Ktl-icon-tai-lieu

Giải nhanh trắc nghiệm vật lý bằng máy Casio

Được đăng lên bởi anonyvietnam
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3779 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GV:Đoàn Văn Lượng -ĐT: 0915718188 - 0906848238 1
GV:Đoàn Văn Lượng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 1
HÃY TH DÙNG MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & 570ES Plus
Để GII NHANH mt s bài tp TRC NGHIM VT LÝ 12!
I.GII TÌM NHANH MT ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIT TRONG BIU THC VT LÝ:
1.S dng SOLVE ( Ch dùng trong COMP: MODE 1 )
a)Ví d 1: Tính khi lượng m ca con lc lò xo dao động, khi biết chu k T =0,1π(s) và độ cng
k=100N/m. Ta dùng biu thc
2=
m
T
k
π
Chú ý: phím gán biến X: ALPHA ) ; SOLVE: SHIFT CALC ; Du
=
trong biu thc: ALPHA CALC
Phương pháp truyn thng Phương pháp dùng SOLVE
Ta có :
2=
m
T
k
π
>
2 2
4=
m
T
k
π
Suy ra:
2
2
.
4
=
k T
m
π
Thế s:
2
2
4
=m
π
π
=0,25kg
Vy :khi lượng m ca con lc 0,25kg
-Vi máy FX570ES:
Bm:
MODE 1
-Bm: 0.1 SHIFT X10
X
π ALPHA CALC = 2
SHIFT X10
X
π
ALPHA ) X
100
Màn hình xut hin:
0.1 2
100
=
X
π π
-Tiếp tc bm:
SHIFT CALC SOLVE = ( ch khong 6s )
Màn hình hin th:
Vy : m= 0,25 kg
Bn th dùng đồng h ln lượt đo thi gian khi gii c 2 phương pháp ri rút ra kết lun !
T ví dy chúng ta có th suy lun cách dùng các công thc khác!!!
b)Ví d 2:Tính độ cng ca con lc lò xo dao động, khi biết chu k T =0,1
π
(s) và khi lượng =0,25kg.
.-Ta dùng biu thc
2=
m
T
k
π
làm Tương t như trên, cui cùng màn hình xut hin:
0.25
0.1 2=
X
π π
-Tiếp tc bm:SHIFT CALC SOLVE =
( ch khong 6s ),Màn hình hin th như hình bên :
Vy : k =100N/m
0 .1 2
1 0 0
=
X
π π
X= 0.25
L--R = 0
0 .2 5
0 .1 2=
X
π π
X= 100
L
--
R =
0
Giải nhanh trắc nghiệm vật lý bằng máy Casio - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải nhanh trắc nghiệm vật lý bằng máy Casio - Người đăng: anonyvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giải nhanh trắc nghiệm vật lý bằng máy Casio 9 10 948