Ktl-icon-tai-lieu

Faric

Được đăng lên bởi sea.duckling
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 9728 lần   |   Lượt tải: 32 lần
VẬT LIỆU DỆT
BÀI 1:

PHÂN LOẠI

Xơ (Fiber)

Sợi (Yarn)

Vải dệt (Woven)
Vải (Fabric)
Vải không dệt (Non-woven)

I. XƠ (FIBER)
1/ Cấu tạo hình học:
- Xơ ngắn (Staplen): Xơ bông goòng…
Sợi xơ ngắn (Spun yarn  Spun Fabric)
Đặc điểm: có lông, hút ẩm (Vải Jean, …)
• Short Staplen (<= 45 mm)
• Long Staplen (45 mm – 60 mm)
- Xơ dài (Filament): Tơ tằm (silk) hoặc xơ nhân tạo.
Filament yarn  filament fabric
Mono-filament (Tơ tằm, sợi spandex)
Multi-filament
2/ Cấu tạo, nguồn gốc hóa học:

Thực vật: Bông (Cotton), Lanh (Liner), Đay
(Jute), Gai (Ramis, Hemp)
(Cellulore)
Page 1

Tự Nhiên (Natural)
Động vật (Protein): Tơ tằm (Silk), Len
(wool)
Xơ

Nhân tạo

Tái sinh từ cellulore: Viscose (từ gỗ) hút
ẩm cao có thể burn-out, Bembeng
(Cupro-Viscose)
Ester-Cellulore: Tri-acetat và Di-acetat (thun
xé được)

(Man-made)
Tổng hợp (Synthetic): Polyester (PES, PE,
Terilene (T)), Nylon (POlyamid (PA), PolyAcrylic (PAC) len giả làm mền, P.U. (PolyUrethane, Spandex, Lycra)
Sợi kim loại (Metalic): Sợi kim tuyến
* Nhận biết các xơ
− Polyester
: Đốt dún có đầu đen cứng
− Nylon
: Đốt dún đầu có màu vàng nhạt
− Acrylic: Đốt dún đầu màu hơi nâu
− Cotton
: Đốt cháy tan thành tro
− Lycra
: Cháy rớt, cháy đen, tàn bể ra được
− Viscose
: Đốt giống Cotton nhưng có mùi chua
II. SỢI (YARN)
A. SỢI XƠ NGẮN
1/ Sợi Xơ Ngắn (Spun Yarn): 100% một loại nguyên liệu
(Cotton, PES…)
100% CTN Denim, Jean, Oxford,
X ô B
X ô A
Khaki, Suiting, nỉ…
2/ Sợi Pha (Blend Yarn)
−
T/C : Polyester + Cotton (đều xơ
Page 2

S liv e r

ngắn)
S p in
S ô ïi A + B

−
−

T/C : 65% PES+35% CTN (83%+17%, hoặc 87%+13%)
CVC : 50% PES+50% CTN (60%+40% hàng thun, hoặc
25%+75% Poplin)
T/R : PES+Rayon: 65% PES+35%Rayon, hoặc 65%
Rayon+35%PES
T/W : 65%PES+35%Wool, hoặc 65%Wool+35%PES

−
−

3/ Sợi Trộn (Mix-Yarn): hai nguyên liệu trở lên, xơ ngắn (có
màu sẵn)
A

C u ùi

S ô ïi A + B

Top-Dye hoặc
Dope-Dye

B

4/ Fancy Yarn (Complex, Combination)
L o õi

L oop
Spun

3 nguyên liệu trở lên,
1 loại nguyên liệu làm lõi là
Filament

Hệ Kéo Sợi
− Chải thô: Carding
− Chải kỹ: Combed
− O.E: Open End, Rotor
Spinning
− Liên hợp (Combined
Spinning): Sử dụng
xơ phế, sợi phế, vải phế. Để làm mền
− Nối: Auto Cone hoặc nối tay (Knotex)
5/ Đánh giá/Kiểm tra Sợi
a. Độ mảnh của sợi: Chi số sợi
Page 3

Chỉ số mét: (Nm)
Nm = L (m) / G (gm trọng lượng sợi)
Thể hiện chiều dài của 1 gram sợi
Ví dụ: Nm: 76 (có nghĩa là 1gr sợi có chiều dài 76m)
Chỉ số Anh: (Ne)
Ne = L (yd) / G (pound)
1,693 x Ne = Nm
Ví dụ: Ne: 40 => Nm: 68
Ne: 40 có nghĩa là 1gr sợi này...
VẬT LIỆU DỆT
BÀI 1:
PHÂN LOẠI
Vải dệt (Woven)
Xơ (Fiber) Sợi (Yarn) Vải (Fabric)
Vải không dệt (Non-woven)
I. XƠ (FIBER)
1/ Cấu tạo hình học:
- Xơ ngắn (Staplen): Xơ bông goòng…
Sợi xơ ngắn (Spun yarn Spun Fabric)
Đặc điểm: có lông, hút ẩm (Vải Jean, …)
Short Staplen (<= 45 mm)
Long Staplen (45 mm – 60 mm)
- Xơ dài (Filament): Tơ tằm (silk) hoặc xơ nhân tạo.
Filament yarn filament fabric
Mono-filament (Tơ tằm, sợi spandex)
Multi-filament
2/ Cấu tạo, nguồn gốc hóa học:
Thực vật: Bông (Cotton), Lanh (Liner), Đay
(Jute), Gai (Ramis, Hemp)
(Cellulore)
Page 1
Faric - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Faric - Người đăng: sea.duckling
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Faric 9 10 814