Ktl-icon-tai-lieu

Dự án xay bột đá vôi làm phân bo viên Kiên giang

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ
VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN

THUYẾT MINH DỰ
ÁN

NHÀ MÁY XAY BỘT ĐÁ VÔI, LÀM
PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

Địa điểm đầu tư:
Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên
Giang

Kiên Giang –
7/2015

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

THUYẾT MINH DỰ ÁN

NHÀ MÁY XAY BỘT ĐÁ VÔI,
LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN
GIANG
Địa điểm đầu tư: Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ
VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN
XANH
(Tổng Giám đốc)

TÔN NHIỀU

NGUYỄN VĂN MAI

Kiên Giang – 7/2015

DỰ ÁN: NHÀ MÁY XAY BỘT ĐÁ VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

MỤC LỤC

Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Trang 1

DỰ ÁN: NHÀ MÁY XAY BỘT ĐÁ VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
- Tên công ty

: Công ty TNHH Một thành viên Thanh Ngân

- Mã số doanh nghiệp : 1701088614
- Đại diện pháp luật : Tôn Nhiều

Ngày đăng ký: 27/5/2009
Chức vụ : Giám đốc

- Địa chỉ trụ sở
: Tổ 14, khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện
Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
- Vốn điều lệ

: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

- Ngành nghề KD
: Khai thác thu gom than bùn; Sản xuất phân bón & hợp
chất ni tơ; xử lý & tiêu hủy rác không độc hại; Vận tải hàng hóa đường bộthủy nội địa; Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác: nghiền
đá.
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
- Tên dự án

: Nhà máy xay bột đá vôi làm phân bo viên Kiên Giang

- Địa điểm đầu tư

: Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

- Công suất nhà máy : 42.000 ngàn tấn/năm.
- Mục đích đầu tư

:

+ Cung cấp bột đá, phân bo viên cho thị trường tỉnh Kiên Giang
và cả nước.
+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương; Góp
phần phát triển kinh tế xã hội, môi trường tại địa phương;
+ Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh;
- Hình thức đầu tư

: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản
lý dự án do chủ đầu tư thành lập.
- Tổng mức đầu tư

: 23,569,054,000 đồng

Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Trang 2

DỰ ÁN: NHÀ MÁY XAY BỘT ĐÁ VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

+ Vốn chủ sở hữu: 38% tổng đầu tư, tương ứng với số tiền
9,069,054,000 đồng.
+ Vốn vay Ngân hàng: 62% tổng vốn đầu tư, tương ứng với
14,500,000,000 đồng.
- Tiến độ đầu tư

:

+ Giai đoạn 1: Quý III/2015 hoàn thành các thủ tục pháp lý, khởi công
xây dựng
+ Giai đoạn 2: Quý IV/2015 tiến hành lắp đặt các trang thiết bị
+ Quý I/2016: dự án bắt đầu thực hiện.

CHƯƠNG I...
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ
VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN
CHỦ ĐẦU TƯ:
Địa điểm đầu tư:
Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên
Giang
Kiên Giang –
7/2015
THUYẾT MINH DỰ
ÁN
NHÀ MÁY XAY BỘT ĐÁ VÔI, LÀM
PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG
Dự án xay bột đá vôi làm phân bo viên Kiên giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án xay bột đá vôi làm phân bo viên Kiên giang - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Dự án xay bột đá vôi làm phân bo viên Kiên giang 9 10 733