Ktl-icon-tai-lieu

Đề tiên tri số 1 2015 Vũ Duy Phương môn Vật lý.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty TNHH Trung Tâm Hoa Tử - 08/286 Đội Cung – P. Trƣờng Thi – TP Thanh Hóa
TRUNG TÂM HOA TỬ
Thầy: Vũ Duy Phương
ĐỀ TIÊN TRI 2015
MÔN VẬT LÝ
ĐỀ SỐ 1
1. Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 4cos(3t - 6/7)cm. Tính li độ, vận tốc của vật
khi pha dao động bằng - 3/4 rad
A. 2cm; - 9 3 cm/s.
B.-2 2cm; 6 2cm/s.
C.3 3cm; 9cm/s.
D. -3cm; 9 3 cm/s.
2. Một buổi sáng thầy Điệp ngồi uống trà trước hòn non bộ, đang ngắm mặt nước tĩnh lặng thì chợt
một giọt sương trên cành mẫu đơn rớt xuống mặt nước. Sau khi giọt sương chạm mặt nước được 2s,
thầy Điệp thấy chân chú nhện nước đang đậu trên mặt hồ rung nhẹ. Biết khoảng cách từ điểm sương
rơi đến chú nhện là 50cm. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt hồ
A. 100cm/s.
B. 200cm/s.
C.50cm/s.
D. 25cm/s.
3. Trên sợi dây có sóng dừng, bước sóng dài 120cm. Biên độ lớn nhất trên sợi dây là 2cm. Xác định
khoảng cách từ một điểm dao động với biên độ 1cm đến nút gần đó nhất .
A. 10cm.
B. 15cm.
C. 20cm.
D. 24cm.
4. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 4cm. Trong 1 chu kỳ thời gian lò xo nén bằng
1/6 chu kỳ, tính độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng.
A. 1,5cm.
B.2 2cm.
C.2 3cm.
D.2cm.
5. Tìm phát biểu sai về dao động cơ điều hòa.
A. Độ lớn kéo tác dụng lên vật tỷ lệ thuận với li độ dao động
B. Cơ năng dao động tỷ lệ thuận với bình phương biên độ
C. Tốc độ dao động biến thiên điều hòa cùng tần số với li độ
D. Véc tơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
6. Một vật dao động điều hòa dọc trục OX với chu kỳ 2s. Tại thời điểm t 0 vật có li độ 3cm sau đó
đi tiếp 0,5s thì đến li độ 4cm. Tính tốc độ trung bình trong thời gian 0,5s nói trên.
A. 2cm/s.
B. 1cm/s.
C.3cm/s.
D.6cm/s
7. Một người nội trợ đi vào một thang máy, người này đặt một miếng thịt có khối lượng 100g lên
đĩa một chiếc cân, lò xo của cân có độ cứng bằng 50N/m, đĩa cân và lò xo có khối lượng không
đáng kể. Người này đặt cân xuống nền thang máy, khi hệ đang đứng yên thì cô ta bấm nút cho
thang đột ngột chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc a = 5m/s 2, người nội trợ thấy
trong khi thang đang chuyển động nhanh dần đều thì miếng thịt rung lên. Tính biên độ rung của
miếng thịt.
A. 2cm.
B. 5cm.
C. 1cm.
D. 0,5cm.
8. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ bằng sắt hình lập phương gắn
với một lò xo nhẹ. Vật dao động điều hòa tự do theo phương ngang
dọc trục lò xo với biên độ 6cm. Khi vật đi qua li độ 3 2cm thì
người ta đặt chồng lên vật một thỏi nam châm hình lập phương
cùng khối lượng với vật. Tính biên độ dao động của hệ sau khi đặt
nam châm.
A...
Công ty TNHH Trung Tâm Hoa Tử - 08/286 Đội Cung P. Trƣờng Thi TP Thanh Hóa
TRUNG TÂM HOA TỬ - THẦY VŨ DUY PHƢƠNG 0984 666 104
1
TRUNG TÂM HOA TỬ
Thầy: Duy Phương
ĐỀ TIÊN TRI 2015
MÔN VẬT LÝ
ĐỀ SỐ 1
1. Mt vt dao động điu hòa vi phương trình: x = 4cos(3t - 6/7)cm. Tính li độ, vận tốc của vật
khi pha dao đng bằng - 3/4 rad
A. 2cm; - 9
3 cm/s. B.-2
2cm; 6
2cm/s.
