Ktl-icon-tai-lieu

GÃY CỔ VÀ THÂN XƯƠNG ĐÙI

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GÃY CỔ VÀ THÂN XƯƠNG ĐÙI
1. Biến dạng nào sau đây thường gặp trong gãy thân xương đùi:
A. Ðùi sưng to gập góc mở ra ngoài
B. Gập góc mở ra sau vào trong, chi ngắn, bàn chân xoay ngoài
C. Gập góc mở ra ngoài, bàn chân xoay trong
D. Gập góc mở ra ngoài, bàn chân xoay ngoài
E. Tất cả sai
Trong sơ cứu gãy thân xương đùi, cách dùng 2 nẹp được đặt như thế nào:
A. Một nẹp từ háng đến quá mắt cá trong, một nẹp từ nách đến quá mắt cá
ngoài
B. Một nẹp từ háng đến qúa mắt cá trong, một nẹp từ cánh chậu đến quá
mắt cá ngoài
C. Một nẹp từ mông đến quá gót, một nẹp từ cánh chận đến quá mắt cá
ngoài
D. Một nẹp trong từ háng đến quá gối, một nẹp ngoài từ nách đến quá gối
E. Tất cả sai
Chỉ định điều trị bó bột trong gãy thân xương đùi được áp dụng trong các trường
hợp nào sau đây:
A. Áp dụng cho người lớn, các gãy không di lệch hoặc ít di lệch
B. Các loại gãy sát 2 đầu xương
C. Các loại gãy không có biến chứng
D. Các loại gãy kèm choáng chấn thương
E. Tất cả sai
Một bệnh nhân 30 tuổi, gãy chéo 1/3 giữa thân xương đùi, hãy chọn phương pháp
nào điều trị đúng:
A. Kết hợp xương nẹp vít
B. Ðóng đinh nội tủy
C. Xuyên đinh kéo liên tục, sau đó bó bột
D. Dùng cố định ngoài
E. Nắn và bó bột chậu-lưng-chân
Một đứa trẻ 8 tuổi bị gãy 1/3 giữa thân xương đùi, chi chồng ngắn, bàn chân xoay
ngoài. Hãy chọn cách điều tị đúng:
A. Mổ kết hợp xương nẹp vít
B. Ðóng đinh nội tuỷ
C. Xuyên đinh kéo liên tục qua lồi câu xương đùi
D. Nắn bó bột chậu-lưng-chân
E. Tất cả đều đúng
Chỉ định kéo liên tục xuyên qua xương trong gãy thân xương đùi:
A. Gãy xương người già
B. Gãy xương ở trẻ em
C. Gãy hở phức tạp
D. Gãy xương bệnh lý
E. Tất cả đúng
Vì sao gãy xương đùi trẻ em ít có chỉ định mổ so với người lớn:
A. Do cơ yếu dễ nắ
B. Do xương còn có khả năng tự chỉnh

C. Do gãy xương trẻ em không hoàn toàn như người lớn
D. Do xương trẻ em còn sụn phát triển
E. Câu A và B đúng
Trong điều trị bó bột gãy xương đùi trẻ em, cần chú ý điểm nào sau đây:
A. Chống di lệch xoay
B. Phải để đùi dạng nhiều
C. Không được còn chồng ngắn dù < 1cm
D. Không được còn gập góc dù < 50
E. Tất cả đều sai
Cố định ngoài được áp dụng trong trường hợp nào sau đây trong điều trị gãy thân
xương đùi:
A. Gãy chéo xoắn
B. Gãy có mảnh thứ 3
C. Gãy gần các đầu xương
D. Gãy xương người già
E. Tất cả đều sai
Một trẻ sơ sinh bị gãy xương đùi, hãy chọn cách điều trị đúng:
A. Bột chậu-lưng-chân
B. Bột ếch
C. Xuyên đinh kéo liên tục
D. Kéo bằng băng dính
E. Tất cả đều sai
Trong các vị trí gãy thân xương đùi, vị trí nào có nguy cơ biến chứng mạch ...
GÃY CỔ VÀ THÂN XƯƠNG ĐÙI
1. Biến dạng nào sau đây thường gặp trong gãy thân xương đùi:
A. Ðùi sưng to gập góc mở ra ngoài
B. Gập góc mở ra sau vào trong, chi ngắn, bàn chân xoay ngoài
C. Gập góc mở ra ngoài, bàn chân xoay trong
D. Gập góc mở ra ngoài, bàn chân xoay ngoài
E. Tất cả sai
Trong sơ cứu gãy thân xương đùi, cách dùng 2 nẹp được đặt như thế nào:
A. Một nẹp từ háng đến quá mắt cá trong, một nẹp từ nách đến quá mắt cá
ngoài
B. Một nẹp từ háng đến qúa mắt cá trong, một nẹp từ cánh chậu đến quá
mắt cá ngoài
C. Một nẹp từ mông đến quá gót, một nẹp từ cánh chận đến quá mắt cá
ngoài
D. Một nẹp trong từ háng đến quá gối, một nẹp ngoài từ nách đến quá gối
E. Tất cả sai
Chỉ định điều trị bó bột trong gãy thân xương đùi được áp dụng trong các trường
hợp nào sau đây:
A. Áp dụng cho người lớn, các gãy không di lệch hoặc ít di lệch
B. Các loại gãy sát 2 đầu xương
C. Các loại gãy không có biến chứng
D. Các loại gãy kèm choáng chấn thương
E. Tất cả sai
Một bệnh nhân 30 tuổi, gãy chéo 1/3 giữa thân xương đùi, hãy chọn phương pháp
nào điều trị đúng:
A. Kết hợp xương nẹp vít
B. Ðóng đinh nội tủy
C. Xuyên đinh kéo liên tục, sau đó bó bột
D. Dùng cố định ngoài
E. Nắn và bó bột chậu-lưng-chân
Một đứa trẻ 8 tuổi bị gãy 1/3 giữa thân xương đùi, chi chồng ngắn, bàn chân xoay
ngoài. Hãy chọn cách điều tị đúng:
A. Mổ kết hợp xương nẹp vít
B. Ðóng đinh nội tuỷ
C. Xuyên đinh kéo liên tục qua lồi câu xương đùi
D. Nắn bó bột chậu-lưng-chân
E. Tất cả đều đúng
Chỉ định kéo liên tục xuyên qua xương trong gãy thân xương đùi:
A. Gãy xương người già
B. Gãy xương ở trẻ em
C. Gãy hở phức tạp
D. Gãy xương bệnh lý
E. Tất cả đúng
Vì sao gãy xương đùi trẻ em ít có chỉ định mổ so với người lớn:
A. Do cơ yếu dễ nắ
B. Do xương còn có khả năng tự chỉnh
GÃY CỔ VÀ THÂN XƯƠNG ĐÙI - Trang 2
GÃY CỔ VÀ THÂN XƯƠNG ĐÙI - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GÃY CỔ VÀ THÂN XƯƠNG ĐÙI 9 10 936