Ktl-icon-tai-lieu

đề vật lí 11

Được đăng lên bởi Cơm Cháy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ LỚP 11 NÂNG CAO
Bài 1: Một vật bằng kim loại ban đầu chưa nhiễm điện, được cho va chạm mềm với một
vật bằng kim loại khác nhiễm điện dương. Hỏi vật ban đầu chưa nhiễm điện sau va chạm
có nhiễm điện không. Giải thích.

Bài 2: Trong một điện trường đều véc tơ cường độ E có 4 điểm A, B, C, D
B
tạo thành 1 hình chử nhật có AB=6cm, AC=10cm.Biết U AO  40V (O là
O
C
trung điểm của AC).
A


E

a). Tính cường độ điện trường E, U AB ,U CD .
D

b). Công của lực điện khi 1 electron di chuyển từ A đến C.
10
c). Đặt tại A một điện tích q0  2.10 C . Xác định cường độ điện trường tại

C lúc đó.

ξ1,r1

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ.
Với 1 = 20 V ;  2 = 10 V ; r1 = 1 ; r2 = 1 ; R1 = 18 ; R2 = 12 .
Bình điện phân dung dịch CuSO4 có dương cực bằng đồng và có điện A
trở RB = 6 . Cho hằng số Fa-ra-đây F=96500 C/mol; khối lượng mol
R1
của đồng A = 64 g/mol; hóa trị của đồng n = 2. Tìm:
1/ Điện trở tương đương RN của mạch ngoài nguồn điện và cường độ
dòng điện I của mạch chính.
2/ Cường độ dòng điện I1 qua điện trở R1 và cường độ dòng điện I2 qua điện trở
R2.
3/ Khối lượng đồng bám vào catôt bình điện phân trong thời gian 16 phút 5 giây.
4/ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MAN (chứa nguồn 1 và điện trở R1).
5/ Điện năng cung cấp cho toàn mạch trong 10 s.
6/ Hiệu điện thế UNM.

ξ2,r2
M
B
N
R2

RB

Đáp án 11 nâng cao
Nôi dung đáp án
Điểm
Câu 1 Khi va chạm mềm thì 2 vật sẽ dính vào nhau, nên vật ban dầu chưa 0,5đ
(1đ)
nhiễm điện sẽ nhiễm điện dương (đây là hiện tượng nhiễm điện do tiếp
xúc).
Khi 2 vật tiếp xúc với nhau thì 1 phan trong so các electron củ vật chưa
nhiễm điện sẽ di chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện 0,5đ
dương. Kết quả là vật đó thiếu electron nên nó sẽ nhiễm điện dương.
Bài 2 Gọi H, K là hình chiếu của B và D lên AC.
(4đ)
Gọi A’, B’, C’và D’ là hình chiếu của A, B, C và D lên phương đường
sức.
B


E

A

O
K

H

r
E AC

C
D

A’

B’

O’

D’

0,5đ

C’

a). Cường độ điện trường E là : Ta có U AO  40V
' '
Áp dụng công thức: U AO  E. AO
 E. AO
Suy ra E  U AO AO
Thay số vào ta có: E  40 0,1  400V / m.
Tính U AB

0,25đ
0,25đ
0,25đ

Ta có U AB  E. A' B '  E. AH
Mặt khác AH  AB 2  BH 2 . Mà BH  ( AB.BC ) / AC
Thay số vào ta suy ra BH=4,8cm suy ra AH=3,6cm.
Vậy U AB  400.0,036  14, 4V .
Tính U CD
Ta có U CD  E.C ' D '   E.CK
Do tính đối xứng nên CK=AH=3,6cm.
Vậy U CD  400.0,036  14, 4V .
b). Công của lực điện khi 1 electron di chuyển từ A đến C.
' '
AAD  q.E. AC
 q.E. AC
19

18

Thay số vào ta có AAD ...
A B
R
B
R
2
R
1
ξ
1
,r
1
ξ
2
,r
2
M
N
A
D
C
B
E
O
ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ LỚP 11 NÂNG CAO
Bài 1: Một vật bằng kim loại ban đầu chưa nhiễm điện, được cho va chạm mềm với một
vật bằng kim loại khác nhiễm điện dương. Hỏi vật ban đầu chưa nhiễm điện sau va chạm
có nhiễm điện không. Giải thích.
Bài 2: Trong một điện trường đều véc tơ cường độ
E
có 4 điểm A, B, C, D
tạo thành 1 hình chử nhật có AB=6cm, AC=10cm.Biết
40
AO
U V
(O là
trung điểm của AC).
a). Tính cường độ điện trường E,
,
AB CD
U U
.
b). Công của lực điện khi 1 electron di chuyển từ A đến C.
c). Đặt tại A một điện tích
10
0
2.10q C
. Xác định cường độ điện trường tại
C lúc đó.
Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ.
Với
1
= 20 V
;
2
= 10 V
; r
1
= 1 ; r
2
= 1 ; R
1
= 18 ; R
2
= 12 .
Bình điện phân dung dịch CuSO
4
có dương cực bằng đồng và có điện
trở R
B
= 6 . Cho hằng số Fa-ra-đây F=96500 C/mol; khối lượng mol
của đồng A = 64 g/mol; hóa trị của đồng n = 2. Tìm:
1/ Điện trở tương đương R
N
của mạch ngoài nguồn điện và cường độ
dòng điện I của mạch chính.
2/ Cường độ dòng điện I
1
qua điện trở R
1
và cường độ dòng điện I
2
qua điện trở
R
2
.
3/ Khối lượng đồng bám vào catôt bình điện phân trong thời gian 16 phút 5 giây.
4/ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MAN (chứa nguồn
1
và điện trở R
1
).
5/ Điện năng cung cấp cho toàn mạch trong 10 s.
6/ Hiệu điện thế U
NM
.
đề vật lí 11 - Trang 2
đề vật lí 11 - Người đăng: Cơm Cháy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề vật lí 11 9 10 167