Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Ninh

Được đăng lên bởi loptruongthanhtam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2012

UBND TỈNH BẮC NINH

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Năm học 2012 – 2013
Môn thi: Toán (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Toán, Tin)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 30 tháng 6 năm 2012.

Bài 1 (2,5 điểm)
1/ Rút gọn biểu thức sau:

A = 4 − 10 − 2 5 − 4 + 10 − 2 5 .
2/ Giải phương trình:

x 2 + x 2 − 2x − 19 = 2x+39 .
Bài 2 (2,0 điểm)
1/ Cho ba số a, b, c thỏa mãn: 4a − 5b + 9c = 0 . Chứng minh rằng phương trình

ax 2 + bx + c = 0 luôn có nghiệm.
 xy + y 2 + x = 7y

2/ Giải hệ phương trình:  x
 y ( x + y ) = 12

Bài 3 (1,5 điểm)
1/ Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn: a + b + c = 1 . Chứng minh rằng:

(1 + a )(1 + b )(1 + c ) ≥ 8 (1 − a )(1 − b )(1 − c ) .
2/ Phân chia chín số: 1, 2,3, 4,5,6,7,8,9 thành ba nhóm tùy ý, mỗi nhóm ba số. Gọi T1 là tích ba
số của nhóm thứ nhất, T2 là tích ba số của nhóm thứ hai, T3 là tích ba số của nhóm thứ ba. Hỏi tổng

T1 + T2 + T3 có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?
Bài 4 (2,5 điểm)
Cho đường tròn tâm O bán kính R và dây cung BC cố định khác đường kính. Gọi A là một điểm
chuyển động trên cung lớn BC của đường tròn (O) sao cho tam giác ABC nhọn; AD,BE,CF là các đường
cao của tam giác ABC. Các đường thẳng BE, CF tương ứng cắt (O) tại các điểm thứ hai là Q, R.
1/ Chứng minh rằng QR song song với EF.
2/ Chứng minh rằng diện tích tứ giác AEOF bằng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

EF. R
.
2

Tổng đài tư vấn: 0902 – 11 – 00 - 33

- Trang | 1 -

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2012

3/ Xác định vị trí của điểm A để chu vi tam giác DEF lớn nhất.
Bài 5 (1,5 điểm)
1/ Tìm hai số nguyên a, b để a 4 + 4b 4 là số nguyên tố.
2/ Hãy chia một tam giác bất kì thành 7 tam giác cân trong đó có 3 tam giác bằng nhau.

-----------------------Hết----------------------(Đề thi gồm có 01 trang)
Họ và tên thí sinh:………………………..…………………..Số báo danh:……….……….

Nguồn:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 0902 – 11 – 00 - 33

Hocmai.vn

- Trang | 2 -

...
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10
năm 2012
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 0902 – 11 – 00 - 33
- Trang | 1
-
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
Năm học 2012 – 2013
Môn thi: Toán (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Toán, Tin)
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 30 tháng 6 m 2012.
Bài 1 (2,5 điểm)
1/ Rút gọn biểu thức sau:
A 4 10 2 5 4 10 2 5
= +
.
2/ Giải phương trình:
2 2
x x 2x 19 2x+39
+ =
.
Bài 2 (2,0 điểm)
1/ Cho ba sa, b, c thỏa mãn:
4a 5b 9c 0
+ =
. Chứng minh rằng phương trình
2
+ + =
luôn có nghiệm.
2/ Giải hệ phương trình:
( )
2
xy y x 7y
x
x y 12
y
+ + =
+ =
Bài 3 (1,5 điểm)
1/ Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn:
a b c 1
+ + =
. Chứng minh rằng:
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
1 a 1 b 1 c 8 1 a 1 b 1 c
+ + +
.
2/ Phân chia chín số:
1,2,3,4,5,6,7,8,9
thành ba nhóm tùy ý, mỗi nhóm ba số. Gọi
1
T
tích ba
số của nhóm thứ nhất,
2
T
tích ba scủa nhóm thứ hai,
3
T
tích ba scủa nhóm thứ ba. Hỏi tổng
1 2 3
T T T
+ +
có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?
Bài 4 (2,5 điểm)
Cho đường tròn tâm O bán kính R dây cung BC cố định khác đường kính. Gọi A một điểm
chuyển động trên cung lớn BC của đường tròn (O) sao cho tam giác ABC nhọn; AD,BE,CF các đường
cao của tam giác ABC. Các đường thẳng BE, CF tương ứng cắt (O) tại các điểm thứ hai là Q, R.
1/ Chứng minh rằng QR song song với EF.
2/ Chứng minh rằng diện tích tứ giác AEOF bằng
EF. R
2
.
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Ninh - Trang 2
Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Ninh - Người đăng: loptruongthanhtam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Ninh 9 10 247