậy số phức cần tìm là z = 3 + i và z = - 3 + i

Câu 3:
( 0,5 điểm)

Câu 4:
( 1,0 điểm)

Bất phương trình đã cho tương đương với
23 x.21- x > 2 x Û 23 x +1- x > 2 x Û 3x + 1 - x 2 > x
Û x2 - 2x - 1 < 0 Û 1 - 2 < x < 1 + 2
2

2

0,5

*) Điều kiện 4 - x 2 ³ 0 Û -2 £ x £ 2.
Phương trình đã cho tương đương với
2

x + 4 - x2 = x2 - 2x - 2 3 ( x2 - 2 x ) + 2
Ta có

(

x + 4 - x2

)

2

= 4+2 x

(1)

4 - x 2 ³ 4 , với mọi x Î [ -2; 2] .

Suy ra x + 4 - x 2 ³ 2 , với mọi x Î [ -2; 2] .
Dấu đẳng thức ở (2) xảy ra khi và chỉ khi x =...
DeThiThu.Net - Đ󰗂 Thi Th󰗮 ĐH-THPT Qu󰗒c Gia - Tài Li󰗈u Ôn Thi.C󰖮p nh󰖮t h󰖲ng ngày
Tham gia ngay Group: Ôn Thi ĐH TOÁN - ANH -> www.facebook.com/groups/onthidhtoananhvan
Đề Thi và Đáp Án TOÁN THPT Chuyên ĐH VINH lần 2 2015 - Trang 2
Đề Thi và Đáp Án TOÁN THPT Chuyên ĐH VINH lần 2 2015 - Người đăng: Bé Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề Thi và Đáp Án TOÁN THPT Chuyên ĐH VINH lần 2 2015 9 10 129