Ktl-icon-tai-lieu

Đề tuyển sinh vào 10

Được đăng lên bởi Huỳnh Hữu Vang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS BÌNH LONG

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: Toán (hệ không chuyên)
Thời gian làm bài: 120 phút

ĐỀ THI THỬ

Bài 1: (1,5 điểm)
1. Thực hiện phép tính: 3 16  2 9 .
2. Cho hàm số y = (2m + 1)x2 có đồ thị (P).
a. Tìm m khi (P) đi qua điểm (2 ; – 4)
b. Vẽ đồ thị hàm số ứng với giá trị m vừa tìm được.
3. Cho biểu thức: A =

x+ x x  x

; Với x ≥ 0 ; x ≠ 1.
1+ x 1  x

a. Chứng minh A = 2 x .
b.Tìm giá trị của x để A = x.

Bài 2: (2,0 điểm)
1. Giải hệ phương trình và phương trình sau:
 x  y 1
 2x  3y  7

a. x 2  2015 x  2016  0

b. 

2. Cho phương trình bậc hai (ẩn x): x2 – 2(m – 1) x + m – 3 = 0

(1).
a. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị
của m.
b. Tính A theo m, biết A =

x12 + x 22 + 6x1x 2 +12
x12 + x 22 14x1x 2 +36

Bài 3: (2,0 điểm)
Hai công nhân nếu làm chung thì hoàn thành công việc trong 4 ngày. Người thứ
nhất làm nửa công việc, sau đó người thứ hai làm hết nửa công việc còn lại thì toàn bộ
công việc sẽ được hoàn thành trong 9 ngày. Hỏi nếu mỗi người làm riêng thì sẽ hoàn
thành công việc đó trong bao nhiêu ngày?

Bài 4: (3,5 điểm)
Cho C là một điểm nằm trên đoạn thẳng AB (C ≠ A, C ≠ B). Trên cùng một nửa mặt
phẳng bờ là đường thẳng AB kẻ hai tia Ax, By cùng vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy
điểm I khác A, tia vuông góc với CI tại C cắt tia By tại K. Đường tròn đường kính IC
cắt tia IK tại P.
a. Chứng minh: tứ giác CPKB nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm và bán kính
của đường tròn đó.
b. Chứng minh: IA . BK = AC . BC.
c. Chứng minh: ∆APB vuông.
d. Cho A; B; I cố định. Tìm vị trí điểm C để diện tích tứ giác ABKI đạt giá trị nhỏ
nhất.

Bài 5: (1,0 điểm)
x 2  2x + 2014
Với x ≠ 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M =
x2

----------Hết---------Họ tên thí sinh:…………………………….………………………Số báo danh:……..…
Tên và chữ kí giám thị:……….…………….……………………………………………..

...
PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN



 !"#$%& '"()" *+",-. /
Thời gian làm bài: 120 phút
0#$(1,5 điểm)
1. Thực hiện phép tính:
3 16 2 9
.
2. Cho hàm số y = (2m + 1)x
2
có đồ thị (P).
a. Tìm m khi (P) đi qua điểm (2 ; – 4)
b. Vẽ đồ thị hàm số ứng với giá trị m vừa tìm được.
3. Cho biểu thức: A =
x + x x x
;
1+ x 1 x
Với x ≥ 0 ; x ≠ 1.
a. Chứng minh A =
2 x
.
b.Tìm giá trị của x để A = x.
0#$(2,0 điểm)
1Giải hệ phương trình và phương trình sau:
a.
2
2015 2016 0x x
b.
x y 1
2x 3y 7
1 Cho phương trình bậc hai (ẩn x): x
2
– 2(m – 1) x + m – 3 = 0 (1).
a. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị
của m.
b. Tính A theo m, biết
2 2
1 2 1 2
2 2
1 2 1 2
x +x +6x x +12
A =
x +x 14x x +36
0#2$(2,0 điểm)
Hai công nhân nếu làm chung thì hoàn thành công việc trong 4 ngày. Người thứ
nhất làm nửa công việc, sau đó người thứ hai làm hết nửa công việc còn lại thì toàn b
công việc sẽ được hoàn thành trong 9 ngày. Hỏi nếu mỗi người làm riêng thì sẽ hoàn
thành công việc đó trong bao nhiêu ngày?
0#3$(3,5 điểm)
Cho C là một điểm nằm trên đoạn thẳng AB (C ≠ A, C ≠ B). Trên cùng một nửa mặt
phẳng bờ là đường thẳng AB kẻ hai tia Ax, By cùng vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy
điểm I khác A, tia vuông góc với CI tại C cắt tia By tại K. Đường tròn đường kính IC
cắt tia IK tại P.
a. Chứng minh: tứ giác CPKB nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm và bán kính
của đường tròn đó.
b. Chứng minh: IA
.
BK = AC . BC.
c. Chứng minh: ∆APB vuông.
d. Cho A; B; I cố định. Tìm vị trí điểm C để diện tích tgiác ABKI đạt giá trị nh
nhất.
0#$(1,0 điểm)
Với x ≠ 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
2
2
x 2x +2014
M =
x
----------Hết----------
Họ tên thí sinh:…………………………….………………………Số báo danh:……..…
Tên và chữ kí giám thị:……….…………….……………………………………………..
456
Đề tuyển sinh vào 10 - Người đăng: Huỳnh Hữu Vang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề tuyển sinh vào 10 9 10 633