Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng nghề nghiệp

Được đăng lên bởi yen461202
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đang phải đọc và so sánh về Cơ hội việc làm cho sv MIS, chia sẻ để mọi người
cùng suy ngẫm

Hướng quản trị quản lý
Sinh viên có thể trở thành một chuyên viên nắm vững nghiệp vụ CNTT trong chuỗi
hoạt động sản xuất kinh doanh như:
• Marketing quảng cáo – eMarketing, SEO
• Bán hàng – Point of Sale
• Dịch vụ khách hàng – CRM
• Quản lý chuỗi cung ứng– SCM
• Hoạch định nguồn lực – ERP
• Nhân sự, tuyển dụng – HRM
Với lĩnh vực nghề nghiệp này sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại vị trí
Chuyên viên của phòng ban chức năng như Phòng kinh doanh, Phòng kế hoạch,
Phòng Marketing, Phòng tổ chức, Phòng hỗ trợ - giao dịch khách hàng, Phòng
nhân sự hoặc Trợ lý cho nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý… Quá trình
làm việc có thể trở thành Doanh nhân hay Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận
tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước.

Hướng công nghệ thông tin
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại vị trí Chuyên viên của phòng ban
chức năng như Phòng Quản trị thông tin, Phòng điện toán, Bộ phận quản lý dữ
liệu, Bộ phận ERP, Phòng nghiên cứu phát triển, Đơn vị tư vấn, huấn luyện CNTT
hoặc Trợ lý cho nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý.
Một số vị trí tiêu biểu:
• Chuyên viên quản trị, vận hành hệ thống (System Administrator, Operator)
• Chuyên viên quản trị CSDL (DB Administrator),
• Chuyên viên quản trị hệ thống Web, Thương mại điện tử (Web Admin)
• Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst);
• Chuyên viên phân tích hệ thống (System Analyst);
• Chuyên viên phát triển phần mềm (Software Developer);
• Chuyên gia huấn luyện CNTT trong doanh nghiệp (IT Trainer);
• Chuyên gia tư vấn triển khai ERP (ERP Consultant);
• Chuyên gia tư vấn, cố vấn CNTT (IT Consultant);
• Giám đốc công nghệ thông tin (CIO)"
Chuyên viên quản lý HTTT trong doanh nghiệp

Cả Công nghệ phần mềm và Khoa học máy tính đều là các lĩnh vực kĩ thuật nơi
người tốt nghiệp sẽ bắt đầu làm việc như người phát triển phần mềm. Quản lý hệ
thống thông tin (HTTT) là lĩnh vực pha trộn của công nghệ và doanh nghiệp nơi

người tốt nghiệp sẽ bắt đầu làm việc như người quản lý CNTT. Cấu phần chính của
lĩnh vực này là đào tạo sinh viên về cách quản lý CNTT trong các công ty để giải
quyết vấn đề, phát triển và triển khai CNTT để giúp công ty tăng hiệu quả để cạnh
tranh trên thị trường. Trong lĩnh vực này, sinh viên sẽ học về CNTT và tác động
của nó lên công ty, xã hội và đất nước. Sinh viên sẽ học tổ hợp các khía cạnh
doanh nghiệp và CNTT vào trong chiến lược điều giúp cho công ty vận hà...
Đang phải đọc và so sánh về Cơ hội việc làm cho sv MIS, chia sẻ để mọi người
cùng suy ngẫm
Hướng quản trị quản lý
Sinh viên có thể trở thành một chuyên viên nắm vững nghiệp vụ CNTT trong chuỗi
hoạt động sản xuất kinh doanh như:
• Marketing quảng cáo – eMarketing, SEO
• Bán hàng – Point of Sale
• Dịch vụ khách hàng – CRM
• Quản lý chuỗi cung ứng– SCM
• Hoạch định nguồn lực – ERP
• Nhân sự, tuyển dụng – HRM
Với lĩnh vực nghề nghiệp này sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại vị trí
Chuyên viên của phòng ban chức năng như Phòng kinh doanh, Phòng kế hoạch,
Phòng Marketing, Phòng tổ chức, Phòng hỗ trợ - giao dịch khách hàng, Phòng
nhân sự hoặc Trợ lý cho nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý… Quá trình
làm việc có thể trở thành Doanh nhân hay Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận
tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước.
Hướng công nghệ thông tin
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại vị trí Chuyên viên của phòng ban
chức năng như Phòng Quản trị thông tin, Phòng điện toán, Bộ phận quản lý dữ
liệu, Bộ phận ERP, Phòng nghiên cứu phát triển, Đơn vị tư vấn, huấn luyện CNTT
hoặc Trợ lý cho nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý.
Một số vị trí tiêu biểu:
• Chuyên viên quản trị, vận hành hệ thống (System Administrator, Operator)
• Chuyên viên quản trị CSDL (DB Administrator),
• Chuyên viên quản trị hệ thống Web, Thương mại điện tử (Web Admin)
• Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst);
• Chuyên viên phân tích hệ thống (System Analyst);
• Chuyên viên phát triển phần mềm (Software Developer);
• Chuyên gia huấn luyện CNTT trong doanh nghiệp (IT Trainer);
• Chuyên gia tư vấn triển khai ERP (ERP Consultant);
• Chuyên gia tư vấn, cố vấn CNTT (IT Consultant);
• Giám đốc công nghệ thông tin (CIO)"
Chuyên viên quản lý HTTT trong doanh nghiệp
Cả Công nghệ phần mềm và Khoa học máy tính đều là các lĩnh vực kĩ thuật nơi
người tốt nghiệp sẽ bắt đầu làm việc như người phát triển phần mềm. Quản lý hệ
thống thông tin (HTTT) là lĩnh vực pha trộn của công nghệ và doanh nghiệp nơi
Định hướng nghề nghiệp - Trang 2
Định hướng nghề nghiệp - Người đăng: yen461202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Định hướng nghề nghiệp 9 10 256