Ktl-icon-tai-lieu

Effortless English

Được đăng lên bởi chippzanuff1996-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn học Effortless English
Tóm tắt hướng dẫn sử dụng giáo trình Effortless English
Chi tiết hướng dẫn sử dụng giáo trình Effortless English
Chào mừng bạn đến với Effortless English !
Với mỗi bài học trong đó có ít nhất 2 đến 3 bài nghe dưới dạng file mp3. Tất cả các bài nghe trong mỗi bài học được đặt tên như nhau.
Những bài nghe này sẽ kết hợp cùng nhau.
Mỗi ngày bạn sẽ nghe tất cả các bài nghe trong 1 bài học. Bạn chỉ nên nghe duy nhất 1 bài học trong suốt 1 tuần hoặc hơn.
Điều này rất quan trọng. Bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng nếu bạn làm theo đúng phương pháp này. Vì thế bạn hãy nhớ rằng chỉ nghe 1 bài
học cho mỗi ngày và duy trì nó trong suốt ít nhất 1 tuần bạn nhé !
Một số bài học có thể có nhiều hơn 3 bài nghe.

CÓ MẤY LOẠI BÀI NGHE VÀ CÁCH SỬ DỤNG CHÚNG NHƯ THẾ NÀO?
Bài nghe Vocabulary (Vocab)
Chỉ nghe thôi. Không cố gắng ghi nhớ bất cứ từ ngữ nào.

Bài nghe Mini-Story (MS)
Đây là bài nghe quan trọng nhất. Lần đầu, chỉ lắng nghe. Sau đó, nghe và ngưng lại sau mỗi câu hỏi. Trả lời thật lớn mỗi câu hỏi bằng
tiếng anh, sau đó hãy làm lại lần nữa. Đừng tỏ ra lo lắng nếu bạn không hiểu gì hết và cũng đừng lo lắng khi trả lời sai.
Trong bài nghe Mini-Story, tôi sẽ làm duy nhất 3 việc sau đây:

1. Tôi sẽ thực hiện một phát biểu. Sau mỗi phát biểu, chỉ cần nói “Ahhhh” hay “Ohhhh”.
2. Tôi sẽ hỏi một câu hỏi và bạn cũng biết câu trả lời. Chỉ cần trả lời câu hỏi. Bạn không cần phải trả lời
nguyên câu. Bạn có thể trả lời chỉ với 1 hoặc 2 từ ngữ.
3. Tôi sẽ hỏi một câu hỏi mà bạn không biết câu trả lời. Hãy đoán xem. Sau đó cứ trả lời ngay tức thì. Lần
này bạn cũng có thể đoán câu trả lời chỉ với 1 hoặc 2 từ ngữ.
Nói một câu trả lời đúng và chính xác điều này không quan trọng. Điều quan trọng nhất là tốc độ phản ứng nhanh. Cố gắng trả lời thật
nhanh (hãy nhớ, 1 từ cũng được). Tốc độ là mục tiêu chính của bạn. Bạn cần sử dụng những câu trả lời thật nhanh thật ngắn gọn chứ
không phải những câu trả lời dài lê thê chậm chạp. Trong thời gian đầu, điều này có lẽ khó thực hiện đấy ! Nhưng không thành vấn đề.
Hãy sử dụng nút bấm Ngưng (Pause) rồi trả lời nhé.
Nghe 1 bài học nhiều lần mỗi ngày trong ít nhất 1 tuần. Bài nghe Mini-Story là quan trọng nhất trong hệ thống Effortless English. Vì thế
bạn hãy nghe những loại bài này nhiều hơn.

Bài nghe Audio
Chỉ nghe thôi, hãy thư giãn và tận hưởng nó nhé. Bạn hãy nghe chúng một vài lần mỗi ngày. Mục tiêu là nghe hiểu 100% một cách ngay
tức thì và một cách tự động.

