Ktl-icon-tai-lieu

Đồ cương ôn tập môn Lịch sử - Địa lý cuối kỳ

Được đăng lên bởi yeutinh1708-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP – CUỐI HỌC KỲ II

Môn : LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
1/ Con sông được chọn là giới tuyến tạm thời giữa miền Bắc và miền Nam :
a. Sông Bến Hải
c. Sông Gianh
b. Sông Cả
d. Sông Hàn
2/ Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là :
a. Đường Hồ Chí Minh
b. Đường 5-59

c. Đường Hồ Chí Minh trên biển
d. Đường 19-5

3/ Ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là:
a. Buộc Mỹ phải thừa nhận thất bại
b. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
c. Buộc Mỹ phải thừa nhận thất bại một bước và chấp nhận đàm phán tại Pari về chấm
dứt chiến tranh ở Việt Nam
d. Cả a và c đều đúng
4/ Địa bàn trọng điểm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 :
a. Cần Thơ
b. Huế
c. Quảng Trị
d. Sài Gòn
5/ Yếu tố bất ngờ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968 là :
a. Ta tập trung quân đánh vào các cơ quan đầu não của địch
b. Ta chọn thời điểm đêm 30 Tết Mậu Thân 1968, khi mọ người đang chuẩn bị đón năm
mới để tấn công địch
c. Ta tấn công đồng loạt vào các thành phố lớn ở miền Nam.
d. Cả a, b và c đúng
6/ Nguyên nhân trực tiếp nào buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại
hoà bình ở Việt Nam ?
a. Do sức ép của cộng đồng quốc tế về yêu cầu Mĩ chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam
b. Do Mĩ phải chịu những thất bại nặng nề ở cả hai miền Nam - Bắc trong năm 1972.
c. Do chính quyền Mĩ mong muốn có hoà bình và hoà hợp dân tộc ở Việt Nam.
d. Do sức ép từ chính dư luận Mĩ.
7/ Nội dung chính của Hiệp định Pa-ri là :
a. Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam
b. Rút toàn bộ quân Mĩ và đồng minh ra khỏi Việt Nam, chấm dứt dính líu quân sự của
Việt Nam
c. Có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
d. Cả a, b và c đúng
8/ Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh:
a. Miền Bắc nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.
b. Quân và dân ta dốc sức người, sức của cho trận quyết chiến Điện Biên Phủ.
c. Miền Bắc trở thành hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam

d. Cả a và c đúng

9/ Nêu một số nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10/ Nối thời điểm với sự kiện lịch sử phù hợp:
B

A

– 4 – 1975
a) Chiến thắng lịch sử Điện Biên30Phủ.
7 – 5 - 1954

b) Lễ kí hiệp định Pa-ri.

– 4 – 1976
c) Đất nước ta thống nhất và độc25lập.
– 1 - 1973
d) Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 27
c...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP – CUỐI HỌC KỲ II
Môn : LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
1/ Con sông được chọn là giới tuyến tạm thời giữa miền Bắc và miền Nam :
a. Sông Bến Hải c. Sông Gianh
b. Sông Cả d. Sông Hàn
2/ Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là :
a. Đường Hồ Chí Minh c. Đường Hồ Chí Minh trên biển
b. Đường 5-59 d. Đường 19-5
3/ Ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là:
a. Buộc Mỹ phải thừa nhận thất bại
b. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
c. Buộc Mỹ phải thừa nhận thất bại một bước chấp nhận đàm phán tại Pari về chấm
dứt chiến tranh ở Việt Nam
d. Cả a và c đều đúng
4/ Địa bàn trọng điểm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 :
a. Cần Thơ
b. Huế
c. Quảng Trị
d. Sài Gòn
5/ Yếu tố bất ngờ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968 là :
a. Ta tập trung quân đánh vào các cơ quan đầu não của địch
b. Ta chọn thời điểm đêm 30 Tết Mậu Thân 1968, khi mọ người đang chuẩn bị đón năm
mới để tấn công địch
c. Ta tấn công đồng loạt vào các thành phố lớn ở miền Nam.
d. Cả a, b và c đúng
6/ Nguyên nhân trực tiếp nào buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại
hoà bình ở Việt Nam ?
a. Do sức ép của cộng đồng quốc tế về yêu cầu Mĩ chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam
b. Do Mĩ phải chịu những thất bại nặng nề ở cả hai miền Nam - Bắc trong năm 1972.
c. Do chính quyền Mĩ mong muốn có hoà bình và hoà hợp dân tộc ở Việt Nam.
d. Do sức ép từ chính dư luận Mĩ.
7/ Nội dung chính của Hiệp định Pa-ri là :
a. Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam
b. Rút toàn bộ quân Mĩ và đồng minh ra khỏi Việt Nam, chấm dứt dính líu quân sự của
Việt Nam
c. Có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
d. Cả a, b và c đúng
8/ Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh:
a. Miền Bắc nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.
b. Quân và dân ta dốc sức người, sức của cho trận quyết chiến Điện Biên Phủ.
c. Miền Bắc trở thành hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam
Đồ cương ôn tập môn Lịch sử - Địa lý cuối kỳ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ cương ôn tập môn Lịch sử - Địa lý cuối kỳ - Người đăng: yeutinh1708-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đồ cương ôn tập môn Lịch sử - Địa lý cuối kỳ 9 10 574