Ktl-icon-tai-lieu

Giải hệ phương trình vô tỷ bằng pp lượng liên hợp

Được đăng lên bởi phamhuuhoang99
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2361 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chuyên đề: Giải

phương trình vô tỷ bằng phương pháp
lượng liên hợp

Đầu tiên, ta cần hiểu phương pháp lượng liên hợp để giải phương trình vô tỷ được thực hiện như thế
nào?. Mục đích của việc dùng phương pháp lượng liên hợp là để trục căn thức ở tử tạo ra nhân tử
chung. Nhưng trước hết, việc ta nhóm các hạng tử để tạo ra nhân tử chung là thủ thuật quan trọng
trong phương pháp này. Để nhóm nhân tử chung một cách chính xác thì trước hết chúng ta cần nhẩm
nghiệm hoặc đoán nghiệm. Chính vì vậy mà tôi xin trình bày một số phương pháp nhẩm nghiệm và đoán
nghiệm trước khi nêu ra các thủ thuật giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp lượng liên hợp như
sau:
1. Dùng máy tính bỏ túi để giải nghiệm của phương trình:
Phương pháp này khá quen thuộc đối với các bạn học sinh đã từng học casio.
Ví dụ: Nhẩm nghiệm của phương trình:
Đầu tiên ta cần nhập vào máy tính bỏ túi:
Ta thay ẩn thành ẩn

trong máy tính bỏ túi. Rồi bấm Shift →Solve (Nút Solve-Calc nằm ngay

phía dưới nút Shift). Chờ khoảng 1 phút nếu phương trình đơn giản. Với những phương trình
phức tạp thì có thể phải chờ 2 đến 5 phút.
Sau khi máy tính giải ra nghiệm, ta nhận thấy phương trình trên có nghiệm
. Để kiểm tra
phương trình trên còn sót nghiệm hay không ta tiếp tục nhập:

Rồi lại tiếp tục bấm Shift→Solve.
2. Dùng tính chất số học để đoán nghiệm của phương trình:
Vẫn dùng phương trình trên làm ví dụ, ta nhận xét vế phải của phương trình là 1 số nguyên.
Chính vì vậy mà ta đưa ra dự đoán các số trong căn thức phải là số chính phương và bé hơn 7.
Vì vậy ta có thể cho mỗi căn thức bằng các số từ 1→7 và giải từng vế căn thức. Ví dụ như:
Cho

và

rồi giải lần lượt từng phương trình. Nhưng nếu cả 2

vế đều là căn thức thì phương pháp này sẽ không hiệu quả.
3. Thế thử một vài nghiệm vào phương trình đã cho để đoán nghiệm
Dựa vào điều kiện của bài toán, ta sẽ lần lượt thế các nghiệm gần gũi như -3,-2,-1,0,1,2,3 vào
phương trình để tìm xem số nào là nghiệm của phương trình. Đôi khi với một chút nhạy bén, ta
có thể dễ dàng nhẩm ngay nghiệm của phương trình nếu đó là nghiệm đẹp.
Đây là những cách nhẩm nghiệm và đoán nghiệm theo kinh nghiệm của tôi. Sau đây tôi xin trình
bày về 1 số kĩ thuật giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp nhân lượng liên hợp

* Ý tưởng của phương pháp lượng liên hợp thường dùng:

Kĩ thuật thêm bớt và tách hạng tử:
a) Thêm bớt và tách số:
1.

Ở phương pháp này, chúng ta sẽ thêm bớt hạng tử hoặc tách hạng tử sẵn có để dung phương
pháp lượng liên hợp để giải phương trình:
VD1: Giải phương trình...
Chuyên đề: Gii phương trình vô tỷ bằng phương pháp
lượng liên hợp
Đầu tiên, ta cần hiểu phương pháp lượng liên hợp để giải phương trình vô tỷ đưc thc hiện như thế
nào?. Mục đích của việc dùng phương pháp lượng liên hợp là để trục căn thức t to ra nhân tử
chung. Nhưng trước hết, việc ta nhóm các hạng t để tạo ra nhân tử chung là thủ thut quan trng
trong phương pháp này. Để nhóm nhân tử chung một cách chính xác thì trước hết chúng ta cần nhm
nghim hoặc đoán nghiệm. Chính vì vậy mà tôi xin trình bày một s phương pháp nhẩm nghiệm và đoán
nghiệm trước khi nêu ra các thủ thut giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp lượng liên hợp như
sau:
1. Dùng máy tính bỏ túi để gii nghim của phương trình:
Phương pháp này khá quen thuộc đối với các bạn hc sinh đã từng hc casio.
Ví dụ: Nhm nghim của phương trình:
Đầu tiên ta cần nhập vào máy tính bỏ túi:
Ta thay ẩn thành ẩn trong máy tính bỏ túi. Rồi bấm Shift →Solve (Nút Solve-Calc nằm ngay
phía dưới nút Shift). Chờ khoảng 1 phút nếu phương trình đơn giản. Với những phương trình
phức tạp thì có thể phải chờ 2 đến 5 phút.
Sau khi máy tính giải ra nghiệm, ta nhận thấy phương trình trên có nghiệm . Để kiểm tra
phương trình trên còn sót nghiệm hay không ta tiếp tục nhập:
Rồi lại tiếp tục bấm Shift→Solve.
2. Dùng tính chất số học để đoán nghiệm của phương trình:
Vẫn dùng phương trình trên làm ví dụ, ta nhận xét vế phải của phương trình là 1 số nguyên.
Chính vì vậy mà ta đưa ra dự đoán các số trong căn thức phải là số chính phương và bé hơn 7.
Vì vậy ta có thể cho mỗi căn thức bằng các số từ 1→7 và giải từng vế căn thức. Ví dụ như:
Cho rồi giải lần lượt từng phương trình. Nhưng nếu cả 2
vế đều là căn thức thì phương pháp này sẽ không hiệu quả.
3. Thế thử một vài nghiệm vào phương trình đã cho để đoán nghiệm
Dựa vào điều kiện của bài toán, ta sẽ lần lượt thế các nghiệm gần gũi như -3,-2,-1,0,1,2,3 vào
phương trình để tìm xem số nào là nghiệm của phương trình. Đôi khi với một chút nhạy bén, ta
có thể dễ dàng nhẩm ngay nghiệm của phương trình nếu đó là nghiệm đẹp.
Đây là những cách nhẩm nghiệm và đoán nghiệm theo kinh nghiệm của tôi. Sau đây tôi xin trình
bày về 1 số kĩ thuật giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp nhân lượng liên hợp
Giải hệ phương trình vô tỷ bằng pp lượng liên hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải hệ phương trình vô tỷ bằng pp lượng liên hợp - Người đăng: phamhuuhoang99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giải hệ phương trình vô tỷ bằng pp lượng liên hợp 9 10 145