Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Vật Lý HK1 lớp 11 Gia Lai 1013

Được đăng lên bởi quang-minh1
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2012- 2013
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 11
Thời gian làm bài:45 phút
(20 câu trắc nghiệm 25phút; 2 bài tập tự luận 20 phút)
Mã đề 132

Họ, tên học sinh:.....................................................Lớp:............Số báo danh:..............................
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm): DÀNH CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH
( Học sinh trả lời trên phiếu trắc nghiệm)
Câu 1: Một nguồn điện có điện trở trong 1 Ω, được mắc với điện trở 6 Ω thành mạch kín. Khi đó
hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện là
A. 14,5 V.
B. 14 V.
C. 11,75 V.
D. 12,25 V.
Câu 2: Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào
A. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại.
B. bản chất của kim loại.
C. nhiệt độ của kim loại.
D. kích thước của vật dẫn kim loại.
Câu 3: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO 3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là
I = 1(A). Cho A = 108, n = 1. Lượng Ag bám vào catôt trong thời gian 10 phút 5 giây là
A. 0,68 (g).
B. 1,08 (g).
C. 0,68 (kg).
D. 0,54 (g).
Câu 4: Ghép 4 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện độ 3 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện
động và điện trở trong của bộ pin là
A. 9 V và 3 Ω.
B. 12 V và 1/4 Ω.
C. 12 V và 4 Ω.
D. 3 V và 1/3 Ω.
Câu 5: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5
(Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên
điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị
A. R = 1 (Ω).
B. R = 2 (Ω).
C. R = 4 (Ω).
D. R = 3 (Ω).
Câu 6: Một cặp nhiệt điện được chế tạo từ sắt và V đồng. Khi độ chênh nhiệt độ giữa hai mối hàn là
200C thì suất điện động nhiệt điện là 172. Suất điện động nhiệt điện sẽ là bao nhiêu nếu độ chênh
nhiệt độ giữa hai mối hàn là 600C?
V
V
A. 344 .
B. 516 ᄃ.
C. 172.
D. 127.
0
-3 -1
Câu 7: Một sợi dây nhôm có điện trở 40 ở 40 C, có hệ số nhiệt điện trở α = 4,4.10 K . Điện trở
của sợi dây nhôm đó ở 1000 C là (bỏ qua sự nở vì nhiệt):
A. 53,32
B. 133,3.
C. 40.
D. 50,56.
Câu 8: Điều kiện để có dòng điện là
A. chỉ cần có các vật dẫn điện nối liền với nhau tạo thành mạch điện kín
B. chỉ cần có hiệu điện thế.
C. chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.
D. chỉ cần có nguồn điện.
Câu 9: Khi các dụng cụ tiêu thụ điện sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức thì
A. công suất tiêu thụ bằng đúng công suất định mức.
B. công suất điện tiêu thụ là lớn nhất.
C. điện năng ...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2012- 2013
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 11
Thời gian làm bài:45 phút
(20 câu trắc nghiệm 25phút; 2 bài tập tự luận 20 phút)
Mã đề 132
Họ, tên học sinh:.....................................................Lớp:............Số báo danh:..............................
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm): DÀNH CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH
( Học sinh trả lời trên phiếu trắc nghiệm)
Câu 1: Một nguồn điện điện trở trong 1 Ω, được mắc với điện trở 6 Ω thành mạch kín. Khi đó
hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện là
A. 14,5 V. B. 14 V. C. 11,75 V. D. 12,25 V.
Câu 2: Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào
A. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại. B. bản chất của kim loại.
C. nhiệt độ của kim loại. D. kích thước của vật dẫn kim loại.
Câu 3: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO
3
, cường đ dòng điện chạy qua nh điện phân
I = 1(A). Cho A
= 108, n
= 1. Lượng Ag bám vào catôt trong thời gian 10 phút 5 giây là
A. 0,68 (g). B. 1,08 (g). C. 0,68 (kg). D. 0,54 (g).
Câu 4: Ghép 4 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện độ 3 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện
động và điện trở trong của bộ pin là
A. 9 V và 3 Ω. B. 12 V và 1/4 Ω. C. 12 V và 4 Ω. D. 3 V và 1/3 Ω.
Câu 5: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5
(Ω), mạch ngoài gồm điện trở R
1
= 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên
điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị
A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 4 (Ω). D. R = 3 (Ω).
Câu 6: Một cặp nhiệt điện được chế tạo từ sắt và đồng. Khi độ chênh nhiệt độ giữa hai mối hàn là
20
0
C thì suất điện động nhiệt điện là 172. Suất điện động nhiệt điện sẽ là bao nhiêu nếu độ chênh
nhiệt độ giữa hai mối hàn là 60
0
C?
A. 344 . B. 516 ᄃ. C. 172. D. 127.
Câu 7: Một sợi dây nhôm điện trở 40 40
0
C, có hệ số nhiệt điện trở α = 4,4.10
-3
K
-1
. Điện trở
của sợi dây nhôm đó ở 100
0
C là (bỏ qua sự nở vì nhiệt):
A. 53,32 B. 133,3. C. 40. D. 50,56.
Câu 8: Điều kiện để có dòng điện là
A. chỉ cần có các vật dẫn điện nối liền với nhau tạo thành mạch điện kín
B. chỉ cần có hiệu điện thế.
C. chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.
D. chỉ cần có nguồn điện.
Câu 9: Khi các dụng cụ tiêu thụ điện sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức thì
A. công suất tiêu thụ bằng đúng công suất định mức.
B. công suất điện tiêu thụ là lớn nhất.
C. điện năng tiêu thụ là nhỏ nhất.
D. dòng điện qua dụng cụ là nhỏ nhất.
Câu 10: Khi đốt nóng chất khí, nó trở nên dẫn điện vì
A. vận tốc giữa các phân tử chất khí tăng.
B. các phân tử chất khí bị ion hóa thành các hạt mang điện tự do.
C. chất khí chuyển động thành dòng có hướng.
D. khoảng cách giữa các phân tử chất khí tăng.
V
VVVV
Đề thi Vật Lý HK1 lớp 11 Gia Lai 1013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Vật Lý HK1 lớp 11 Gia Lai 1013 - Người đăng: quang-minh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề thi Vật Lý HK1 lớp 11 Gia Lai 1013 9 10 151