C.3
3cm; 9cm/s. D. -3cm; 9
3 cm/s.
2. Một buổi sáng thầy Điệp ngồi uống trà trước hòn non bộ, đang ngắm mặt nước tĩnh lặng thì chợt
một giọt sương trên cành mẫu đơn rớt xuống mặt nước. Sau khi giọt sương chạm mặt nước được 2s,
thầy Điệp thấy chân chú nhện nước đang đậu trên mặt hrung nhẹ. Biết khoảng cách từ điểm sương
rơi đến chú nhện 50cm. Tính vận tc truyền sóng trên mặt h
A. 100cm/s. B. 200cm/s. C.50cm/s. D. 25cm/s.
3. Trên sợi dây có sóng dừng, bước sóng dài 120cm. Biên độ lớn nhất trên sợiy là 2cm. Xác đnh
khoảng cách từ một điểm dao động với biên độ 1cm đến nút gần đó nhất .
A. 10cm. B. 15cm. C. 20cm. D. 24cm.
4. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 4cm. Trong 1 chu k thời gian lò xo nén bằng
1/6 chu kỳ, tính độ biến dạng của lò xo ở vị t cân bằng.
A. 1,5cm. B.2
2cm. C.2
3cm. D.2cm.
5. Tìm phát biểu sai về dao động cơ điều hòa.
A. Độ lớn kéo tác dụng lên vật tỷ lệ thuận với li độ dao động
B. Cơ năng dao động tỷ lệ thuận với nh phương biên độ
C. Tốc độ dao động biến thiên điều hòa cùng tần số với li độ
D. Véc tơ gia tốc của vật luôn hướng về vị t cân bằng.
6. Một vật dao động điu hòa dọc trục OX với chu kỳ 2s. Tại thời điểm t
0
vật li độ 3cm sau đó
đi tiếp 0,5s t đến li độ 4cm. Tính tốc độ trung bình trong thời gian 0,5s nói trên.
A. 2cm/s. B. 1cm/s. C.3cm/s. D.6cm/s
7. Một người nội trợ đi vào một thang máy, người này đặt một miếng thịt khối lượng 100g lên
đĩa một chiếc cân, lò xo của cân độ cứng bằng 50N/m, đĩa cân lò xo có khối lượng không
đáng kể. Người này đặt cân xuống nền thang máy, khi hđang đứng yên thì ta bấm nút cho
thang đột ngột chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc a = 5m/s
2
, người nội trợ thấy
trong khi thang đang chuyển động nhanh dần đều t miếng thịt rung lên. nh biên độ rung của
miếng thịt.
A. 2cm. B. 5cm. C. 1cm. D. 0,5cm.
8. Một con lc lò xo gồm vật nhỏ bằng sắt nh lập phương gắn
với một lò xo nhẹ. Vật dao động điu hòa tdo theo phương ngang
dọc trục lò xo với biên độ 6cm. Khi vật đi qua li độ 3
2cm thì
người ta đặt chồng lên vật một thi nam châm hình lập phương
cùng khối lượng với vật. Tính biên độ dao động của hệ sau khi đặt
nam châm.
A. 1,5
6cm. B. 3
3cm. C.5,5cm. D. 6cm.
9. Quả lắc của một đồng hồ được coi như một con lắc đơn
chiều dài 1m. Trong quá trình dao động nhvới biên độ 4cm, vật
chịu một lực cản không đổi của không k luôn cùng phương ngược
chiều chuyển động với độ lớn bằng 10
-5
N. Cơ cấu duy trì được thiết
kế như hình vẽ. Ban đầu người ta quấn sợi dây vào trục bánh ng
cho vật nặng cách sàn 1,2m. Con lắc được dao động duy trì trong
điều kiện không bị nh hưởng thêm các yếu tố n ngoài như gió,
va chạm…Hỏi trong thời gian một tháng (30 ngày) phải lên cót bao
Hình 1.2
Đề tiên tri số 1 2015 Vũ Duy Phương môn Vật lý.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tiên tri số 1 2015 Vũ Duy Phương môn Vật lý.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tiên tri số 1 2015 Vũ Duy Phương môn Vật lý.pdf 9 10 565