Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA KON TUM 2014 2015

Được đăng lên bởi nguyenthithanhlam29
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014 – 2015
Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Môn thi:
Hóa học (chuyên)
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi:
25/6/2014
(Đề này gồm 5 câu, 02 trang)

Câu I (2 điểm)
1.Cho hỗn hợp gồm 3,6 g Mg và 28 g Fe tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4 cho đến khi dung dịch
hết màu xanh thu được 40,8 g chất rắn. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 đem phản ứng.
2. Cho hỗn hợp X gồm Na và Al. Nếu cho m gam X tác dụng với nước dư thu được 0,5V lít khí hidro.
Cũng m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,75V lít khí hidro. Tính thành phần % khối lượng
của Al trong hỗn hợp X. Các thể tích thu được trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

...
UBND TỈNH KON TUM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014 – 2015
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Môn thi: Hóa học (chuyên)
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 25/6/2014
(Đề này gồm 5 câu, 02 trang)
Câu I (2 điểm)
1.Cho hỗn hợp gồm 3,6 g Mg và 28 g Fe tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO
4
cho đến khi dung dịch
hết màu xanh thu được 40,8 g chất rắn. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO
4
đem phản ứng.
2. Cho hỗn hợp X gồm Na và Al. Nếu cho m gam X tác dụng với nước dư thu được 0,5V lít khí hidro.
Cũng m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,75V lít khí hidro. Tính thành phần % khối lượng
của Al trong hỗn hợp X. Các thể tích thu được trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA KON TUM 2014 2015 - Người đăng: nguyenthithanhlam29
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA KON TUM 2014 2015 9 10 498