Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới công tác quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng HACCP tại Cơ sở chế biến nông s

Được đăng lên bởi Hoàng Hôn
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 2706 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Lời mở đầu

Trong nền kinh tế thị trường để có thể hội nhập với các nước trong
khu vực và trên thế giới đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải chú ý đến
chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm đóng vai trò quyết định và tạo
khả năng cạnh trạnh để các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển.
Đối với các doanh nghiệp chế biến nông sản để đảm bảo và nâng cao
chất lượng sản phẩm đòi hỏi nhiều nhóm yếu tố nhưng đối với người tiêu
dùng quan trọng nhất là nhóm chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Mặt khác quá
trình hội nhập với nền kinh tế thế giới diễn ra nhanh chóng đã đặt các doanh
nghiệp Việt Nam trước những cơ hội nhưng cũng không Ýt thách thức nguy
cơ. Khi hàng rào thuế quan được dỡ bỏ và thay vào đó là rào cản kỹ thuật
với những qui định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm của các nước
đã làm cho các doanh nghiệp chế biến nông sản gặp nhiều trở ngại trong mở
rộng thị trường xuất khẩu. Thị trường EU, Mỹ và một số nước yêu cầu bắt
buộc phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP đối với hàng nông
sản xuất khẩu.Đây cũng là lực đẩy cho các doanh nghiệp chế biến nông sản
xuất khẩu của Việt Nam đổi mới công tác quản lý chất lượng.
Qua thực tế ở các nước đang áp dụng hệ thống HACCP vào lĩnh vực
chế biến thực phẩm cho thấy chi phí để thực hiện HACCP không nhiều
nhưng hiệu quả mang lại cao, HACCP làm giảm tổn thất do thực phẩm
không an toàn vệ sinh gây ra đồng thời giảm tổn thất sau khi thu hoạch, giảm
chi phí của doanh nghiệp chế biến và giảm chi phí cho người tiêu dùng.
Cơ sở chế biến nông sản xuất khẩu – Công ty xuất nhập khẩu Tổng
hợp I là một cơ sở thuộc Công ty Nhà nước cho đến nay vẫn áp dụng phương
pháp quản lý chất lượng truyền thống. Theo phương pháp này Cơ sở chỉ tập
trung kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng. Do đó khi có các sản phẩm
không đảm bảo chất lượng việc xử lý thường chậm, kém hiệu quả. Trong
những năm vừa qua hàng nông sản xuất khẩu của Cơ sở chủ yếu xuất khẩu ở
dạng thô, làm nguyên liệu cho các nước phát triển nên giá trị xuất khẩu

không cao, thị trường không ổn định và lãng phí. Nguyên nhân là do hàng
nông sản xuất khẩu vào một số thị trường trên thế giới đòi hỏi phải có chứng
nhận đạt tiêu chuẩn HACCP và Cơ sở chưa đáp ứng được điều kiện này.
Vì vậy để vượt qua các rào cản kỹ thuật, muốn thâm nhập và tìm được
vị trí vững chắc trên thị trường thế giới đặc biệt là Mỹ và EU Cơ sở không
có sự lựa chọn nào khác là đổi mới phương pháp quản lý chất lượng và tổ
chức triển khai áp dụng HACCP vào sản xuất chế biến.
Xuất phát từ thực tiễn tr...
Lời mở đầu
Trong nền kinh tế thị trường để thể hội nhập với các nước trong
khu vực trên thế giới đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải chú ý đến
chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm đóng vai trò quyết định tạo
khả năng cạnh trạnh để các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển.
Đối với các doanh nghiệp chế biến nông sản để đảm bảo nâng cao
chất lượng sản phẩm đòi hỏi nhiều nhóm yếu tố nhưng đối với người tiêu
dùng quan trọng nhất nhóm chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Mặt khác quá
trình hội nhập với nền kinh tế thế giới diễn ra nhanh chóng đã đặt các doanh
nghiệp Việt Nam trước những hội nhưng cũng không Ýt thách thức nguy
cơ. Khi hàng rào thuế quan được dỡ bỏ thay vào đó rào cản kỹ thuật
với những qui định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm của các nước
đã làm cho các doanh nghiệp chế biến nông sản gặp nhiều trở ngại trong mở
rộng thị trường xuất khẩu. Thị trường EU, M một số nước yêu cầu bắt
buộc phải áp dụng hệ thống quản chất lượng HACCP đối với hàng nông
sản xuất khẩu.Đây cũng lực đẩy cho các doanh nghiệp chế biến nông sản
xuất khẩu của Việt Nam đổi mới công tác quản lý chất lượng.
Qua thực tế các nước đang áp dụng hệ thống HACCP vào lĩnh vực
chế biến thực phẩm cho thấy chi phí để thực hiện HACCP không nhiều
nhưng hiệu quả mang lại cao, HACCP làm giảm tổn thất do thực phẩm
không an toàn vệ sinh gây ra đồng thời giảm tổn thất sau khi thu hoạch, giảm
chi phí của doanh nghiệp chế biến và giảm chi phí cho người tiêu dùng.
sở chế biến nông sản xuất khẩu Công ty xuất nhập khẩu Tổng
hợp I là một cơ sở thuộc Công ty Nhà nước cho đến nay vẫn áp dụng phương
pháp quản chất lượng truyền thống. Theo phương pháp này sở chỉ tập
trung kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng. Do đó khi các sản phẩm
không đảm bảo chất lượng việc xử thường chậm, kém hiệu quả. Trong
những năm vừa qua hàng nông sản xuất khẩu củasở chủ yếu xuất khẩu
dạng thô, làm nguyên liệu cho các nước phát triển nên giá trị xuất khẩu
Đổi mới công tác quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng HACCP tại Cơ sở chế biến nông s - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đổi mới công tác quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng HACCP tại Cơ sở chế biến nông s - Người đăng: Hoàng Hôn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Đổi mới công tác quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng HACCP tại Cơ sở chế biến nông s 9 10 122