Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp khoa học về Sử dụng kiến thức thơ, văn vào giảng dạy lịch sử trong trường phổ thông

Được đăng lên bởi dothimyhang77
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CAM ĐOAN
Đề tài sáng kiến “Sử dụng kiến thức thơ, văn vào giảng dạy lịch sử
trong trường phổ thông” là tâm huyết của tôi suốt ba năm qua. Tôi xin cam
đoan đề tài này hoàn toàn là do tôi tự nghiên cứu viết ra dựa trên vốn kiến
thức hiểu biết và sự đóng góp kinh nghiệm của các đồng nghiệp bộ môn
lịch sử hoàn toàn không có sự sao chép, dowload trên mạng. Nếu có sai sót
gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được đề tài sáng kiến này là sự đóng góp giúp đỡ rất
nhiều của các đồng nghiệp bộ môn lịch sử về kiến thức chuyên môn và của
các đồng nghiệp giàu kinh nghiệp trong lĩnh vực giảng dạy.
Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến các đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi
hoàn thành đề tài này, đồng thời tôi cũng xin gửi tới Ban giám đốc lãnh đạo

1

Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố đã tạo điều kiện để tôi và các
đồng nghiệp khác được đóng góp đề xuất những ý kiến, kinh nghiệm trong
đổi mới phương pháp dạy học.
Cuối cùng tôi xin gửi lời cám ơn đến Sở Giáo dục - Đào tạo Hoà Bình
đã luôn quan tâm sát sao, tạo những điều kiện tốt nhất để chúng tôi được
phát huy những năng lực của mình trong lĩnh vực giảng dạy.

MỤC LỤC
Chương 1 : Lý do chọn Đề tài.................................................5
1. Cơ sở lí luận........................................................................5
1.1.

Tính hệ thống trong cấu tạo chương trình.....................5

1.2.

Lí luận dạy học hiện đại................................................5

1.3.

Mối quan hệ gần gũi giữa bộ môn Lịch sử ..................6

2

1.4.

Nhà văn hoá, nhà giáo dục lớn.......................................7

2. Cơ sở thực tiễn....................................................................7
2.1.

Thực tiễn dạy - học lịch sử............................................8

2.2.

Sự phong phú của nguồn thơ văn..................................10

2.3.

Thực tế học tập..............................................................10

Chương 2 : Giới hạn Đề tài.....................................................12
Chương 3 : Phương pháp nghiên cứu......................................13
Chương 4 : Nội dung...............................................................14
Chương 5 : Kết luận………………………………………....21

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Giải pháp khoa học về " Sử dụng kiến thức thơ, văn vào giảng dạy
lịch sử trong trường phổ thông" được Tôi dày công nghiên cứu từ năm
2010. Thực hiện ở lớp 12A1, 12A2, 12A3, Kết quả cụ thể như sau :
* Theo phương pháp giảng dạy cũ :...
LỜI CAM ĐOAN
Đề tài sáng kiến “Sử dụng kiến thức thơ, văn vào giảng dạy lịch sử
trong trường phổ thông” là tâm huyết của tôi suốt ba năm qua. Tôi xin cam
đoan đề tài này hoàn toàn do tôi t nghiên cứu viết ra dựa trên vốn kiến
thức hiểu biết và sự đóng góp kinh nghiệm của các đồng nghiệp bộ môn
lịch sử hoàn toàn không sự sao chép, dowload trên mạng. Nếu sai sót
gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được đề i sáng kiến này sự đóng góp giúp đỡ rất
nhiều của các đồng nghiệp bộ môn lịch sử về kiến thức chuyên môn và của
các đồng nghiệp giàu kinh nghiệp trong lĩnh vực giảng dạy.
Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến các đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi
hoàn thành đề tài này, đồng thời tôi cũng xin gửi tới Ban giám đốc lãnh đạo
1
Giải pháp khoa học về Sử dụng kiến thức thơ, văn vào giảng dạy lịch sử trong trường phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp khoa học về Sử dụng kiến thức thơ, văn vào giảng dạy lịch sử trong trường phổ thông - Người đăng: dothimyhang77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Giải pháp khoa học về Sử dụng kiến thức thơ, văn vào giảng dạy lịch sử trong trường phổ thông 9 10 50