Ktl-icon-tai-lieu

Giải chi tiết môn lý 2009

Được đăng lên bởi likecolorblue
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Togepi 2009
Togepi gửi đến bạn bài giải đề thi ĐH 2009 môn Vật lý (đề 135).
Toàn bộ bài này là do mình tự giải.
Vì vậy nên khó tránh khỏi sai sót.
Mọi thắc mắc hay ý kiến đóng góp xin liên hệ:
Y!M: togepi3007
Phone: 01234521644
Email: togepi3007@yahoo.com
togepi3007@gmail.com

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Đặt điện áp u = Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm
thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:
A. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. trong mạch có cộng hưởng điện.
D. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
A

GIẢI:
UL max => có hình vẽ:
(Giải thích: UL/sinB=URC/sinA=U/sinC
UL max=>sinB min=>B=- π/2)
tanDBC=-Uc/UR=- R

U
UL
D

B

UR

/R= URC

C
Page 1 of 25

Togepi 2009
=>DBC=- π/3
=>ABD=- π/6
 Đáp án D
Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai
khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2
= 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm
lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.
GIẢI:
Ta có: a=0,5mm
D=2m
λ1 = 450 nm17/07/2009
λ2 = 600 nm
=>i1=1,8mm
i2=2,4mm
Vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ: k1 λ1 = k2 λ2=>k1/k2= λ2 / λ1 =4/3
k1
4
8
12
k2
3
6
9
Với k1=4=>x1= k1 i1=7,2mm (thỏa do 5,5 mm< x1<22 mm)
k1=8=>x1= k1 i1=14,4mm (thỏa do 5,5 mm< x1<22 mm)
k1=12=>x1= k1 i1=21,6mm (thỏa do 5,5 mm< x1<22 mm)
k1=16=>x1= k1 i1=28,8mm>22mm (loại)
Vậy có 3 vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ
 Đáp án D

16
12

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cosωt có U0 không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L,
C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1 bằng cường độ dòng điện
hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2. Hệ thức đúng là
A. ω1 ω2=

. B. ω1 + ω2=

. C. ω1 ω2=

. D. ω1 + ω2=

GIẢI
ω2= ω1 ω2
với ω=
Page 2 of 25

Togepi 2009
 Đáp án C
Câu 4: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết s...
Togepi
2009
Togepi gửi đến bạn bài giải đề thi ĐH 2009 môn Vật lý (đề 135).
Toàn bộ bài này là do mình tự giải.
Vì vậy nên khó tránh khỏi sai sót.
Mọi thắc mắc hay ý kiến đóng góp xin liên hệ:
Y!M: togepi3007
Phone: 01234521644
Email: togepi3007@yahoo.com
togepi3007@gmail.com
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Đặt điện áp u = U
o
cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm
thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:
A. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. trong mạch có cộng hưởng điện.
D. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
GIẢI:
U
L
max => có hình vẽ:
(Giải thích: U
L
/sinB=U
RC
/sinA=U/sinC
U
L
max=>sinB min=>B=- π/2)
tanDBC=-U
c
/U
R
=- R /R= -
Page 1 of 25
C
U
RC
U
L
U
A
B U
R
D
Giải chi tiết môn lý 2009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải chi tiết môn lý 2009 - Người đăng: likecolorblue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giải chi tiết môn lý 2009 9 10 568