Ktl-icon-tai-lieu

Đột phá trong học tập, tự tin thể hiện trong cuộc sống

Được đăng lên bởi Nguyen Luc Hoang Hiep
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 4142 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phạm Đình Tuấn

ĐỘT PHÁ TRONG
HỌC TẬP,
TỰ TIN THỂ HIỆN
TRONG CUỘC SỐNG
Bí quyết của các thiếu niên thành công

Phạm Đình Tuấn


1

Phạm Đình Tuấn

ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP,
TỰ TIN THỂ HIỆN TRONG
CUỘC SỐNG

Bí quyết của các thiếu niên thành công

Phạm Đình Tuấn

(Phiên bản chính thức và phi thƣơng mại)


2

Phạm Đình Tuấn
Trƣớc nhất, tôi xin cảm ơn và chúc mừng bạn đã tải quyển sách này về máy,
điều đó cho thấy: bạn đang mong mỏi, khao khát từng ngày từng giờ

đạt được những thành tích trong học tập và cuộc sống.
Dù xuất phát điểm hiện tại của bạn nhƣ thế nào đi nữa thì trên hết, bạn hãy
dành thời gian của mình đọc xong quyển sách này chỉ trong vòng ít hơn 2
ngày. Khi đó tôi có thể giải phóng hoàn toàn sức mạnh đang bị chôn vùi
trong ngƣời bạn…
Nhắc nhở trƣớc khi bạn xem tiếp:
 Quyền lợi: Bạn có thể chia sẻ ebook này với tất cả mọi ngƣời; tải lên
các diễn đàn, blog…
 Cảnh báo: Bạn không đƣợc phép thay đổi, thêm hay bớt bất kỳ nội
dung nào trong quyển sách này khi chƣa có sự cho phép của tác giả.
Không sử dụng quyển sách này vào mục đích kiếm tiền bất chính: in,
bán một cách bất chính .
Và nếu muốn đóng góp ý kiến của mình xin liên lạc với tôi qua email
dinhtuan@sachdaythanhcong.com
Rất vui khi đƣợc chia sẻ những hiểu biết của mình để giúp bạn ngày càng
thành công và hạnh phúc hơn!

LỜI CẢM ƠN
Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn Nguyễn Đăng Trung Hạnh và
Lê Đức Thành đã nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành
quyển sách này.


3

Phạm Đình Tuấn
MỤC LỤC
Phần 1: CÀI ĐẶT LẠI TƢ DUY

5

Phần 2: TRANG BỊ NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG CUỘC
SỐNG
12
Phần 3: NHỮNG PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ

24

Phần 4: NHỮNG BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG KHÁC

38

Phần 5: CÁCH THỨC TẠO ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ VƢƠN ĐẾN
THÀNH CÔNG

44


4

Phạm Đình Tuấn

Phần 1: CÀI ĐẶT LẠI TƢ DUY

Điểm thú vị xuyên suốt cuốn sách này đó là: BẠN THỰC SỰ CÓ THỂ
TẠO RA NHỮNG THÀNH QUẢ TO LỚN TRONG CUỘC SỐNG CHỈ
KHI BẠN BIẾT ĐÁNH THỨC CÁC TIỀM NĂNG ĐANG BỊ CHE
KHUẤT TRONG NGƢỜI.
Nếu có đọc quyển “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” bạn sẽ biết rằng thiên tài
là những ngƣời chỉ sử dụng khoảng 5-6% và họ biết cách vận dụng một lúc 2
bán cầu não để đạt đƣợc điều mình mong muốn trong khi ngƣời thƣờng chỉ
sử dụng chƣa đến 1% não bộ.
Giờ đây hãy tự…
LÀM CHỦ VẬN MỆNH CỦA CHÍNH MÌNH
Tôi muốn bạn thực sự giải phóng bởi mọi lời nói của ngƣời đời về BẠN hay
về bất cứ điều gì mà mình đã từng nghe thấy. Hãy giải p...
Phạm Đình Tuấn
www.sachdaythanhcong.com
1
ĐỘT PHÁ TRONG
HC TP,
T TIN TH HIN
TRONG CUC SNG
Bí quyết của các thiếu niên thành công
Phạm Đình Tuấn
Đột phá trong học tập, tự tin thể hiện trong cuộc sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đột phá trong học tập, tự tin thể hiện trong cuộc sống - Người đăng: Nguyen Luc Hoang Hiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Đột phá trong học tập, tự tin thể hiện trong cuộc sống 9 10 348