Ktl-icon-tai-lieu

Đôi chút chia sẻ của thủ khoa 30 điểm

Được đăng lên bởi chantroixavang96-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chào các em! Nhìn thấy nhiều em muốn add nick fb của anh làm anh cảm thấy khá
vui vì mình tự dưng mình “nổi tiếng” trờ lại ^^ Nhưng mong các em thông cảm
cho anh nếu anh không add nick các em nhé. Vì anh chỉ muốn add những người
mà anh thực sự quen biết thôi. Bên cạnh đó khi thấy nhiều em muốn hỏi phương
pháp học tập từ anh, là một thủ khoa, anh nghĩ mình cần có trách nhiệm để truyền
đạt lại cho các em những kinh nghiệm trong 2 năm ôn thi đại học vừa rồi để cho
việc vượt vũ môn của các em sẽ dễ dàng hơn (hay đối với một số bạn nào đó sẽ là
một tân thủ khoa năm sau cũng nên nhỉ ^^) Uhm thực ra thế này các em nhé, có lẽ
quyển sách “ Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” đã có gần như đầy đủ những công cụ,
phương pháp học tập hiệu quả giúp các em đạt được điểm số cao trong học tập rồi.
Trong đó những kiến thức như: hiểu rõ sức mạnh của não bộ , niềm tin tích cực,
đặt mục tiêu, lập kế hoạch, quản lí thời gian, nghệ thuật ứng dụng lí thuyết vào
thực hành,... là những cái mà anh cho rằng rất hay, nếu các em áp dụng được sẽ
dần dần nâng cao được trình độ của mình đó (dù ít dù nhiều anh tin nó cũng sẽ
giúp các em tiến bộ cho coi ^^) Còn sau đây là một số chia sẻ riêng của anh về việc
luyện đề thi thử đại học (các này do đặc thù riêng của Việc Nam nên quyển sách “
Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” không đề cập được nhiều nà)
- Toán: Đối với môn toán, là môn thi tự luận, cả trình bày lẫn kết quả đều
quan trọng như nhau, theo anh các em cần có quyển vở luyện giải đề riêng,
khi làm đề các em cần đặt mình vào tâm thế là đang đi thi, mình cần trình
bày chỉnh chu nhất có thể, tính toán nên thận trọng trong từng phép tính, nếu
đã tìm ra hướng giải rồi thì không cần viết nháp tỉ mỉ quá mà nên trình bày
luôn vào vở, viết chậm để còn xem xem mình đã tính đúng chưa, không cần
vội vì môn toán cũng thoải mái thời gian thôi, khi đã làm xong thì thử lại
đáp án luôn nha (trừ bài tính thể tích-khoảng cách ra thì nhìn chung các bài
tập còn lại đều có thể thử lại đáp án được đấy, cách để thử lại hơi khó nói
nên anh không biết viết thề nào cả) Làm bài xong hãy đối chiếu đáp án để
kiểm tra bài làm của mình nhé, sai chỗ nào thì sau ta rút kinh nghiệm chỗ ấy,
không sao cả, đã thi thật đâu ^^. Anh nghĩ môn toán thì không cần luyện
nhiều đề lắm, chỉ cần 1 tuần làm 2,3 đề gì đó để các em quen với việc trình
bày chỉnh chu là được. Còn về thứ tự làm bài thì anh nghĩ các em sẽ có chiến
thuật cho riêng mình sau này rồi, có gì thì anh cũng chỉ khuyên là phần riêng
thì các em nhìn vào 2 phần xem phần nào câu hìn...
Chào các em! Nhìn thy nhiu em mun add nick fb ca anh làm anh cm thy k
vui mình t dưng mình ni tiếng” tr li ^^ Nhưng mong các em thông cảm
cho anh nếu anh không add nick các em nhé. anh ch mun add những người
anh thc s quen biết thôi. Bên cnh đó khi thấy nhiu em mun hỏi phương
pháp hc tp t anh, mt th khoa, anh nghĩ mình cn trách nhim để truyn
đạt li cho các em nhng kinh nghim trong 2 năm ôn thi đại hc va rồi đ cho
việc vượt vũ môn của các em s d dàng hơn (hay đối vi mt s bn nào đó sẽ là
mt n th khoa m sau cũng nên nh ^^) Uhm thc ra thế y các em nhé, l
quyn sách i tài gii, bn cũng thế đã gn như đầy đ nhng ng c,
phương pháp hc tp hiu qu giúp các em đạt được điểm s cao trong hc tp ri.
Trong đó nhng kiến thc như: hiu rõ sc mnh ca não b , nim tin tích cc,
đặt mc tiêu, lp kế hoch, qun thi gian, ngh thut ng dng thuyết vào
thc hành,... là nhng cái anh cho rng rt hay, nếu c em áp dụng được s
dn dần ng cao được trình đ ca mình đó (dù ít dù nhiều anh tin cũng s
giúp các em tiến b cho coi ^^) Còn sau đây là một s chia s riêng ca anh v vic
luyện đề thi th đại học (các này do đặc triêng ca Vic Nam nên quyn sách
Tôi tài gii, bn cũng thếkhông đề cập được nhiu nà)
- Toán: Đi vi môn toán, môn thi t lun, c trình y ln kết qu đều
quan trng như nhau, theo anh các em cn quyn v luyn giải đề riêng,
khi làm đ c em cn đặt mình vào m thế đang đi thi, mình cn trình
bày chnh chu nht có th, tính toán n thn trng trong tng phép tính, nếu
đã tìm ra hưng gii ri tkhông cn viết nháp t m qnên trình bày
luôn vào v, viết chậm để n xem xem mình đã tính đúng chưa, không cn
vi môn toán cũng thoi mái thi gian thôi, khi đã làm xong thì th li
đáp án luôn nha (tr bài tính th tích-khong cách ra thì nhìn chung các i
tp còn li đều có th th lại đáp án được đy, cách để th lại hơi knói
nên anh kng biết viết th nào c) Làm i xong hãy đi chiếu đáp án để
kim tra i làm ca mình nhé, sai ch nào thì sau ta rút kinh nghim ch y,
không sao cả, đã thi tht đâu ^^. Anh nghĩ môn toán thì không cn luyn
nhiều đề lm, ch cn 1 tuần làm 2,3 đề đó để các em quen vi vic trình
bày chỉnh chu là được.n v th t làm bài thì anh nghĩ các em sẽ có chiến
thut cho riêng mình sau này ri, có t anh cũng ch khuyên là phn riêng
thì các em nhìn vào 2 phn xem phn nào u hình hc phng d hơn thì
làm, phn hình kng gian vi s phc - pt logarit t hp c hai phn đều
d c, chúng chng quyết định đượcđâu.
- , Hóa: Đây hai môn thi trc nghim mà tính chiến đấu cao n toán
nhiu, 50 u trong 90 phút, rt ác liệt đy c em . Khối lương tính toán
khng, dng i phong phú, biến hóa trong tng câu ch. Vì vậy để được
điểm cao nhất đnh các em cn làm nhiu đề để cho quen và nhiu kinh
nghim. Vic luyn đề ca anh s khác với pơng pháp luyện đề ca thy
Đôi chút chia sẻ của thủ khoa 30 điểm - Trang 2
Đôi chút chia sẻ của thủ khoa 30 điểm - Người đăng: chantroixavang96-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đôi chút chia sẻ của thủ khoa 30 điểm 9 10 317