Ktl-icon-tai-lieu

đồ án nguyên lý chi tiết máy

Được đăng lên bởi huynhvj3t
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 5 lần
bộ truyền đai
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY GVHD: NGUYỄN
HOÀNG CHÂU
NHẬN XÉT CỦA GVHD
MỤC LỤC
Trang
Phần I. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
I. Chọn động cơ……………………………………………
II. Phân phối tỷ số truyền………………………………….
III. Xác định công suất, momen và số vòng quay các trục..
Phần II. Tính toán thiết kế chi tiết máy
I. Truyền dộng đai
thang…………………………………….
1. Chọn loại đai và thiết diện
đai……………………………….
2. xác định các thong số của bộ
truyền…………………………
3. Khoảng cách trục
…………………………………………….
4. Chiều dài
đai…………………………………………………..
5. Góc ôm trên bánh đai
nhỏ…………………………………....
II. Bộ truyền bánh
răng……………………………………….
1. Chọn vật
liệu…………………………………………………
2.xác dịnh ứng suất cho
phép…………………………………..
3. Tính toán cấp
nhanh…………………………………………
4. Tính toán bộ truyền cấp
chậm………………………………
Phần III. Thiết kế trục và then.
I. Chọn vật liệu làm
trục…………………………………….
II. Xác định sơ bộ đường kính
trục………………………….
SVTH: TỐNG HỒNG DƯƠNG 1
đồ án nguyên lý chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án nguyên lý chi tiết máy - Người đăng: huynhvj3t
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
đồ án nguyên lý chi tiết máy 9 10 451