Ktl-icon-tai-lieu

gia công áp lực

Được đăng lên bởi xuanhoan922
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1429 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA: CƠ KHÍ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
(Phân bổ câu hỏi trong đề thi: 2-3 câu lý thuyết + 1-2 câu bài tập: Thời gian 90ph)
PHẦN LÝ THUYẾT
Chương 1: Lý thuyết biến dạng dẻo
Câu 1. Thế nào là hóa bền biến dạng? Giải thích nguyên nhân hóa bền và cho biết
cách khắc phục?
Câu 2. Phân biệt biến dạng nóng và biến dạng nguội? Cho biết yếu tố quyết định
chính đến khả năng biến cứng của vật liệu khi sử dụng từng phương pháp biến dạng
này?
Câu 3. Thế nào là đường cong chảy? Đường cong chảy phụ thuộc vào những yếu tố
nào?
Câu 4. Thế nào là điều kiện dẻo? Nêu điều kiện dẻo của Tresca và Von Mises, giải
thích ký hiệu các đại lượng trong các điều kiện dẻo đó?
Câu 5. Trình bày nguyên tắc trở lực biến dạng nhỏ nhất và cho biết ứng dụng của định
luật này?

Chương 2: Thiết bị gia công áp lực
Câu 6. Cho biết phạm vi ứng dụng của máy búa không khí nén và trình bày nguyên lý
hoạt động của máy búa không khí nén có sơ đồ như hình vẽ dưới đây?

Câu 7. Cho biết chức năng hoạt động của các cụm chi tiết (1, 2, 3, …) máy ép thủy lực
dẫn động kiểu bơm không có bình tích áp theo sơ đồ sau?

Câu 8. Trong sơ đồ động của máy ép trục khuỷu (METK) dưới đây, hãy chú giải các
số hiệu (1, 2, 3, …) đánh số cho các bộ phận của máy?
Nêu công dụng của ly hợp và phanh trong METK?

Câu 9. Trình bày nguyên lý hoạt động của máy ép thủy lực có dẫn động kiểu bơm có
tình tích áp dưới đây:

Chương 3: Công nghệ tạo hình khối và tấm
Câu 10. Kể tên các nguyên công tạo hình sơ bộ và nguyên công tạo hình chính trong
công nghệ rèn khối?
Câu 11. Đặc điểm của quá trình dập thể tích trên máy búa với kết cấu lòng khuôn hở
và lòng khuôn kín?
Câu 12. Vai trò của mặt phân khuôn trong công nghệ dập khối và cách chọn mặt phân
khuôn? Lấy 02 ví dụ minh họa?
Câu 13. Trình bày khái quát đặc điểm của các nguyên công chuẩn bị chính cho vật
dập dài trong công nghệ dập khối?
Câu 14. Dựa vào Định luật thể tích không đổi để thiết lập công thức tính số lần cán và
số lần kéo cho phôi thép tiết diện tròn?
Câu 15. Đặc điểm của công nghệ dập vuốt các sản phẩm tấm? Vẽ sơ đồ trạng thái ứng
suất ở những vùng khác nhau trên phôi liệu hình trụ khi dập vuốt?

Câu 16. Trình bày đặc điểm biến dạng của phôi kin loại tấm và đặc trưng công nghệ
của quá trình uốn nguội?
Câu 17. Trình tự dập chi tiết kiểu tay biên và kết cấu lòng khuôn dưới được cho như
hình vẽ (theo thứ tự từ 1 đến 6), hãy:
- Cho biết tên từng nguyên công để tạo ra hình dạng vật phẩm theo thứ tự từ 2
đến 6 trong quy trình công nghệ ?
- Vẽ lại và đánh s...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA: CƠ KHÍ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
(Phân bổ câu hỏi trong đề thi: 2-3 câu lý thuyết + 1-2 câu bài tập: Thời gian 90ph)
PHẦN LÝ THUYẾT
Chương 1: Lý thuyết biến dạng dẻo
Câu 1. Thế nào hóa bền biến dạng? Giải thích nguyên nhân hóa bền và cho biết
cách khắc phục?
Câu 2. Phân biệt biến dạng nóng biến dạng nguội? Cho biết yếu tố quyết định
chính đến khả năng biến cứng của vật liệu khi sử dụng từng phương pháp biến dạng
này?
Câu 3. Thế nào đường cong chảy? Đường cong chảy phụ thuộc vào nhng yếu tố
nào?
Câu 4. Thế nào điều kiện dẻo? Nêu điều kiện dẻo của Tresca và Von Mises, giải
thích ký hiệu các đại lượng trong các điều kiện dẻo đó?
Câu 5. Trình bày nguyên tắc trở lực biến dạng nhỏ nhất và cho biết ứng dụng của định
luật này?
gia công áp lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
gia công áp lực - Người đăng: xuanhoan922
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
gia công áp lực 9 10 305