Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vào SamSung GSat

Được đăng lên bởi Duy Nguyenduc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 13 lần
[Câu 1-4] Trong các câu hỏi có các giá trị ở cột A và B.So sánh giá trị ở cột A và B và điền vào tờ đáp án
như hướng dẫn sau:
-Nếu giá trị cột A lớn hơn:1
-Nếu giá trị cột B lớn hơn:2
-Nếu giá trị 2 cột bằng nhau:3
-Không thể so sánh được:4

Câu 1.Theo thống kê của bảo vệ Trung tâm Hội nghị Quốc gia,có tất cả 600 cây dừa trong khuôn viên
Trung tâm.Trung bình chiều cao mỗi cây bằng 3 lần tổng chiều cao của 6 ứng viên tham gia thi GSAT
ngày 26/4/2015.
Số ứng viên tham gia GSAT

10200

Câu 2.Theo thông báo của Cảnh sát giao thông Hà Nội,có tất cả 250 chuyến xe khách chạy về HN trong
ngày 26/4/2015(cả đầu giờ sáng và chiều).Mỗi xe có sức chứa vượt gấp 70% số ghế bình thường (trung
bình mỗi xe 40 ghế),trong đó 60% số người mỗi xe là ứng viên tham gia thi GSAT
12345
Số người có mặt tại các cổng của TTHNQG
Câu 3.BTC sẽ thanh toán các khoản phí cho 10200 ứng viên tham gia thi GSAT như sau:
-Thuê phòng ở TTHNQG:1 tỷ đồng/ngày
-Chi phí nhân lực tổ chức thi: 500 triệu đồng
-Với mỗi ứng viên:
+1 bút (5k/chiếc)
+1 túi an ninh(2k/chiếc)
-Chi phí liên quan khác:100 triệu đồng
Trong khi đó,mỗi ứng viên đi 2 lượt (đi và về),mỗi lượt trung bình 70k tiền xe.Có 30% ứng viên ở Hà
Nội.
Tổng chi phí BTC

Tổng chi phí của các ứng viên

Câu 4.Mỗi phòng thi,giám thị sẽ nhắc “Các bạn còn 5 phút làm bài” và “Còn 2 phút” khi gần hết thời
gian thi(có 1 số phòng không có điều này).Có tất cả 20 phòng thi.
Số lượng câu nói này tối thiểu

Số lượng người yêu,bạn bè người thân ở nhà của mỗi ứng viên

Câu 5.Trong tổng số 10200 ứng viên,trung bình cứ 100 người thì có 80 người ngất hoặc choáng,lúng túng
với phần 1 của đề thi
Số người không làm được hoặc làm không tốt phần 1

Số giám thị đẹp zai,xinh gái

[Câu 6-10].Chọn đáp án đúng và khoanh vào tờ đáp án
Câu 6.Với số lượng khoảng 10200 ứng viên tham gia thi GSAT,hỏi BTC sẽ phải chuẩn bị ít nhất bao
nhiêu bản đề thi cho các ứng viên,biết mỗi ứng viên 1 đề và cứ 100 người lại có 1 người xé đề làm nháp
hoặc gấp hình?
1.10200

2.10302

3.20400

4.10000

Câu 7.Mỗi đề thi có 48 trang,mỗi trang nặng 5g,,mỗi trang đề thi có giá 2000đ.Với số lượng 10200 ứng
viên tham gia kì thi GSAT,BTC mất chi phí bao nhiêu cho công tác chuẩn bị đề thi?
1.Gần 980 triệu

2. Vài trăm lít rượu(theo đơn giá trên TNUT)

3.Không tính được

Câu 8.Biết rằng cứ 1 giám thị Nam sẽ có 3 ứng viên nữ mải ngắm trai đẹp và k làm được bài.Tương tự có
10 ứng viên nam cho 1 giám thị Nữ.Với số lượng gần 10200 ứng viên tham dự kì thi GSAT,có ít nhất bao
nhiêu người làm đúng 50% số câu hỏ...
[Câu 1-4] Trong các câu hỏi có các giá trị ở cột A và B.So sánh giá trị ở cột A và B và điền vào tờ đáp án
như hướng dẫn sau:
-Nếu giá trị cột A lớn hơn:1
-Nếu giá trị cột B lớn hơn:2
-Nếu giá trị 2 cột bằng nhau:3
-Không thể so sánh được:4
Câu 1.Theo thống kê của bảo vệ Trung tâm Hội nghị Quốc gia,có tất cả 600 cây dừa trong khuôn viên
Trung tâm.Trung bình chiều cao mỗi cây bằng 3 lần tổng chiều cao của 6 ứng viên tham gia thi GSAT
ngày 26/4/2015.
Số ứng viên tham gia GSAT 10200
Câu 2.Theo thông báo của Cảnh sát giao thông Hà Nội,có tất cả 250 chuyến xe khách chạy về HN trong
ngày 26/4/2015(cả đầu giờ sáng và chiều).Mỗi xe có sức chứa vượt gấp 70% số ghế bình thường (trung
bình mỗi xe 40 ghế),trong đó 60% số người mỗi xe là ứng viên tham gia thi GSAT
12345 Số người có mặt tại các cổng của TTHNQG
Câu 3.BTC sẽ thanh toán các khoản phí cho 10200 ứng viên tham gia thi GSAT như sau:
-Thuê phòng ở TTHNQG:1 tỷ đồng/ngày
-Chi phí nhân lực tổ chức thi: 500 triệu đồng
-Với mỗi ứng viên:
+1 bút (5k/chiếc)
+1 túi an ninh(2k/chiếc)
-Chi phí liên quan khác:100 triệu đồng
Trong khi đó,mỗi ứng viên đi 2 lượt (đi và về),mỗi lượt trung bình 70k tiền xe.Có 30% ứng viên ở Hà
Nội.
Tổng chi phí BTC Tổng chi phí của các ứng viên
Câu 4.Mỗi phòng thi,giám thị sẽ nhắc “Các bạn còn 5 phút làm bài” và “Còn 2 phút” khi gần hết thời
gian thi(có 1 số phòng không có điều này).Có tất cả 20 phòng thi.
Số lượng câu nói này tối thiểu Số lượng người yêu,bạn bè người thân ở nhà của mỗi ứng viên
Đề thi vào SamSung GSat - Trang 2
Đề thi vào SamSung GSat - Người đăng: Duy Nguyenduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi vào SamSung GSat 9 10 323