Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 8 THIẾT KẾ KHÁCH SẠN 200 GIƯỜNG

Được đăng lên bởi Trần Ngọc Sáng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1468 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 8
THIẾT KẾ KHÁCH SẠN 200 GIƯỜNG
1

1. Mục đích, yêu cầu

1.1 Mục đích
Bồi dưỡng năng lực sáng tác và tạo hình kiến trúc cho các
công trình công cộng của sinh viên ở trình độ cao. Thông qua các
giải pháp quy hoạch và kiến trúc, sinh viên thể hiện một tổ hợp
công trình đa chức năng có giá trị sử dụng & nghệ thuật phù hợp
với chức năng tổ chức hội họp-nghỉ ngơi-giải trí của Khách sạn;
Nghiên cứu và vận dụng có hiệu quả những kiến thức về
nhà công cộng đã học và những kiến thức liên quan như: Kết cấu,
Vật lý kiến trúc, Trang trí nội ngoại thất, Trang thiết bị công trình
để giải quyết những vấn đề kỹ thuật của đồ án;
Tạo lập thư viện riêng cho cá nhân về các thể loại nhà công
cộng, chuẩn bị tư liệu cho các chuyên đề, đồ án tổng hợp và ĐA tốt
nghiệp;
-

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thể hiện bản vẽ kiến trúc.

1.2 Yêu cầu
Công trình công cộng có hình thức kiến trúc gắn liền với
một hình tượng nghệ thuật nhất định, thể hiện được chủ đề - đối
tượng trưng bày hoặc những đặc điểm của địa phương, khu vực
xây dựng công trình;
Nắm vững kiến thức lý thuyết và nắm được Các thành phần
chính cũng như Sơ đồ công năng của công trình công cộng quy mô
lớn;
Vận dụng kiến thức và các phương pháp thể hiện (bằng tay,
bằng máy tính) cho phương án thiết kế kiến trúc;

Làm quen với các yêu cầu kỹ thuật trong việc thể hiện bản
vẽ kiến trúc.
1 2. Qui mô, địa điểm của công trình
2.1.Quy mô Khách sạn
Quy mô loại vừa với khoảng 200 giường ngủ, chỉ tiêu trung
bình18m2/giường. Cấp công trình là cấp I;
Diện tích khu đất xây dựng khoảng 7000m2 - 8000m2, công
trình có số tầng tuỳ theo vị trí khu đất cụ thể của từng nhóm(có thể
làm 1 - 3 tầng hầm).
-

Mật độ xây dựng: 30 - 40%

2.2.Địa điểm xây dựng
Vị trí xây dựng công trình: Xem bản vẽ hiện trạng kèm theo
(Tuỳ theo từng nhóm).
-

Hướng gió: hướng chủ đạo Nam- Đông Nam

2.3.Yêu cầu kiến trúc:
Thiết kế bảo đảm dây chuyền sử dụng tốt, rõ ràng và theo
nguyên lý thiết kế nhà công cộng;
Tổ chức không gian, hình khối kiến trúc phong phú, phù
hợp với thể loại công trình công cộng quy mô lớn, lưu ý cảnh quan
khu vực xung quanh;
Giải pháp kết cấu: Khung chịu lực hoặc Kết cấu không
gian.
Chiều cao các phòng ngủ 3.0 – 3.3m; các phòng ăn, sảnh
cao 3.9 – 4.5m.
1

3. Nội dung công trình
3.1. Khối ngủ:
S
T
T
1
2
3
4
5

Loại buồng
ngủ
Đặc biệt (10-15%)
I - (70-80%)
II - (1015%)
Phòng trực
nhân viên

Số
phòng/buồ
ng
2
3
1
1

Số
giường/bu
ồng
2
3
2
2

Diện tích (m2)
Phòng Khu WC
ngủ
24-29 5-6
36-42 5-6
15-20 4-5
14-18 3,5-4,5

Phòng...
ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 8
THIẾT KẾ KHÁCH SẠN 200 GIƯỜNG
1 1. Mục đích, yêu cầu
1.1 Mục đích
- Bồi dưỡng năng lực sáng tác và tạo hình kiến trúc cho các
công trình công cộng của sinh viên ở trình độ cao. Thông qua các
giải pháp quy hoạch và kiến trúc, sinh viên thể hiện một tổ hợp
công trình đa chức năng có giá trị sử dụng & nghệ thuật phù hợp
với chức năng tổ chức hội họp-nghỉ ngơi-giải trí của Khách sạn;
- Nghiên cứu và vận dụng có hiệu quả những kiến thức về
nhà công cộng đã học và những kiến thức liên quan như: Kết cấu,
Vật lý kiến trúc, Trang trí nội ngoại thất, Trang thiết bị công trình
để giải quyết những vấn đề kỹ thuật của đồ án;
- Tạo lập thư viện riêng cho cá nhân về các thể loại nhà công
cộng, chuẩn bị tư liệu cho các chuyên đề, đồ án tổng hợp và ĐA tốt
nghiệp;
- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thể hiện bản vẽ kiến trúc.
1.2 Yêu cầu
- Công trình công cộng có hình thức kiến trúc gắn liền với
một hình tượng nghệ thuật nhất định, thể hiện được chủ đề - đối
tượng trưng bày hoặc những đặc điểm của địa phương, khu vực
xây dựng công trình;
- Nắm vững kiến thức lý thuyết và nắm được Các thành phần
chính cũng như Sơ đồ công năng của công trình công cộng quy mô
lớn;
- Vận dụng kiến thức và các phương pháp thể hiện (bằng tay,
bằng máy tính) cho phương án thiết kế kiến trúc;
ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 8 THIẾT KẾ KHÁCH SẠN 200 GIƯỜNG - Trang 2
ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 8 THIẾT KẾ KHÁCH SẠN 200 GIƯỜNG - Người đăng: Trần Ngọc Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 8 THIẾT KẾ KHÁCH SẠN 200 GIƯỜNG 9 10 625