Ktl-icon-tai-lieu

ĐỌC VÀ GHI NGUỒN CẤP DỮ LIỆU RSS

Được đăng lên bởi Nga Misa
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
TRƯỜNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
PTIT
 

Welcome PTIT.EDU.VN
ĐỀ TÀI: ĐỌC VÀ GHI NGUỒN CẤP DỮ LIỆU RSS

Giảng viên
Bộ môn
Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Minh Tuấn

: Phát triển phần mềm hướng dịch vụ
: Trần Thị Nga

Lớp

: C11CNPM

Mã sinh viên

: B111C66029
02 , tháng 12 năm 2013

Trần Thị Nga

Page 1

Mục lục:
Contents

Lời nói đầu
Hiện nay, sự phát triển của Công Nghệ Thông Tin ở nước ta đang
bước vào thời kì mới với việc triển khai rộng rãi các ứng dụng tin học
cho các tổ chức và xã hội. Không ai còn nghi ngờ gì về vai trò của Công
Nghệ Thông Tin trong đời sống, trong khoa học kỹ thuật, kinh doanh,
cũng như mọi mặt của xã hội, ngay cả đối với một cá nhân.
Lịch sử internet cũng đã có nhiều thay đổi từ khi trang web đầu
tiên ra đời. Một số trang web, dịch vụ tin tức và blog cung cấp nội dung
RSS. RSS là một phương pháp cung cấp nội dung. Để có thể dùng công
nghệ này, các người quản trị site đó tạo ra hay quản lý một phần mềm
chuyên dụng (như là một hệ thống quản lý nội dung – content
management system - CMS), với định dạng XML mà máy có thể đọc
được, có thể biểu diễn các bài tin mới thành một danh sách, với một
hoặc hai dòng cho mỗi bài tin và một liên kết đến bài tin đầy đủ đó.
Khác với việc mua nhiều ấn bản của các tờ báo hay tạp chí in giấy, hầu
hết việc mua RSS là miễn phí. Ngày nay, RSS đã trở thành định dạng
thống trị để phân phối nội dung web được cập nhật trên trang web.
Trần Thị Nga

Page 2

Qua bài viết này tôi hy vọng bạn sẽ hiểu về RSS một cách đơn
giản nhất theo hướng khai thác ứng dụng (chứ không đi sâu vào tìm
hiểu công nghệ của RSS) để từ đó bạn có thể sử dụng RSS đưa vào
Website của mình các tin tức cập nhật nhất từ các Site tin tức đáng tin
cậy. Điều đáng nói ở đây là nếu sử dụng RSS, Website của bạn có khả
năng tự động cập nhật tin tức tức thời ngay khi tin tức ấy được đăng lên.
Mọi định dạng Web từ HTML cho đến PHP đều có thể sử dụng dịch vụ
này. Về ví dụ, chương trình sẽ được viết bằng ngôn ngữ C#.
Mọi thắc mắc xin liên
ngaptit2807@gmail.com,

hoặc SĐT: 01687044116
Chúng ta cùng bắt đầu đi tìm hiểu nào!

Trần Thị Nga

Page 3

hệ tới
hoặc

địa

chỉ email:
facebook:

I.

Giới thiệu về RSS
Những gì nên biết trước khi đi tìm hiểu về RSS
Trước khi đi vào tìm hiểu RSS, các bạn phải có hiểu biết cơ bản về:
- HTML/XHTML
- Không gian tên XML/ XML
1.

RSS là gì?
RSS là viết tắt Really Simple Syndication
RSS cho phép bạn cung cấp thông tin n...
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
TRƯỜNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
PTIT

Welcome PTIT.EDU.VN
ĐỀ TÀI: ĐỌC VÀ GHI NGUỒN CẤP DỮ LIỆU RSS
Giảng viên : Nguyễn Minh Tuấn
Bộ môn : Phát triển phần mềm hướng dịch vụ
Sinh viên thực hiện : Trần Thị Nga
Lớp : C11CNPM
Mã sinh viên : B111C66029
02 , tháng 12 năm 2013
Trần Thị Nga Page 1
ĐỌC VÀ GHI NGUỒN CẤP DỮ LIỆU RSS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỌC VÀ GHI NGUỒN CẤP DỮ LIỆU RSS - Người đăng: Nga Misa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
ĐỌC VÀ GHI NGUỒN CẤP DỮ LIỆU RSS 9 10 908