Ktl-icon-tai-lieu

DỀĐÁP ÁN MÔN VĂN THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC

Được đăng lên bởi thanhlamphamtran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phòng GD – ĐT huyện Krông Pa
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

ĐIỂM

………………..

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học 2008 – 2009
Môn: Ngữ Văn - Lớp 9
Thời gian: 150 phút <KKPĐ>
Lời phê ………………………………..

ĐỀ BÀI:
A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
I. (1.0đ) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
… Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan
trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại. Mỗi
loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của toàn nhân loại nhờ biết phân công, cố
gắng tích lũy ngày đêm mà có. Các thành quả sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép,
lưu truyền lại. Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, cũng có thể nói đó là
những cột mốc trên con đường tiến hóa của học thuật nhân loại (…)
(Bàn về đọc sách – Văn 9, tập 2)
1. (0,25đ) Nếu bàn ý nghĩa của sách trên con đường phát triển của nhân loại thì ý nào không phù
hợp?
A. Sách lưu truyền thành tựu trí thức của mọi thời đại
B. Đọc sách là thú vui tinh thần sang trọng
C. Có cuốn sách là cột mốc trên con đường học thuật nhân loại
D.Sách là kho báu di sản tinh thần mà loài người thu được
2. (0,25đ) Trong những từ sau, từ nào gần nghĩa với từ “học vấn”?
A. Kiến thức
B. Học thuật
C. Học vị
D. Hiểu biết
3. (0,25đ) Nội dung đoạn văn được trình bày theo cách nào?
A. Diễn dịch B. Quy nạp C. Móc xích D. Tổng hợp-phân tích-tổng hợp
4. (0,25đ) Đoạn văn trên trích từ văn bản “Bàn về đọc sách” của tác giả nào?
A. Nguyễn Đình Thi
B. Lỗ Tấn
C. Chu Quang Tiềm
D. Thi Nại Am
II. (1,0đ) Chọn cách giải nghĩa của từ cho thích hợp
Từ ngữ
Nội dung
1. Học giả
a. Các danh vị nhờ học vấn mà có được
2. Học sĩ
b. Người chuyên nghiên cứu có tri thức khoa học sâu rộng
3. Học thức
c. Người có học thức thời phong kiến
4. Học vị
d. Trí thức do học tập mà có
1. (0,25đ)…….
2. (0,25đ)…….
3. (0,25đ)…….
4. (0,2)
B> TỰ LUẬN: ( 8.0 điểm)
Câu 1: (1.0 đ)
a.(0.5 đ) Chép câu văn mang tư tưởng chủ đề trong văn bản “ Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn
Thành Long.
b. (0.5 đ) Cảm nhận của em về hình ảnh vầng trăng trong khổ thơ cuối của bài thơ “Đồng chí” _
Chính Hữu.
Câu2: (7.0 điểm)
Đề bài: Suy nghĩ của em về “ Lòng hiếu thảo” trong câu ca dao:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
( Nghị luận về vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2008 – 2009
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
THỜI GIAN: 15...
Phòng GD – ĐT huyện Krông Pa
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học 2008 – 2009
Môn: Ngữ Văn - Lớp 9
Thời gian: 150 phút <KKPĐ>
ĐIỂM ……………….. Lời phê ………………………………..
ĐỀ BÀI:
A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
I. (1.0đ) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
… Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan
trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại. Mỗi
loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của toàn nhân loại nhờ biết phân công, cố
gắng tích lũy ngày đêm mà có. Các thành quả sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép,
lưu truyền lại. Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, cũng có thể nói đó là
những cột mốc trên con đường tiến hóa của học thuật nhân loại (…)
(Bàn về đọc sách – Văn 9, tập 2)
1. (0,25đ) Nếu bàn ý nghĩa của sách trên con đường phát triển của nhân loại thì ý nào không phù
hợp?
A. Sách lưu truyền thành tựu trí thức của mọi thời đại
B. Đọc sách là thú vui tinh thần sang trọng
C. Có cuốn sách là cột mốc trên con đường học thuật nhân loại
D.Sách là kho báu di sản tinh thần mà loài người thu được
2. (0,25đ) Trong những từ sau, từ nào gần nghĩa với từ “học vấn”?
A. Kiến thức B. Học thuật C. Học vị D. Hiểu biết
3. (0,25đ) Nội dung đoạn văn được trình bày theo cách nào?
A. Diễn dịch B. Quy nạp C. Móc xích D. Tổng hợp-phân tích-tổng hợp
4. (0,25đ) Đoạn văn trên trích từ văn bản “Bàn về đọc sách” của tác giả nào?
A. Nguyễn Đình Thi B. Lỗ Tấn C. Chu Quang Tiềm D. Thi Nại Am
II. (1,0đ) Chọn cách giải nghĩa của từ cho thích hợp
Từ ngữ Nội dung
1. Học giả
2. Học sĩ
3. Học thức
4. Học vị
a. Các danh vị nhờ học vấn mà có được
b. Người chuyên nghiên cứu có tri thức khoa học sâu rộng
c. Người có học thức thời phong kiến
d. Trí thức do học tập mà có
1. (0,25đ)……. 2. (0,25đ)……. 3. (0,25đ)……. 4. (0,2)
B> TỰ LUẬN: ( 8.0 điểm)
Câu 1: (1.0 đ)
a.(0.5 đ) Chép câu văn mang tư tưởng chủ đề trong văn bản “ Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn
Thành Long.
b. (0.5 đ) Cảm nhận của em về hình ảnh vầng trăng trong khổ thơ cuối của bài thơ “Đồng chí” _
Chính Hữu.
Câu2: (7.0 điểm)
Đề bài: Suy nghĩ của em về “ Lòng hiếu thảo” trong câu ca dao:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
( Nghị luận về vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống)
DỀĐÁP ÁN MÔN VĂN THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC - Trang 2
DỀĐÁP ÁN MÔN VĂN THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC - Người đăng: thanhlamphamtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
DỀĐÁP ÁN MÔN VĂN THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 9 10 898