Ktl-icon-tai-lieu

Điện Biên Phủ 1954

Được đăng lên bởi Lucy Phạm
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năm 1954, sau chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp
ký Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Từ đó, nước ta
tạm thời bị chia cắt thành hai miền, lấy giới tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời ,
miền Bắc tiến lên xây dựng CNXH, miền Nam tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng dân tộc
dân chủ nhân dân để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với bản chất hiếu chiến,
xâm lược và phản động, đế quốc Mỹ đã thay chân thực dân Pháp thực hiện âm mưu chia
cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ
quân sự để đánh phá miền Bắc, chống CNXH và phong trào giải phóng dân tộc trên thế
giới.
Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và chính quyền Sài Gòn (1961-1965)
đứng trước nguy cơ bị phá sản hoàn toàn. Đầu năm 1965, đế quốc Mỹ chuyển sang Chiến
lược “Chiến tranh cục bộ” ( 1965-1968 ) , đưa quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam và sử
dụng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc Việt Nam lần thứ nhất. Bị thất bại liên
tiếp trên cả hai miền Nam-Bắc, ngày 1-11-1968, Tổng thống Mỹ Giôn-xơn tuyên bố
chấm dứt ném bom-kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất, đồng thời
chuyển sang thực hiện Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “ Đông Dương hóa
chiến tranh ) (1969-1973) .
Đầu năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bắt đầu
vào giai đoạn quyết định. Trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao ta đều
giành thắng lợi to lớn. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ có nguy
cơ sụp đổ hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, ngày 6-4-1972, Tổng thống Mỹ Ních-xơn vội
vã ra lệnh tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc với quy mô
lớn hơn, tính chất ác liệt, tàn bạo hơn nhiều so với cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất
( 1965-1968 ) .
Trận ĐBP trên không nằm trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần 2 của Mĩ với mục
đích:
+ Phá tiềm lực kinh tế và công cuộc xây dựng CNXH của ta
+ Ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài
+ Làm lung lay ý chí chống Mỹ của ta
nhằm cứu nguy cho chiến lược ''Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến
tranh “, giảm sức tiến công ở miền Nam và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán ở Paris .
Do gặp phải sự phản công quyết liệt của quân dân miền Bắc, Níchxơn đã quyết định mở
trận ''ĐBP trên không'' với ý đồ ''đưa miền Bắc VN về thời kì đồ đá'', để giành thắng lợi
quân sự quyết định, buộc ra phải kí hiệp định có lợi cho chúng.
6/4/1972 , Mỹ ném bom một số nơi thuộc khu vực IV cũ (Quảng Bình, Nghệ An, Thanh
Hóa...