Ktl-icon-tai-lieu

đồ án trang bị điện 2

Được đăng lên bởi dangquanghuydtd50dh2-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 4084 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục lục
Trang
nói

Lời
đầu.............................................................................................................2
Chương 1. Tổng quan về cơ cấu quay của cần trục…………………….........3
1.1. Giới thiệu chung về cần trục….……………………….……………........3
1.2.

Những đặc điểm cơ bản của hệ truyền động điện cần trục……………….4

1.3.

Giới thiệu về cơ cấu quay của cần trục…………………………….….....8

Chương 2. Xây dựng phương trình tính toán cho cơ cấu quay của cần
trục......................................................................................................................10
2.1. Nghiên cứu nguyên lý làm việc của cơ cấu quay của cần trục khi cần quay
trên mặt phẳng nằm ngang , tải trọng lệch khỏi phương thẳng đứng......
……..............................................................................................……10
2.2. Phương trình tính toán phụ tải tĩnh cho cơ cấu quay của cần
trục ..........................................................................................................................
...19
Chương 3. Xây dựng chương trình tính toán trên phần mềm VB ………...24
3.1. Xây dựng phần mềm tính toán động lực học………………………...……24
3.2.Kết quả mô phỏng …………………………………………………………29
Kết luận…………………...……………………………………………...........30
Tài liệu tham khảo..........…………………………………………………….....31

1

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại và
công nghệ thông tin thì lĩnh vực tự động hoá và điện khí hoá xí nghiệp đang
được đưa vào ứng dụng rộng rãi và được ưu tiên, tuy nhiên để đáp ứng được
nhu cầu của xu thế và thời đại thì lĩnh vực này đòi hỏi phải có sự cố gắng nỗ lực
rất cao nhất là phải có những sáng tạo mới trong điều khiển và lập trình cũng
như việc nâng cao công suất, tiết kiệm năng lượng và khai thác tối ưu những
trang thiết bị điện và điều khiển tự động đã có phù hợp với từng hoàn cảnh của
từng ngành, từng nghề, từng quốc gia. Vì thế trang bị điện là một môn học có
thể giúp cho sinh viên tiếp cận một cách thực tế hơn với hệ thống điều khiển tự
động ngày nay trong các nhà máy, xí nghiệp, cầu cảng. Và một trong số những
ứng dụng của trang bị điện là việc “nghiên cứu tổng quan của cơ cấu quay của
cần trục. Xây dựng chương trình tính toán mô men cản tĩnh của cơ cấu quay ”.
Hy vọng với sự giúp đỡ của thầy giáo chủ nhiệm môn trang bị điện
cùng với sự góp ý nhiệt tình của các bạn sinh viên trong ngành thì đề tài này sẽ
hiểu chi tiết nhất khi hoàn thành ,em hy vọng nó sẽ là một tài liệu quan trọ...
Mục lục
Trang
Lời nói
đầu.............................................................................................................2
Chương 1. Tổng quan về cơ cấu quay của cần trục…………………….........3
1.1. Giới thiệu chung về cần trục….……………………….……………........3
1.2. Những đặc điểm cơ bản của hệ truyền động điện cần trục……………….4
1.3. Giới thiệu về cơ cấu quay của cần trục…………………………….….....8
Chương 2. Xây dựng phương trình tính toán cho cơ cấu quay của cần
trục......................................................................................................................10
2.1. Nghiên cứu nguyên lý làm việc của cơ cấu quay của cần trục khi cần quay
trên mặt phẳng nằm ngang , tải trọng lệch khỏi phương thẳng đứng......
……..............................................................................................……10
2.2. Phương trình tính toán phụ tải tĩnh cho cơ cấu quay của cần
trục ..........................................................................................................................
...19
Chương 3. Xây dựng chương trình tính toán trên phần mềm VB ………...24
3.1. Xây dựng phần mềm tính toán động lực học………………………...……24
3.2.Kết quả mô phỏng …………………………………………………………29
Kết luận…………………...……………………………………………...........30
Tài liệu tham khảo..........…………………………………………………….....31
1
đồ án trang bị điện 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án trang bị điện 2 - Người đăng: dangquanghuydtd50dh2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
đồ án trang bị điện 2 9 10 510