Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Thi Công Thủy Lợi

Được đăng lên bởi Tyefcl Civildevilgroup
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2558 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỒ ÁN THI CÔNG THỦY LỢI

GVHD: Thầy PHẠM VĂN HẬU

PHẦN I: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG
A.KHÁI QUÁT
I.MỤC ĐÍCH- Ý NGHĨA:
-Thiết kế và tổ chức thi công là một nội dung quan trọng và cần thiết trong giai
đoạn chuẩn bị thi công xây dựng.
-Chất lượng sử dụng của công trình,giá trị dự toán của xây dựng, thời hạn xây
dựng công trình đều phụ thuộc vào giải pháp thiết kế xây dựng công trình và thiết kế tổ
chức thi công.
-Dựa vào trên những cơ sở các giải pháp thi công thì chúng ta mới tính toán được
các chỉ tiêu cơ bản như: giá trị dự toán xây dựng và thời gian xây dựng công trình.
-Thiết kế tổ chức thi công phải đảm bảo về an toàn lao động ,đạt tiêu chuẩn về kỹ
thuật và có giá trị kinh tế lớn dựa trên sự so sánh các phương án thi công để lựa chọn.
-Thiết kế tổ chức thi công thì đa dạng,bao gồm nhiều yếu tố nhưng nội dung chủ
yếu gồm các vấn đề sau:
1.Tổng tiến độ xây dựng công trình:
- Các kỳ hạn và các đợt đưa những hạng mục hoặc nhiều hạng mục trọng điểm vào
hoạt động.
- Tiến độ các công tác chuẩn bị
- Phân phối vốn đầu tư xây dựng và khối lượng công tác xây lắp cho phù hợp với từng
thời điểm khác nhau
2.Tổng mặt bằng thi công:
Trên đó chỉ rõ vị trí các hạng mục công trình xây dựng cố định và các hạng mục
công trình xây dựng tạm phục vụ cho công tác thi công trước mắt như: hệ thống cống
rãnh thoát nước ,hệ thống cung cấp điện, vị trí các kho bãi,lán trại sinh hoạt, điều hành
sản xuất,vị trí đặt các máy móc thiết bị thi công , các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho
nhu cầu thi công,đường xá tạm thời trong công trường …
Ngoài ra,nếu có yêu cầu cần thiết thì lập bản đồ hiện trạng của những vùng đất xây
dựng.
3.Các quy định:
Quy định các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công cho các loại công việc chủ
yếu và phức tạp. Quy định về an toàn lao động khi thi công ở công trường.
4.Biểu đồ nhu cầu và cung cấp thiết bị,máy thi công:
Xác định nhu cầu máy móc thiết bị phục vụ cho công tác cũng như máy móc thiết bị
cần phãi lắp đặt cho công trình.cũng cần có lịch sửa chữa ,bảo trì cho các xe, máy thi
công trong thời gian xây dựng công trình.
II.ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT:
1.Đặc điểm về điện:
Công trình được xây dựng xa trung tâm thành phố, do đó nguồn điện chính lấy từ
máy phát điện bảo đảm cung cấp liên tục cho công trường.
2.Kho bãi-lán trại:
- Bố trí vị trí kho bãi phải hợp lý với từng thời điểm thi công.
- Diện tích kho bãi chứa vật liệu được cân đối theo số lượng vật tư cần cung cấp,vừa
đảm bảo cho tiến độ thi công ,vừa đảm bảo tránh tồn đọng vật tư.
3.Cung cấp vật liệu:
...
ĐỒ ÁN THI CÔNG THỦY LỢI GVHD: Thầy PHẠM VĂN HẬU
PHẦN I: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG
A.KHÁI QUÁT
I.MỤC ĐÍCH- Ý NGHĨA:
-Thiết kế tổ chức thi công một nội dung quan trọng cần thiết trong giai
đoạn chuẩn bị thi công xây dựng.
-Chất ợng sử dụng của công trình,giá trị dự toán của xây dựng, thời hạn xây
dựng công trình đều phụ thuộc vào giải pháp thiết kế xây dựng công trình và thiết kế tổ
chức thi công.
-Dựa vào trên những cơ sở các giải pháp thi công thì chúng ta mới tính toán được
các chỉ tiêu cơ bản như: giá trị dự toán xây dựng và thời gian xây dựng công trình.
-Thiết kế tổ chức thi công phải đảm bảo về an toàn lao động ,đạt tiêu chuẩn về kỹ
thuật và có giá trị kinh tế lớn dựa trên sự so sánh các phương án thi công để lựa chọn.
-Thiết kế tổ chức thi công thì đa dạng,bao gồm nhiều yếu tố nhưng nội dung chủ
yếu gồm các vấn đề sau:
1.Tổng tiến độ xây dựng công trình:
- Các kỳ hạn các đợt đưa những hạng mục hoặc nhiều hạng mục trọng điểm vào
hoạt động.
- Tiến độ các công tác chuẩn bị
- Phân phối vốn đầu tư xây dựng và khối lượng công tác xây lắp cho phù hợp với từng
thời điểm khác nhau
2.Tổng mặt bằng thi công:
Trên đó chỉ vị trí các hạng mục ng trình xây dựng cố định các hạng mục
công trình xây dựng tạm phục vụ cho công tác thi công trước mắt như: hệ thống cống
rãnh thoát nước ,hệ thống cung cấp điện, vị trí các kho bãi,lán trại sinh hoạt, điều hành
sản xuất,vị trí đặt các máy móc thiết bị thi công , các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho
nhu cầu thi công,đường xá tạm thời trong công trường …
Ngoài ra,nếu có yêu cầu cần thiết thì lập bản đồ hiện trạng của những vùng đất xây
dựng.
3.Các quy định:
Quy định các biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công cho các loại công việc chủ
yếu và phức tạp. Quy định về an toàn lao động khi thi công ở công trường.
4.Biểu đồ nhu cầu và cung cấp thiết bị,máy thi công:
Xác định nhu cầu máy móc thiết bị phục vụ cho công tác cũng như máy móc thiết bị
cần phãi lắp đặt cho công trình.cũng cần có lịch sửa chữa ,bảo trì cho các xe, máy thi
công trong thời gian xây dựng công trình.
II.ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT:
1.Đặc điểm về điện:
Công trình được xây dựng xa trung tâm thành phố, do đó nguồn điện chính lấy t
máy phát điện bảo đảm cung cấp liên tục cho công trường.
2.Kho bãi-lán trại:
- Bố trí vị trí kho bãi phải hợp lý với từng thời điểm thi công.
- Diện tích kho bãi chứa vật liệu được cân đối theo số lượng vật cần cung cấp,vừa
đảm bảo cho tiến độ thi công ,vừa đảm bảo tránh tồn đọng vật tư.
3.Cung cấp vật liệu:
Việc cung cấp các loại vật liệu chủ yếu như sắt thép, bê tông theo nhu cầu của công
trường phải được cung cấp đầy đủ,đúng chất liệu trong quá trình xây dựng.Việc cung cấp
SVTH: MAI THÀNH CÔNG MSSV:80700254 Page 1
Đồ Án Thi Công Thủy Lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Thi Công Thủy Lợi - Người đăng: Tyefcl Civildevilgroup
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ Án Thi Công Thủy Lợi 9 10 246