Ktl-icon-tai-lieu

DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT: HỌC TÍCH CỰC - THỰC HÀNH DẠY HỌC TÍCH CỰC

Được đăng lên bởi duyet4668
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5237 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT
---o0o---

BẢN THẢO MODULE 1
HỌC TÍCH CỰC - THỰC HÀNH DẠY HỌC TÍCH CỰC

Nhóm biên soạn
Bùi Phương Nga (Chủ biên)
Đỗ Hương Trà
Đỗ Thị Ngọc Anh
Lương Việt Thái
Nguyễn Hữu Hải
Vũ Thị Sơn

Hà Nội 2010

HÀ NỘI, 2010

Danh mục các tài liệu

Thời
gian

Chương trình
Kế hoạch tập huấn
Phiếu trắc nghiệm đầu vào và đầu ra
Phiếu đánh giá lớp tập huấn
Bài mở đầu

90'

Bài 1: Học tích cực
1.1. Khái niệm chính, thuật ngữ và định nghĩa
1.2. Lý do thực hành học tích cực
Bài 2: Hồ sơ học tập

220'

Bài 3: Các hình thức/kiểu học tích cực

450

3.1. Học độc lập

160'
60'
90'

150

3.2. Học tương tác

150

3.3. Học hợp tác

150

Bài 4: Một số kỹ thuật học tích cực

655

4.1. Công não

90

4.2. Sơ đồ tư duy

90

4.3. Đặt câu hỏi

100

4.4. Các kỹ thuật giúp HS tham gia thảo luận trong

105

học hợp tác
4.5. Khăn trải bàn

90

4.6. Mảnh ghép

90

4.7. Lắng nghe và phản hồi tích cực

90

Bài 5: Một số phương pháp học tích cực

740

5.1. Học theo dự án

240

5.2. Học theo hợp đồng

160

5.3. Học theo góc

160

5.4. Phương pháp trường hợp

180

Bài 6: Tổ chức học phân hoá

690'

6.1. Phân tích thực tiễn tổ chức học tập trên lớp theo 240'
quan điểm học tích cực
225'
6.2. Phân hoá nhiệm vụ học tập và thực hành
6.3. Tổ chức dạy học phân hoá và thực hành

225

Bài 7. Dạy học cho người lớn và phương pháp tập huấn 100
có sự tham gia
Bài 8. Trọng tâm là người học: Đặc điểm xã hội - Năng

90

lực và nhu cầu của nhóm mục tiêu
Bài 9. Giới

140

Bài 10. Chu trình đào tạo, bồi dưỡng GV

660

10.1. Tìm hiểu khái quát về một chu trình đào tạo

45'

bồi dưỡng GV
10.2. Xác định phạm vi đào tạo

75

10.3. Lập và phát triển kế hoạch

180

10.4. Thực hiện

300'

10.5. Đánh giá đào tạo

60

Bài 11. Quan sát tương tác trong lớp học và đánh giá

360'

giờ học
Bài 12. Thực hành đào tạo tích cực (áp dụng dạy học vi 360
mô)
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sau tập huấn

90'

Tổ chức báo cáo, trưng bày và bình luận các hồ sơ học tập

150

Làm bài trắc nghiệm đầu ra

15'

Đánh giá lớp tập huấn

15'

Tổng kết bế mạc lớp tập huấn

15'

Ghi chú:
Thứ tự nội dung trong mỗi bài:
o Tài liệu cho người hướng dẫn
o Phiếu bài tập
o Tài liệu phát tay

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT
---o0o---
BẢN THẢO MODULE 1
HỌC TÍCH CỰC - THỰC HÀNH DẠY HỌC TÍCH CỰC
Nhóm biên soạn
Bùi Phương Nga (Ch biên)
Đỗ Hương Trà
Đỗ Th Ngọc Anh
Lương Việt Thái
Nguyễn Hữu Hải
Vũ Th Sơn
Hà Nội 2010
HÀ NỘI, 2010
DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT: HỌC TÍCH CỰC - THỰC HÀNH DẠY HỌC TÍCH CỰC - Trang 2
DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT: HỌC TÍCH CỰC - THỰC HÀNH DẠY HỌC TÍCH CỰC - Người đăng: duyet4668
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT: HỌC TÍCH CỰC - THỰC HÀNH DẠY HỌC TÍCH CỰC 9 10 511