Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI NHANH CÁC CÂU VẬN DỤNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC

Được đăng lên bởi Phong Lê
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI NHANH CÁC CÂU VẬN DỤNG BÀI TẬP TRONG
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
MÔN SINH HỌC
Thạc sỹ Võ Quốc Hiển
Đề thi tốt nghiệp THTP và đại học trong những năm gần đây
về môn Sinh học đã đáp ứng tương đối tốt yêu cầu phân hóa trình độ học sinh
(HS). Để giúp các thí sinh có thể làm tốt hơn các đề thi ĐH và CĐ năm 2013, xin
lưu ý một số vấn đề sau:
Với hình thức thi trắc nghiệm, cấu trúc đề thi chủ yếu theo diện rộng nên cách
học của HS cũng phải tuân thủ điều này.
Trong chương trình Sinh học lớp 12, phần lý thuyết cần đặc biệt lưu ý là
Chương I, II, III (phần 5 - Di truyền học). 3 chương này chiếm 25 trong tổng số 50
câu của đề thi. Sau đó là Chương I (phần 6 - Tiến hóa): 8 câu; Chương I, II, III
(phần 7 - Sinh thái): 10 câu. Lý thuyết phần Tiến hóa là một trong những nội dung
khó. HS cần hiểu thấu đáo mới có thể làm tốt được, nhất là phân biệt các học
thuyết tiến hóa, nguyên nhân và cơ chế tiến hóa. Lý thuyết phần Sinh thái dễ hơn
nên HS cần tập trung học tốt hơn để có điểm tối đa.
Phần bài tập: Chủ yếu là Sinh học phân tử, Sinh học tế bào, Quy luật di
truyền, Di truyền quần thể và bài tập tích hợp, toán xác suất kết hợp với toán phả
hệ và các loại toán khác (là phần khó nhất trong đề thi mấy năm nay).
HS cần đọc kỹ để xác định đúng câu hỏi, gạch chân các từ "đúng", "sai",
"không"... Có rất nhiều "bẫy" trong phần này. Nếu đọc không kỹ chắc chắn sẽ dễ
"sập bẫy".
Nếu yêu cầu tìm phương án "đúng" và nếu chưa xác định được chắc chắn câu
hỏi, thí sinh (TS) nên dùng "phép loại trừ các câu sai" để chọn đáp án (ĐA) chính
xác và ngược lại, phải loại trừ các câu "đúng" để tìm một câu "sai" phù hợp với
đề.
Với những câu vận dụng tính toán, giải bài tập: thường các thông tin trong đề
ra rất dài phải đọc nhanh để chọn lọc ra những dữ kiện cần và phải tính nhanh và
chính xác (bấm máy tính vài lần để tránh trục trặc kỹ thuật). Nháp bài nhanh và
không cần qua các bước như bài tự luận. Chú ý học thuộc một số công thức cơ
bản để giải nhanh và chính xác. (Ví dụ như công thức toán phân tử, tế bào, di
truyền, di truyền quần thể, công thức tính số kiểu gen, số phép lai - Bài tập sinh
học chọn lọc tập 1 và 2 - ThS Võ Quốc Hiển).
Khi chuyển các câu đã làm từ đề thi sang phiếu thi phải hết sức cẩn thận để
tránh nhầm lẫn, tô kín ô tròn (để máy quét không bỏ sót). Làm bài theo các vòng
(lần đầu: làm những câu dễ loại tái hiện kiến thức, tiếp đến là loại thông hiểu, sau
cùng mới đến những câu bài tập, bài tập vận dụng, cần phải tính toán cụ thể - Nếu
không sẽ không có thời gian ...
GIẢI NHANH CÁC CÂU VẬN DỤNG BÀI TẬP TRONG
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
MÔN SINH HỌC
Thạc sỹ Võ Quốc Hiển
Đề thi tốt nghiệp THTP đại học trong những năm gần đây
về môn Sinh học đã đáp ứng tương đối tốt yêu cầu phân hóa trình độ học sinh
(HS). Đgiúp các thí sinh thể làm tốt hơn các đề thi ĐH năm 2013, xin
lưu ý một số vấn đề sau:
Với hình thức thi trắc nghiệm, cấu trúc đề thi chủ yếu theo diện rộng nên cách
học của HS cũng phải tuân thủ điều này.
Trong chương trình Sinh học lớp 12, phần thuyết cần đặc biệt lưu ý
Chương I, II, III (phần 5 - Di truyền học). 3 chương này chiếm 25 trong tổng số 50
câu của đề thi. Sau đó Chương I (phần 6 - Tiến hóa): 8 câu; Chương I, II, III
(phần 7 - Sinh thái): 10 câu. Lý thuyết phần Tiến hóa là một trong những nội dung
khó. HS cần hiểu thấu đáo mới thể làm tốt được, nhất phân biệt các học
thuyết tiến hóa, nguyên nhân chế tiến hóa. Lý thuyết phần Sinh thái dễ hơn
nên HS cần tập trung học tốt hơn để có điểm tối đa.
Phần bài tập: Chủ yếu Sinh học phân tử, Sinh học tế o, Quy luật di
truyền, Di truyền quần thể bài tập tích hợp, toán xác suất kết hợp với toán phả
hệ và các loại toán khác (là phần khó nhất trong đề thi mấy năm nay).
HS cần đọc kỹ để xác định đúng câu hỏi, gạch chân các từ "đúng", "sai",
"không"... rất nhiều "bẫy" trong phần này. Nếu đọc không kỹ chắc chắn sẽ dễ
"sập bẫy".
Nếu yêu cầu tìm phương án "đúng" nếu chưa xác định được chắc chắn câu
hỏi, thí sinh (TS) nên dùng "phép loại trừ các câu sai" để chọn đáp án (ĐA) chính
xác ngược lại, phải loại trừ các câu "đúng" để tìm một câu "sai" phù hợp với
đề.
Với những câu vận dụng tính toán, giải i tập: thường các thông tin trong đ
ra rất dài phải đọc nhanh để chọn lọc ra những dữ kiện cần phải tính nhanh
chính xác (bấm máy tính vài lần để tránh trục trặc kỹ thuật). Nháp bài nhanh
không cần qua các bước như bài tự luận. Chú ý học thuộc một số công thức
bản để giải nhanh chính xác. (Ví dụ như công thức toán phân tử, tế bào, di
truyền, di truyền quần thể, công thức tính số kiểu gen, số phép lai - Bài tập sinh
học chọn lọc tập 1 và 2 - ThS Võ Quốc Hiển).
Khi chuyển các câu đã m từ đề thi sang phiếu thi phải hết sức cẩn thận để
tránh nhầm lẫn, kín ô tròn (để máy quét không bỏ sót). Làm bài theo các vòng
(lần đầu: làm những câu dễ loại tái hiện kiến thức, tiếp đến loại thông hiểu, sau
cùng mới đến những câu bài tập, bài tập vận dụng, cần phải tính toán cụ thể - Nếu
không sẽ không thời gian đ làm hết các câu, do đó s dễ dẫn đến chọn sai).
GIẢI NHANH CÁC CÂU VẬN DỤNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI NHANH CÁC CÂU VẬN DỤNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC - Người đăng: Phong Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIẢI NHANH CÁC CÂU VẬN DỤNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC 9 10 366