Ktl-icon-tai-lieu

GDCD

Được đăng lên bởi nkok3pee
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 11 : MỘT SỐ PHẠM TRÙ CỦA ĐẠO ĐỨC
Caau1. Trong xã hội ta hiện nay có một số người sống theo
kiểu :" Đèn nhà ai nhà nấy rạng " , em có nhận xét gì về cách
sống này ?
* Quan điểm sống như thế là thiếu ý thức cộng đồng và lối
sống ấy trong những hoàn cảnh cụ thể có lúc sẽ gây ra những
hậu quả xấu cho xã hội và cho chính bản thân người đó Đây
là một cách sống của lớp người ích kỷ chỉ biết đến lợi ích
riêng của gđ mình, không hòa nhập, giao lưu với cộng đồng.
Câu 2:- Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh
hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người
khác và xã hội.
- Lương tâm được xã hội đánh giá cao vì nó giúp con người
tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức
của xã hội
Câu 3: Hạnh phúc của con người là sự thỏa mãn cá nhân về
nhu cầu vật chất và tinh thần, nhưng phải là nhu cầu chân
chính, lành mạnh, phù hợp thực tế. Quan niệm "Cầu được
ước thấy" là không đúng vi` có nhưng nhu cầu sai trái, đó
không phải là một hạnh phúc thực sự.Cầu được ước thấy
không đem lại cho người ta hạnh phúc mà chỉ đem lại sự
nhàm chán và đơn điệu. sẽ chẳng bao giờ bạn cảm nhận được
cái dư vị gọi là " hạnh phúc " Trên thực tế nhu cầu ước muốn
của con người là vô hạn, trong khi khả nang đáp ứng lại có
giới hạn và một thực tế là: Nhu cầu vật chất và tinh thần là
do con người sáng tạo ra chứ không thể "cầu" và "ước"được.
Câu 2: Hạnh phúc của một học sinh THPT
- Luôn đạt điểm cao trong học tập.
- Được bạn bè, thầy cô yêu mến.
- Được cha mẹ, người thân yêu thương, chăm sóc
Được sống và học tập trong một môi trường thân thiện
- Được gia đình, người thân tạo điều kiện vật chất, tinh thần
trong điều kiện khả năng hiện có phục vụ cho học tập và rèn
luyện.
Câu 5: - Sống biết giúp đỡ mọi người, bố thí cho người
nghèo, bệnh tật - Đức hiếu sinh bố thí
- Sẵn sàng chia sẻ những gì mình có với mọi người - Đức
chia sẻ
- Giữ gìn trật tự, an ninh - Đức giữ gìn trật tự an ninh.
- Giữ vệ sinh ngoài đường phố, không xả rác, không nhổ
bậy, không bôi trét bậy lên tường,... - Đức vệ sinh
- Chạy xe cẩn thậnm giữ gìn luật lệ an toàn giao thông - Đức

cẩn thận an toàn giao thông.
- Đoàn kết - Đức đoàn kết.
- Bảo vệ tổ quốc - Đức thương yêu tổ quốc.
- Cung kính và Tôn trọng mọi người - Đức cung kính và tôn
trọng.
* Vai trò của nhân phẩm, danh dự .
- Nhân phẩm và danh dự làm nền tảng giá trị của mỗi con
người.
- Người có nhân phẩm, biết tôn trọng danh dự của một cá
nhân có đạo đức.
Người nghiện ma tuý khó giữ được nhân phẩm và danh dự vì
:
- Người nghiện luôn tạo ra cho mìn...
BÀI 11 : MỘT SỐ PHẠM TRÙ CỦA ĐẠO ĐỨC
Caau1. Trong xã hội ta hiện nay có một số người sống theo
kiểu :" Đèn nhà ai nhà nấy rạng " , em có nhận xét gì về cách
sống này ?
* Quan điểm sống như thế là thiếu ý thức cộng đồng và lối
sống ấy trong những hoàn cảnh cụ thể có lúc sẽ gây ra những
hậu quả xấu cho xã hội và cho chính bản thân người đó Đây
là một cách sống của lớp người ích kỷ chỉ biết đến lợi ích
riêng của gđ mình, không hòa nhập, giao lưu với cộng đồng.
Câu 2:- Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh
hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người
khác và xã hội.
- Lương tâm được xã hội đánh giá cao vì nó giúp con người
tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức
của xã hội
Câu 3: Hạnh phúc của con người là sự thỏa mãn cá nhân về
nhu cầu vật chất và tinh thần, nhưng phải là nhu cầu chân
chính, lành mạnh, phù hợp thực tế. Quan niệm "Cầu được
ước thấy" là không đúng vi` có nhưng nhu cầu sai trái, đó
không phải là một hạnh phúc thực sự.Cầu được ước thấy
không đem lại cho người ta hạnh phúc mà chỉ đem lại sự
nhàm chán và đơn điệu. sẽ chẳng bao giờ bạn cảm nhận được
cái dư vị gọi là " hạnh phúc " Trên thực tế nhu cầu ước muốn
của con người là vô hạn, trong khi khả nang đáp ứng lại có
giới hạn và một thực tế là: Nhu cầu vật chất và tinh thần là
do con người sáng tạo ra chứ không thể "cầu" và "ước"được.
Câu 2: Hạnh phúc của một học sinh THPT
- Luôn đạt điểm cao trong học tập.
- Được bạn bè, thầy cô yêu mến.
- Được cha mẹ, người thân yêu thương, chăm sóc
Được sống và học tập trong một môi trường thân thiện
- Được gia đình, người thân tạo điều kiện vật chất, tinh thần
trong điều kiện khả năng hiện có phục vụ cho học tập và rèn
luyện.
Câu 5: - Sống biết giúp đỡ mọi người, bố thí cho người
nghèo, bệnh tật - Đức hiếu sinh bố thí
- Sẵn sàng chia sẻ những gì mình có với mọi người - Đức
chia sẻ
- Giữ gìn trật tự, an ninh - Đức giữ gìn trật tự an ninh.
- Giữ vệ sinh ngoài đường phố, không xả rác, không nhổ
bậy, không bôi trét bậy lên tường,... - Đức vệ sinh
- Chạy xe cẩn thậnm giữ gìn luật lệ an toàn giao thông - Đức
GDCD - Trang 2
GDCD - Người đăng: nkok3pee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GDCD 9 10 494