Ktl-icon-tai-lieu

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TẬP ĐỌC TIỂU HỌC

Được đăng lên bởi lilshadyne
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TẬP ĐỌC TIỂU HỌC

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
MÔN TẬP ĐỌC TIỂU HỌC
PPDH là hoạt động dạy của Thầy và học của trò trong sự phối hợp thống nhất, đồng
thời có sự kết hợp của phương tiện dạy học và hình thức tổ chức hoạt động của học
sinh. Trên cơ sở nắm vững nội dung, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt các phương
pháp một cách một cách nhuẫn nhuyễn để kích thích mọi hoạt động của học sinh.
PHẦN LÝ THUYẾT:
I. Phương pháp dạy học là gì?
PPDH là hoạt động dạy của Thầy và học của trò trong sự phối hợp thống nhất, đồng thời
có sự kết hợp của phương tiện dạy học và hình thức tổ chức hoạt động của học sinh.
Trên cơ sở nắm vững nội dung, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt các phương pháp
một cách một cách nhuẫn nhuyễn để kích thích mọi hoạt động của học sinh.
II. Quan niệm về đổi mới phương pháp dạy học:
Đổi mới PPDH là đưa các PPDH mới vào nhà trường trên cơ sở kế thừa và phát huy mặt
tích cực của các phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao
hiệu quả đào tạo, góp phần đáp ứng những yêu cầu mới của mục tiêu giáo dục và đào
tạo.
III. Phương pháp dạy Tập đọc phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong
giờ học:
1. Các phương pháp dạy Tập đọc:
a. Phương pháp phân tích mẫu:
Dưới sự hướng dẫn của GV, học sinh phân tích các vật liệu mẫu (văn bản) để hình
thành các kiến thức văn học, các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ. Từ những hiện tượng chứa
đựng trong các văn bản, GV giúp HS phân tích theo các nhiệm vụ đã nêu trong SGK để
các em hiểu bài.
Để HS phân tích được mẫu dễ dàng, GV có thể tách các câu hỏi, các công việc trong
SGK ra thành những câu hỏi, nhiệm vụ nhỏ hơn.
Về hình thức tổ chức tuỳ từng bài, từng nhiệm vụ cụ thể, GV có thể cho HS làm việc
độc lập, làm việc theo nhóm, sau đó trình bày kết quả phân tích trước lớp.
2/ Phương pháp trực quan :
Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát các tranh minh hoạ trong các bài tập đọc, các
vật mẫu giúp các em hiểu thêm một số chi tiết, tình huống và nhân vật trong bài.
3/ Phương pháp thực hành giao tiếp:
GV tổ chức các hoạt động trong giờ học sao cho mỗi HS trong lớp đều được đọc (đọc
thành tiếng, đọc thầm, đọc đồng thanh, theo nhóm, cá nhân…) được trao đổi nhận thức
của mình với thầy cô, bạn bè.
4/ Phương pháp cá thể hoá sản phẩm của học sinh:
Giáo viên chú ý đến từng học sinh, tôn trọng những phát hiện và ý kiến riêng của từng
em. Thận trọng khi đánh giá học sinh, tạo điều kiện để học sinh tự phát hiện và sửa chữa
lỗi diễn đạt.
5/ Phương pháp cùng tham gia.

Giáo viên tổ ...
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TẬP ĐỌC TIỂU HỌC
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
MÔN TẬP ĐỌC TIỂU HỌC
PPDH hoạt động dạy của Thầy học của trò trong sự phối hợp thống nhất, đồng
thời sự kết hợp của phương tiện dạy học hình thức tổ chức hoạt động của học
sinh. Trên sở nắm vững nội dung, giáo viên thể vận dụng linh hoạt các phương
pháp một cách một cách nhuẫn nhuyễn để kích thích mọi hoạt động của học sinh.
PHẦN LÝ THUYẾT:
I. Phương pháp dạy học là gì?
PPDH là hoạt động dạy của Thầy và học của trò trong s phối hợp thống nhất, đồng thời
sự kết hợp của phương tiện dạy học hình thức tổ chức hoạt động của học sinh.
Trên sở nắm vững nội dung, giáo viên thể vận dụng linh hoạt các phương pháp
một cách một cách nhuẫn nhuyễn để kích thích mọi hoạt động của học sinh.
II. Quan niệm về đổi mới phương pháp dạy học:
Đổi mới PPDH là đưa các PPDH mới vào nhà trường trên cơ sở kế thừa và phát huy mặt
tích cực của các phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao
hiệu quả đào tạo, góp phần đáp ứng những yêu cầu mới của mục tiêu giáo dục đào
tạo.
III. Phương pháp dạy Tập đọc phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong
giờ học:
1. Các phương pháp dạy Tập đọc:
a. Phương pháp phân tích mẫu:
Dưới sự hướng dẫn của GV, học sinh phân tích các vật liệu mẫu (văn bản) để hình
thành các kiến thức văn học, các năng sử dụng ngôn ngữ. Từ những hiện tượng chứa
đựng trong các văn bản, GV giúp HS phân tích theo các nhiệm vụ đã nêu trong SGK để
các em hiểu bài.
Để HS phân tích được mẫu dễ dàng, GV thể tách các câu hỏi, các công việc trong
SGK ra thành những câu hỏi, nhiệm vụ nhỏ hơn.
Về hình thức tổ chức tuỳ từng i, từng nhiệm vụ cụ thể, GV thể cho HS làm việc
độc lập, làm việc theo nhóm, sau đó trình bày kết quả phân tích trước lớp.
2/ Phương pháp trực quan :
Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát các tranh minh hoạ trong các bài tập đọc, các
vật mẫu giúp các em hiểu thêm một số chi tiết, tình huống và nhân vật trong bài.
3/ Phương pháp thực hành giao tiếp:
GV tổ chức các hoạt động trong giờ học sao cho mỗi HS trong lớp đều được đọc (đọc
thành tiếng, đọc thầm, đọc đồng thanh, theo nhóm, nhân…) được trao đổi nhận thức
của mình với thầy cô, bạn bè.
4/ Phương pháp cá thể hoá sản phẩm của học sinh:
Giáo viên chú ý đến từng học sinh, tôn trọng những phát hiện ý kiến riêng của từng
em. Thận trọng khi đánh giá học sinh, tạo điều kiện để học sinh tự phát hiện và sa chữa
lỗi diễn đạt.
5/ Phương pháp cùng tham gia.
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TẬP ĐỌC TIỂU HỌC - Trang 2
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TẬP ĐỌC TIỂU HỌC - Người đăng: lilshadyne
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TẬP ĐỌC TIỂU HỌC 9 10 859