Ktl-icon-tai-lieu

đề thi violymopic vòng 12

Được đăng lên bởi Hoàng Vũ Duy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VONG 10 12-13
BÀI THI SỐ 1
Câu 1:Một đội công nhân có tất cả 36 người. Trong quý I, đội đó sản xuất được 1620 sản
phẩm, quý II đội đó sản xuất được 1764 sản phẩm, quý II đội đó sản xuất được 1692 sản
phẩm. Hỏi trong 3 quý đó trung bình mỗi công nhân sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
Câu 2:11 x 763 – 763 =
Câu 3:Cho biểu thức: “583 + 6840: n”. Với n = 15, giá trị biểu thức đã cho là
Câu 4:75 x 64 – 75 x 53 =
Câu 5:Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 44m, chiều cao bằng một nửa độ dài đáy.
Diện tích khu đất hình bình hành đó là
.
Câu 6:Trong đợt mưa lũ ở Hà Nội vừa qua, ở hai quận Đống Đa và Ba Đình trung bình mỗi
quận có 60 ngôi nhà bị ngập nước. Tính số nhà bị ngập nước ở quận Ba Đình biết rằng số
nhà bị ngập ở quận Đống Đa hơn số nhà bị ngập ở quận Ba Đình là 12 nhà.
Câu 7:1986 x 57 + 1986 x 63 – 1986 x 110 =
Câu 8:2012 x 36 – 2012 x 8 – 2012 x 18 =
Câu 9:Trong một tháng có ba ngày thứ năm trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày thứ năm cuối
cùng trong tháng sẽ là ngày bao nhiêu của tháng?
Câu 10:Tùng có 15 viên bi, số bi của Long gấp đôi số bi của Tùng. Hải có số bi kém trung
bình cộng số bi của 3 bạn là 5 viên. Tính số bi của Hải.
BÀI THI SỐ 2
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hai thửa ruộng thu hoạch được 5 tấn 2 tạ thóc. Biết thửa thứ nhất thu được nhiều hơn
thửa thứ hai 8 tạ. Hỏi thửa ruộng thứ nhất thu được bao nhiêu ki - lô -gam thóc?
Câu 2:11 x 108 – 108 =
Câu 3:Mẹ hơn con 28 tuổi.Biết 5 năm trước tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi .Tính tuổi
mẹ hiện nay.
Câu 4:Hỏi nếu cạnh của một hình vuông tăng lên gấp 4 lần thì diện tích hình vuông đó tăng
lên mấy lần ?
Câu 5:96 x 7 + 96 x 4 =
Câu 6:Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 76m, chiều cao là 48m. Người ta thu
hoạch thóc từ thửa ruộng đó, biết trung bình cứ 4
thu được 3kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó
thu được bao nhiêu ki-lô-gam thóc tất cả?
Câu 7:Khối 4 trường Lê Quý Đôn có 3 lớp. Trong đợt kiểm tra giữa học kỳ vừa qua, trung
bình mỗi lớp có 14 học sinh đạt điểm giỏi. Lớp 4A1 có 16 học sinh đạt điểm giỏi, lớp 4A2 có
số học sinh đạt điểm giỏi ít hơn lớp 4A1 là 3 em. Hỏi lớp 4A3 có bao nhiêu học sinh đạt điểm
giỏi?
Câu 8:Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là 280m. Chiều dài hơn chiều rộng 20 m. Biết rằng cứ
5
thu được 18kg rau, số rau thu hoạch được trên toàn mảnh đất đó là
kg .
Câu 9:Một hình vuông có cạnh là 4cm, có thể tìm được bao nhiêu hình chữ nhật có cùng chu
vi với hình vuông đó (độ dài cạnh hình chữ nhật là số tự nhiên với đơn vị đo là xăng-ti-mét )?
Câu 10:Tìm số nhỏ nhất có ...
