Ktl-icon-tai-lieu

diễn biến lạm phát 10 tháng đầu năm 2012

Được đăng lên bởi tran-thao
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Tốc độ giảm lạm phát nhanh-đáng ngạc nhiên so với kỳ
vọng
Quả thật, CPI trong 6 tháng đầu năm 2012 giảm tốc khá nhanh,
vượt mọi dự báo và tạo sự ngỡ ngàng của nhiều người.
So với tháng trước, CPI tháng 1/2012 đã tăng 1% và tháng
2/2012 tăng 1,37% (tức bằng mức cùng kỳ năm 2009, nhưng là
mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua), tháng 3/2012 CPI chỉ
tăng 0,16% (là mức tăng thấp nhất trong vòng gần 2 năm qua,
tăng 2,55% so với tháng 12/2011 và tăng 14,15% so với cùng kỳ
năm trước);
CPI tháng 4/2012 chỉ tăng 0,05% và là tháng thứ 9 liên tiếp tăng
chậm lại so với tháng cùng kỳ (tháng 8/2011 tăng 23,02%; tháng
9/2011 tăng 22,42%; tháng 10/2011 tăng 21,59%; tháng 11/2011
tăng 19,83%; tháng 12/2011 tăng 18,13%; tháng 1/2012 tăng
17,27%; tháng 2/2012 tăng 16,44%, tháng 3/2012 tăng 14,15%).
Tổng cộng CPI trong 4 tháng đầu năm 2012 đã tăng 2,6% so với
tháng 12/2011 và tăng 10,54% so với tháng 4/2011;
CPI tháng 5/2012 tăng trở lại với tăng 0,18% so tháng trước và
tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
CPI tháng 6/2012 đã giảm 0,26% so với tháng trước, tức sau 38
tháng tăng liên tục (kể từ tháng 3/2009). So với 12/2011, CPI
tháng này còn tăng 2,52%; so với tháng 6/2011 chỉ còn tăng
6,9%, không bằng 1/3 so với đỉnh lạm phát theo năm vào tháng
8/2011.
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2012, mức tăng giá âm duy
nhất thuộc về nhóm dịch vụ bưu chính viễn thông; Nhóm hàng
hóa tăng mạnh nhất vẫn là các hàng lương thực, thực phẩm, ăn
uống, giáo dục và giao thông; Còn nhóm hàng tăng thấp là các
hàng thuốc và dịch vụ y tế; tiếp đó là hàng văn hóa, dịch vụ du
lịch, giải trí…

Ngoài ra, tỷ giá VND với USD rất ổng định (tăng 0,32%) chỉ số
giá vàng khá ổn định (tăng 16,24%), tức chỉ bằng khoảng 1/2 so
vớimức tăng cùng kỳ của mấy năm trước.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, CPI tính trong 6 tháng đầu năm 2012
so với cũng kỳ năm 2011 với mức tới 12,2% (Bảng 1) vẫn là rất
cao, thậm chí gấp tới 3-4 lần nếu so với mức lạm phát trung bình
của các khu vực
Vì sao CPI tháng 7 giảm mạnh nhất kể từ năm 2009?
Ngày 31/07/2012
Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
tháng 7 năm 2012 đã giảm 0,29% so với tháng trước, mức giảm
mạnh nhất kể từ năm 2009 trở lại đây.
Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
tháng 8 năm 2012 đã tăng 0,63% so với tháng trước, mức tăng 
cao nhất kể từ sau tháng Tết Nguyên đán đến nay.
Như vậy, tính từ đầu năm, CPI cả nước đã tăng 2,86% và 
tăng 5,04% so với cùng tháng năm trước. Bình quân 8 
tháng năm nay so với 8 tháng năm trước, CPI đã tăng 
10...
I. Tốc độ giảm lạm phát nhanh-đáng ngạc nhiên so với kỳ
vọng
Quả thật, CPI trong 6 tháng đầu năm 2012 giảm tốc khá nhanh,
vượt mọi dự báo và tạo sự ngỡ ngàng của nhiều người.
So với tháng trước, CPI tháng 1/2012 đã tăng 1% tháng
2/2012 tăng 1,37% (tức bằng mức cùng kỳ m 2009, nhưng
mức thấp nhất trong ng 10 năm qua), tháng 3/2012 CPI chỉ
tăng 0,16% (là mức ng thấp nhất trong vòng gần 2 năm qua,
tăng 2,55% so với tháng 12/2011 tăng 14,15% so với cùng kỳ
năm trước);
CPI tháng 4/2012 chỉ tăng 0,05%là tháng thứ 9 liên tiếp tăng
chậm lại so với tháng cùng kỳ (tháng 8/2011 tăng 23,02%; tháng
9/2011 tăng 22,42%; tháng 10/2011 tăng 21,59%; tháng 11/2011
tăng 19,83%; tháng 12/2011 tăng 18,13%; tháng 1/2012 tăng
17,27%; tháng 2/2012 tăng 16,44%, tháng 3/2012 tăng 14,15%).
Tổng cộng CPI trong 4 tháng đầu m 2012 đã tăng 2,6% so với
tháng 12/2011 và tăng 10,54% so với tháng 4/2011;
CPI tháng 5/2012 tăng trở lại với tăng 0,18% so tháng trước
tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
CPI tháng 6/2012 đã giảm 0,26% so với tháng trước, tức sau 38
tháng tăng liên tục (kể từ tháng 3/2009). So với 12/2011, CPI
tháng này còn tăng 2,52%; so với tháng 6/2011 chỉ còn tăng
6,9%, không bằng 1/3 so với đỉnh lạm phát theo năm vào tháng
8/2011.
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2012, mức tăng giá âm duy
nhất thuộc về nhóm dịch vụ bưu chính viễn thông; Nhóm hàng
hóa tăng mạnh nhất vẫn các hàng lương thực, thực phẩm, ăn
uống, giáo dục giao thông; Còn nhóm hàng tăng thấp các
hàng thuốc dịch vụ y tế; tiếp đó hàng văn hóa, dịch vụ du
lịch, giải trí…
diễn biến lạm phát 10 tháng đầu năm 2012 - Trang 2
diễn biến lạm phát 10 tháng đầu năm 2012 - Người đăng: tran-thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
diễn biến lạm phát 10 tháng đầu năm 2012 9 10 80