Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án ViTích phân A1 ĐH Cần Thơ

Được đăng lên bởi luutranhuutin
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4524 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BỘ MÔN TOÁN HỌC

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN VI TÍCH PHÂN A1 – TN001
Thời gian làm bài 90 phút

NỘI DUNG
(Đề thi gồm 08 câu được in trên 01 trang)

a) lim

Câu 1. Tính các giới hạn sau

x →2

x2 − 4
x 2 − 3x + 2

b) lim ( cos x )

−

1
x2

x →0

Câu 2. a) Một đứa trẻ ném một hòn đá xuống ao gây ra một gợn sóng hình tròn lan rộng trên mặt
ao. Nếu bán kính của gợn sóng tròn này tăng với tốc độ không đổi 0,5 feet mỗi giây thì diện
tích của nó tăng ở tốc độ nào khi bán kính đang là 30 feet.
b) Theo quy định, một câu lạc bộ thu phí của mỗi thành viên là 200$ một năm. Tuy nhiên, khi số
thành viên của câu lạc bộ này vượt quá 60 thì cứ mỗi thành viên tăng thêm thì phí sẽ được
giảm 2$. Số thành viên của câu lạc bộ này nên là bao nhiêu để số tiền thu được lớn nhất?

x2
đến số hạng chứa x 6 từ đó suy ra giá trị
Câu 3. a) Khai triển Maclaurin của hàm số f ( x ) = sin
2
của f (6) (0) .
x

t2
1
sin dt − x 3
∫
2
2
6
x
b) Dùng khai triển Maclaurin của hàm số f ( x ) = sin
tính giới hạn lim 0
.
7
x →0
2
x
Câu 4. Tìm giá trị trung bình của hàm số f ( x) = −5 x 4 + 4 x − 10 trên đoạn [ −2; 2] .
Câu 5. a) Tính diện tích hình phẳng (D) giới hạn bởi các đường cong y = x 2 − 2 x , trục hoành,

x = −1 và x = 2 .
b) Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo thành khi quay miền (D) quanh trục tung.
Câu 6. Tính độ dài cung y = x 4 +

1
từ x = 1 đến x = 2 .
32 x 2

(−1) n−1
.
∑
2
n
−
1
n =1
∞

Câu 7. a) Xét sự hội tụ tuyệt đối, bán hội tụ và phân kỳ của chuỗi
∞

b) Tính tổng của chuỗi số

1

∑ (3n − 2)(3n + 1) .
n =1

x 2 n+1
Câu 8. Tìm miền hội tụ và tính tổng của chuỗi hàm ∑ (−1)
.
2n + 1
n =0
∞

HẾT

n

ĐÁP ÁN
x2 − 4
x+2
Câu 1 (1,00 điểm). a) lim 2
= lim
=4
x →2 x − 3 x + 2
x →2 x − 1
b) lim ( cos x )
x →0

−

1
x2

=e

lim

x →0

1− cos x
x2

1

= e2 = e .

Câu 2 (1,00 điểm). a) Gọi r (t ) và S (t ) là bán kính và diện tích của gợn sóng tại thời điểm t.
Ta có S (t ) = π r 2 (t ) ⇒ S ′(t ) = 2π r (t ).r ′(t )
Tại thời điểm đang xét ta có r (t0 ) = 30 ft và r ′(t0 ) = 0,5 ft / s
Suy ra S ′(t0 ) = 2π .30.0,5 = 30π ft 2 / s .
b*) Gọi x là số thành viên của CLB, x > 0 .
Khi đó số tiền thu được là

200 x
khi

T ( x) = 
 x ( 200 − 2( x − 60) ) khi
khi
 200
T ′( x) = 
320 − 4 x khi

x ≤ 60  200 x
khi
=
x > 60  x ( 320 − 2 x ) khi

x ≤ 60
x > 60

x < 60
x > 60

Suy ra T ′( x) = 0 ⇔ x = 80
Hàm số tăng trên khoảng ( 0,80 ) và giảm trên khoảng x > 80 . Suy ra, hàm số đạt giá trị lớn
nhất khi x = 80
Câu 3 (1,00 điểm). a) Khai triển...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN MÔN VI TÍCH PHÂN A1 – TN001
BỘ MÔN TOÁN HỌC Thời gian làm bài 90 phút
NỘI DUNG
(Đề thi gồm 08 câu được in trên 01 trang)
Câu 1. Tính các giới hạn sau a)
2
2
2
4
lim
3 2
x
x
x x
+
b)
( )
2
1
0
lim cos
x
x
x
Câu 2. a) Một đứa trẻ ném một hòn đá xuống ao gây ra một gợn sóng hình tròn lan rộng trên mặt
ao. Nếu bán kính của gợn sóng tròn y tăng với tốc độ không đổi 0,5 feet mỗi giây thì diện
tích của nó tăng ở tốc độ nào khi bán kính đang là 30 feet.
b) Theo quy định, một câu lạc bộ thu p của mỗi tnh viên là 200$ mộtm. Tuy nhiên, khi số
thành viên của câu lạc bộ này vượt quá 60 thì cứ mỗi thành viên tăng thêm thì phí sẽ được
giảm 2$. Số tnh viên củau lạc bộ này n là bao nhiêu để stiền thu được lớn nhất?
Câu 3. a) Khai triển Maclaurin của hàm số
2
2
x
f x =
đến số hạng chứa
6
x
từ đó suy ra giá trị
của
(6)
(0)
f
.
b) Dùng khai triển Maclaurin của hàm số
2
2
x
f x
=
tính giới hạn
2
3
0
7
0
1
sin
2 6
lim
x
x
t
dt x
x
.
Câu 4. Tìm giá trị trung bình của hàm số
4
( ) 5 4 10
f x x x
= +
trên đoạn
[
]
2;2
.
Câu 5. a) Tính diện tích hình phẳng (D) giới hạn bởi các đường cong
2
2
y x x
=
, trục hoành,
1
x
=
2
x
=
.
b) Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo thành khi quay miền (D) quanh trục tung.
Câu 6. Tính độ dài cung
4
2
1
32
y x
x
= +
từ
1
x
=
đến
2
x
=
.
Câu 7. a) Xét sự hội tụ tuyệt đối, bán hội tụ và phân kỳ của chuỗi
1
1
( 1)
2 1
n
n
n
=
.
b) Tính tổng của chuỗi số
1
1
(3 2)(3 1)
n
n n
=
+
.
Câu 8. Tìm miền hội tụ và tính tổng của chuỗi hàm
2 1
0
( 1)
2 1
n
n
n
x
n
+
=
+
.
HẾT
Đề thi và đáp án ViTích phân A1 ĐH Cần Thơ - Trang 2
Đề thi và đáp án ViTích phân A1 ĐH Cần Thơ - Người đăng: luutranhuutin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi và đáp án ViTích phân A1 ĐH Cần Thơ 9 10 378