VONG 10 12-13
BÀI THI SỐ 1
Câu 1:Một đội công nhân có tất cả 36 người. Trong quý I, đội đó sản xuất được 1620 sản
phẩm, quý II đội đó sản xuất được 1764 sản phẩm, quý II đội đó sản xuất được 1692 sản
phẩm. Hỏi trong 3 quý đó trung bình mỗi công nhân sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
Câu 2:11 x 763 – 763 =
Câu 3:Cho biểu thức: “583 + 6840: n”. Với n = 15, giá trị biểu thức đã cho là
Câu 4:75 x 64 – 75 x 53 =
Câu 5:Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 44m, chiều cao bằng một nửa độ dài đáy.
Diện tích khu đất hình bình hành đó là .
Câu 6:Trong đợt mưa lũ ở Hà Nội vừa qua, ở hai quận Đống Đa và Ba Đình trung bình mỗi
quận có 60 ngôi nhà bị ngập nước. Tính số nhà bị ngập nước ở quận Ba Đình biết rằng số
nhà bị ngập ở quận Đống Đa hơn số nhà bị ngập ở quận Ba Đình là 12 nhà.
Câu 7:1986 x 57 + 1986 x 63 – 1986 x 110 =
Câu 8:2012 x 36 – 2012 x 8 – 2012 x 18 =
Câu 9:Trong một tháng có ba ngày thứ năm trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày thứ năm cuối
cùng trong tháng sẽ là ngày bao nhiêu của tháng?
Câu 10:Tùng có 15 viên bi, số bi của Long gấp đôi số bi của Tùng. Hải có số bi kém trung
bình cộng số bi của 3 bạn là 5 viên. Tính số bi của Hải.
BÀI THI SỐ 2
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hai thửa ruộng thu hoạch được 5 tấn 2 tạ thóc. Biết thửa thứ nhất thu được nhiều hơn
thửa thứ hai 8 tạ. Hỏi thửa ruộng thứ nhất thu được bao nhiêu ki - lô -gam thóc?
Câu 2:11 x 108 – 108 =
Câu 3:Mẹ hơn con 28 tuổi.Biết 5 năm trước tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi .Tính tuổi
mẹ hiện nay.
Câu 4:Hỏi nếu cạnh của một hình vuông tăng lên gấp 4 lần thì diện tích hình vuông đó tăng
lên mấy lần ?
Câu 5:96 x 7 + 96 x 4 =
Câu 6:Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 76m, chiều cao là 48m. Người ta thu
hoạch thóc từ thửa ruộng đó, biết trung bình cứ 4 thu được 3kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó
thu được bao nhiêu ki-lô-gam thóc tất cả?
Câu 7:Khối 4 trường Lê Quý Đôn có 3 lớp. Trong đợt kiểm tra giữa học kỳ vừa qua, trung
bình mỗi lớp có 14 học sinh đạt điểm giỏi. Lớp 4A1 có 16 học sinh đạt điểm giỏi, lớp 4A2 có
số học sinh đạt điểm giỏi ít hơn lớp 4A1 là 3 em. Hỏi lớp 4A3 có bao nhiêu học sinh đạt điểm
giỏi?
Câu 8:Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là 280m. Chiều dài hơn chiều rộng 20 m. Biết rằng cứ
5 thu được 18kg rau, số rau thu hoạch được trên toàn mảnh đất đó là kg .
Câu 9:Một hình vuông có cạnh là 4cm, có thể tìm được bao nhiêu hình chữ nhật có cùng chu
vi với hình vuông đó (độ dài cạnh hình chữ nhật là số tự nhiên với đơn vị đo là xăng-ti-mét )?
Câu 10:Tìm số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2; 3; 5 và 9.
BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:96 x 7 + 96 x 4 =
đề thi violymopic vòng 12 - Trang 2
đề thi violymopic vòng 12 - Người đăng: Hoàng Vũ Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi violymopic vòng 12 9 10 374