Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Nhan-tran LE
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2397 lần   |   Lượt tải: 19 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KHÁCH SẠN HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NGÃI

§3. TÍNH CẦU THANG.
Cầu thang 3 vế, bản thang thuộc bản loại dầm bằng bêtông cốt thép đổ toàn khối,bậc
xây gạch.
Mặt bằng cầu thang như hình vẽ 3.1

2400

1500

1400 1200 1400

H 3.1: Mặt bằng cầu thang.
I. TÍNH TOÁN BẢN THANG:
1. Sơ đồ cấu tạo cầu thang:

-

Lớp đá mài granito dày 10 mm
Lớp vữa lót dày 20 mm
Bậc xây bằng gạch thẻ
Bản BTCT dày 80 mm
Lớp vữa trát dày 15 mm

2. Xác định tải trọng:
Gọi  là góc nghiêng của bản thang so với phương ngang.
 artg

150
26,57 0 => cosα = 0,894
300

Dựa vào cấu tạo và kích thước cầu thang ta xác định tải trọng tác dụng lên cầu
thang.
a. Bản thang :
+Tĩnh tải :
SVTH: HUỲNH VĂN HOÀI – LỚP T13XDD2

Trang: 55

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KHÁCH SẠN HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NGÃI

- Lớp đá mài Granitô dày 10 (mm).
g1 

( h  b).. .n
h2  b2



(0,3  0,15).20000.0,01.1,2
0,3 2  0,15 2

322

(N/m2).

- Lớp vữa lót dày 20 (mm) :
g2 

(0,3  0,15).18000.0,02.1,3
0,3 2  0,15 2

628

(N/m2).

- Lớp gạch thẻ 150x300 (mm) :
g3 

0,3.0,15.18000.1,1
2. 0,3 2  0,15 2

1328,2

(N/m2).

- Bản BTCT dày 80 (mm) :
g 4 25000 0,08 1,1 2200 (N/m2).

- Lớp vữa trát dày 15 (mm):
g 5 18000.0,015.1,3 351

(N/m2).

Tổng tĩnh tải tác dụng lên bản thang
gtt = 322 + 628 + 1328,2 + 2200 + 351 = 4829,2 (N/m2).
+ Hoạt tải :
Theo TCVN 2737 - 1995, hoạt tải cầu thang dành cho khách sạn ptc = 4000 (N/m2).
Hoạt tải tính toán : ptt = 4000.1,2 = 4800 (N/m2).
* Tải trọng toàn phần theo phương thẳng đứng :
qbt = gtt + p.cos = 4829,2 + 4800.0,894 = 9120,4 (N/m2).
* Tải trọng toàn phần theo phương vuông góc với bản thang:
qt = qbt.cosα = 9120,4.0,894 = 8153,6 (N/m2).
b. Bản chiếu nghỉ :
+ Tĩnh tải :
- Lớp đá mài Granitô dày 10 (mm):
g1 = 20000.0,01.1,2 = 240 (N/m2).
- Lớp vữa lót dày 20 (mm) :
g 2 18000.0,02.1,3 468 (N/m2).

- Bản BTCT dày 80 (mm):
g 3 2500.0,08.1,1 2200

(N/m2).

- Lớp vữa trát dày 15 (mm):
g 4 18000.0,015.1,3 351 (N/m2).

Tổng tĩnh tải tác dụng lên bản thang
SVTH: HUỲNH VĂN HOÀI – LỚP T13XDD2

Trang: 56

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KHÁCH SẠN HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NGÃI

g = 240 + 468 + 2200 + 351 = 3259 (N/m2).
+ Hoạt tải :
ptc = 4000 (N/m2).
Hoạt tải tính toán : ptt = 4000.1,2 = 4800 (N/m2).
* Tải trọng toàn phần tác dụng lên bản chiếu nghỉ:
qcn = g + p = 3259 + 4800 = 8059 (N/m2).
3. Xác định nội lực và tính toán cốt thép :
a. Bản thang BT1 và BT2:
+ Sơ đồ tính toán:
l

Kích thước bản thang :
l1 = 1,4 (m)
l2 =

2,4
2,4

2,68
cos 
0,894

l

(m)

H 3.3: Sơ đồ tính bản thang BT1 và BT2
=>...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÁCH SẠN HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NGÃI
§3. TÍNH CẦU THANG.
Cầu thang 3 vế, bản thang thuộc bản loại dầm bằng bêtông cốt thép đổ toàn khối,bậc
xây gạch.
Mặt bằng cầu thang như hình vẽ 3.1
15002400
1200 14001400
H 3.1: Mặt bằng cầu thang.
I. TÍNH TOÁN BẢN THANG:
1. Sơ đồ cấu tạo cầu thang:
- Lớp đá mài granito dày 10 mm
- Lớp vữa lót dày 20 mm
- Bậc xây bằng gạch thẻ
- Bản BTCT dày 80 mm
- Lớp vữa trát dày 15 mm
2. Xác định tải trọng:
Gọi là góc nghiêng của bản thang so với phương ngang.
0
57,26
300
150
artg
=> cosα = 0,894
Dựa vào cấu tạo kích thước cầu thang ta xác định tải trọng tác dụng lên cầu
thang.
a. Bản thang :
+Tĩnh tải :
SVTH: HUỲNH VĂN HOÀI – LỚP T13XDD2 Trang:
55
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Người đăng: Nhan-tran LE
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 9 10 339