Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vào lớp 6 trường Đoàn Thị Điểm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo


Mail:lienhe@toantieuhoc.vn

ĐỀ THI TOÁN 6 TRƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM 2010
BÀI 1: (2 điểm)Tính giá trị biểu thức:
a) A = 290 – 18 × 13 + 567 : 17
1
7

b) B   3

1 1 9 1
  
11 7 11 7

BÀI 2: (2 điểm) Tìm x biết:
a) x-19,25:1,75=1999.
7
8

b) 53× x- 34 =135 : 1 .
BÀI 3: (3 điểm)
Theo lịch phân công của nhà trường, lớp 5A được chia thành các nhóm để trực
1
5
lớp đi dọn vườn trường, nhóm thứ hai gồm
số học
4
12
sinh còn lại đào hố trồng cây. Nhóm thứ 3 gồm 21 học sinh còn lại quét dọn sân trường.

nhật. Nhóm thứ nhất gồm

a) Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?
b) Tìm số học sinh đi dọn vườn trường, số học sinh đào hố trồng cây?

BÀI 4: (2 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB dài 36 cm, cạnh
AD dài 18 cm. Gọi M là điểm chính giữa BC, N là điểm
trên cạnh CD sao cho DN gấp 2 lần CN.
a) Tính diện tích tứ giác AMCN.
b) Tìm điểm E trên cạnh CD để diện tích tứ giác
AMCN bằng một nửa diện tích hình chữ nhật
ABCD?

A

M

D

BÀI 5: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lý.
1999  2011  1999
2010  1998  2010
2
4
2
4
2
4
2
b)






35 77 143 221 323 437 575

a)B

N

C

...
Toantieuhoc.vn : tư duy sáng tạo
http://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn
ĐỀ THI TOÁN 6 TRƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM 2010
BÀI 1: (2 điểm)Tính giá trị biểu thức:
a) A = 290 – 18 × 13 + 567 : 17
b)
1 1 1 9 1
B 3
7 11 7 11 7
BÀI 2: (2 điểm) Tìm x biết:
a) x-19,25:1,75=1999.
b) 53× x- 34 =135 :
7
1
8
.
BÀI 3: (3 điểm)
Theo lịch phân công của nhà trường, lớp 5A được chia thành các nhóm để trực
nhật. Nhóm thứ nhất gồm
1
4
lớp đi dọn vườn trường, nhóm thứ hai gồm
12
số học
sinh còn lại đào hố trồng cây. Nhóm thứ 3 gồm 21 học sinh còn lại quét dọn sân trường.
a) Hỏi lớp 5A có bao nhiêu hc sinh?
b) Tìm số học sinh đi dọn vườn trường, số học sinh đào hố trồng cây?
BÀI 4: (2 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB dài 36 cm, cạnh
AD dài 18 cm. Gọi M là điểm chính giữa BC, N là điểm
trên cạnh CD sao cho DN gấp 2 lần CN.
a) Tính diện tích tứ giác AMCN.
b) Tìm điểm E trên cạnh CD để diện tích tứ giác
AMCN bằng một nửa diện tích hình chữ nhật
ABCD?
BÀI 5:
(1 điểm) Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lý.
a)
1999 2011 1999
2010 1998 2010
b)
2 4 2 4 2 4 2
35 77 143 221 323 437 575
http://toantieuhoc.vn/
D
C
M
B
A
N
Đề thi vào lớp 6 trường Đoàn Thị Điểm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi vào lớp 6 trường Đoàn Thị Điểm 9 10 347