Bài nghe Point of View (POV)
Đây là một cách để cải thiện v...
Hướng dẫn học Effortless English
Tóm tắt hướng dẫn sử dụng giáo trình Effortless English
Chi tiết hướng dẫn sử dụng giáo trình Effortless English
Chào mừng bạn đến với Effortless English !
Với mỗi bài học trong đó có ít nhất 2 đến 3 bài nghe dưới dạng file mp3. Tất cả các bài nghe trong mỗi bài học được đặt tên như nhau.
Những bài nghe này sẽ kết hợp cùng nhau.
Mỗi ngày bạn sẽ nghe tất cả các bài nghe trong 1 bài học. Bạn chỉ nên nghe duy nhất 1 bài học trong suốt 1 tuần hoặc hơn.
Điều này rất quan trọng. Bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng nếu bạn làm theo đúng phương pháp này. Vì thế bạn hãy nhớ rằng chỉ nghe 1 bài
học cho mỗi ngày và duy trì nó trong suốt ít nhất 1 tuần bạn nhé !
Một số bài học có thể có nhiều hơn 3 bài nghe.
CÓ MẤY LOẠI BÀI NGHE VÀ CÁCH SỬ DỤNG CHÚNG NHƯ THẾ NÀO?
Bài nghe Vocabulary (Vocab)
Chỉ nghe thôi. Không cố gắng ghi nhớ bất cứ từ ngữ nào.
Bài nghe Mini-Story (MS)
Đây là bài nghe quan trọng nhất. Lần đầu, chỉ lắng nghe. Sau đó, nghe và ngưng lại sau mỗi câu hỏi. Trả lời thật lớn mỗi câu hỏi bằng
tiếng anh, sau đó hãy làm lại lần nữa. Đừng tỏ ra lo lắng nếu bạn không hiểu gì hết và cũng đừng lo lắng khi trả lời sai.
Trong bài nghe Mini-Story, tôi sẽ làm duy nhất 3 việc sau đây:
1. Tôi sẽ thực hiện một phát biểu. Sau mỗi phát biểu, chỉ cần nói “Ahhhh” hay “Ohhhh”.
2. Tôi sẽ hỏi một câu hỏi và bạn cũng biết câu trả lời. Chỉ cần trả lời câu hỏi. Bạn không cần phải trả lời
nguyên câu. Bạn có thể trả lời chỉ với 1 hoặc 2 từ ngữ.
3. Tôi sẽ hỏi một câu hỏi mà bạn không biết câu trả lời. Hãy đoán xem. Sau đó cứ trả lời ngay tức thì. Lần
này bạn cũng có thể đoán câu trả lời chỉ với 1 hoặc 2 từ ngữ.
Nói một câu trả lời đúng và chính xác điều này không quan trọng. Điều quan trọng nhất là tốc độ phản ứng nhanh. Cố gắng trả lời thật
nhanh (hãy nhớ, 1 từ cũng được). Tốc độ là mục tiêu chính của bạn. Bạn cần sử dụng những câu trả lời thật nhanh thật ngắn gọn chứ
không phải những câu trả lời dài lê thê chậm chạp. Trong thời gian đầu, điều này có lẽ khó thực hiện đấy ! Nhưng không thành vấn đề.
Hãy sử dụng nút bấm Ngưng (Pause) rồi trả lời nhé.
Nghe 1 bài học nhiều lần mỗi ngày trong ít nhất 1 tuần. Bài nghe Mini-Story là quan trọng nhất trong hệ thống Effortless English. Vì thế
bạn hãy nghe những loại bài này nhiều hơn.
Bài nghe Audio
Chỉ nghe thôi, hãy thư giãn và tận hưởng nó nhé. Bạn hãy nghe chúng một vài lần mỗi ngày. Mục tiêu là nghe hiểu 100% một cách ngay
tức thì và một cách tự động.
Bài nghe Point of View (POV)
Đây là một cách để cải thiện việc sử dụng văn phạm khi nói mà không cần phải học. Chỉ cần nghe thật cẩn thận. Thư giãn. Không cần
suy nghĩ gì về các quy tắc văn phạm. Không phải bài học nào cũng có bài nghe POV.
Bài nghe Commentary
Đây là những bài nói chuyện phụ thêm về chủ đề bài học. Dường như là chúng sẽ rất khó đấy.
Nếu bạn cảm thấy chúng quá khó thì hãy bỏ qua chúng. Bài nghe Commentary là những bài ít quan trọng nhất trong hệ thống Effortless
English. Có thể bạn chẳng hiểu gì hết. Bình thường thôi. Chỉ cần thư giãn và lắng nghe. Không phải bài học nào cũng có bài nghe
Commentary.
GỢI Ý SỬ DỤNG CÁC BÀI NGHE THEO THỨ TỰ SAU
1. Đọc bài text trong sách.
2. Nghe bài Audio.
3. Nghe bài Vocabulary.
Effortless English - Trang 2
Effortless English - Người đăng: chippzanuff1996-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Effortless English 9 10 813