Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xử lý cấp thoát nước

Được đăng lên bởi Trần Thanh Phong
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án xử lý nước cấp
Thiết kế hệ thống xử lý nguồn nước ngầm cấp nước ăn uống cho khu dân c ư
6000 dân

SVTH : Trần Thanh Phong
GVHD : ThS. Trần Thị Vân Trinh

Đồ án xử lý nước cấp
Thiết kế hệ thống xử lý nguồn nước ngầm cấp nước ăn uống cho khu dân c ư
6000 dân
LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án xử lý nước cấp được làm với mục đích đáp ứng nhu c ầu học t ập và nghiên
cứu cơ sở lý thuyết và thu thập các phương án xử lý nước cấp hiện nay.
Đồ án gồm 5 chương:
Chương I :Chương Mở Đầu
Chương II:Tổng Quan
Chương III:Đề xuất và lựa chọn phương án
Chương IV:Tính toán
Chương V: Kết luận và kiến nghị
Nội dung cảu đồ án chủ yếu cung cấp các phương án xử lý n ước c ấp s ử d ụng t ừ
nguồn nước ngầm,các phương án thiết kế ,tính toán các công trình đ ơn v ị và tr ạm
xử lý nước.Trong quá trình làm đồ án,không tránh kh ỏi có nh ững sai s ơt.R ất mong
có sự đóng góp ý kiến cưa giáo viên hướng dẫn và các thầy cô
Ý kiến xin gửi về địa chỉ email: ww.phong03111994@me.com
Sinh vien thực hiện

Trần Thanh Phong

SVTH : Trần Thanh Phong
GVHD : ThS. Trần Thị Vân Trinh

1

Đồ án xử lý nước cấp
Thiết kế hệ thống xử lý nguồn nước ngầm cấp nước ăn uống cho khu dân c ư
6000 dân

LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu và đề xuất đưa ra phương án cho một hệ thống xử lý nước cấp
không phải là một điều dễ dàng. Là một sinh viên đang ngồi trên gh ế nhà tr ường
thì càng khó khăn hơn nữa. Vì vậy em chân thành cảm ơn nhà trường đã tạo điều
kiện để chúng em được học tập để có kiến thức để có th ể th ực hi ện đ ược
nhiệm vụ này.
Chúng em, những sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường trong tương lai đang rất
cần những đồ án như thế này để có thể thu thập và tích lũy cho mình những
kiến thức cơ bản về các hệ thống xử lý nước. Khi có được một nền ki ến th ức thì
sẽ thực hiện được tốt công việc sau này. Đây là lần đầu tiên em làm đồ án nên
chưa có kinh nghiệm, chưa nắm vững và còn thi ếu hụt về mặt ki ến th ức nên sẽ
không tránh khỏi những sai sót. Thời gian qua nhờ có sự giúp đ ỡ ch ỉ d ạy c ủa
giảng viên Ths. Trần Thị Vân Trinh đã giúp em có thêm nhi ều ki ến th ức, kỹ năng
chuyên ngành cũng như hoàn thành xong đồ án này. Em xin chân thành cảm ơn !
Đồ án được tham khảo, sử dụng một số tài liệu quý giá từ các giáo s ư, ti ến sĩ,
thầy cô giáo và các anh chị học các khóa trước. Vì vậy em xin c ảm ơn t ất c ả moi
người đã cho chúng em nguồn tài liệu quý giá này để em có th ể hoàn thành t ốt
đồ án và quá trình học tập sau này.
Thay mặt cho tất cả các sinh viên đang học tập và nghiên c ứu xin c ảm ơn chân
thành đến nhà trường và quý thầy ...
Đ án x lý n c c p ướ
Thi t k h th ng x lý ngu n n c ng m c p n c ăn u ng cho khu dân c ế ế ướ ướ ư
6000 dân
SVTH : Tr n Thanh Phong
GVHD : ThS. Tr n Th Vân Trinh
Đồ án xử lý cấp thoát nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xử lý cấp thoát nước - Người đăng: Trần Thanh Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đồ án xử lý cấp thoát nước 9 10 105