Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên mầm non

Được đăng lên bởi lyduc8385
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải pháp nâng cao chất
lượng ứng dụng công nghệ
thông tin cho giáo viên
mầm non vào hoạt động
chăm sóc – giáo dục trẻ.

Giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ
thông tin cho giáo viên mầm non vào hoạt động
chăm sóc – giáo dục trẻ.
Lý do
chọn

đề tài

Như chúng ta đã biết "Máy tính
cá nhân và Internet đang trở nên
phổ biến. Chúng đang dần dần
có mặt mọi nơi, và diều hiển
nhiên chúng ta đang trên đường
đạt được điều đó, và nó sẽ phổ
biến giống như những phương
tiện đi lại."
Tuy nhiên so với nhu cầu thực
tế hiện nay, việc ứng dụng
CNTT trong giáo dục mầm non
còn bộc lộ một số hạn chế nhất
định. Và việc nâng cao chất
lượng ứng dụng CNTT trong
việc dạy học cho giáo viên ở
trường mầm non là rất cần thiết.

Mục
đích
nghiên
cứu

Bởi vậy mục đích của tôi là
trong quá trình nghiên cứu,
người nghiên cứu sẽ hiểu rõ
hơn về CNTT, từ đó vận dụng
vào công việc hiệu quả hơn.
Đề xuất một số giải pháp
nhằm đáp ứng hiệu quả việc
ứng dụng CNTT trong chăm
sóc và giáo dục trẻ mầm non

Đối
tượng
nghiên
cứu

Đối tượng mà tôi hướng
đến giáo viên trường
mầm non xã Cao Phong huyện Sông Lô - tỉnh
Vĩnh Phúc

NỘI
DUNG
Cơ sở lý luận và thực
tiễn
Là một nhà quản lý tôi bắt
tay luôn việc tham khảo
tài liệu về cơ sở lý luận và
cơ sở thực tiễn của việc
UDCNTT tiếp theo tôi
tiến hành khảo sát thực
trạng UDCNTT trong
trường MN Cao Phong.
Cụ thể: tôi tiến hành khảo
sát tình hình đội ngũ giáo
viên, tình hình cơ sở vật
chất và khảo sát thực
trạng của việc thực hiện
UDCNTT trong dạy học
của giáo viên.

Thực trạng việc ứng dụng
CNTT ở trường Mầm
non:
* Đội ngũ giáo viên tương
đối trẻ hóa
* Cơ sở vật chất: 95% GV
có máy tính sách tay, có 01
máy chiếu, 03 máy in.
* 100% GV soạn bài và
xây dựng HSSS trên máy
vi tính, tuy nhiên việc ứng
dụng các phần mềm trong
dạy và học còn một số hạn
chế, chưa vận dụng và khai
thác hết chức năng của các
phần mềm và internet vào
công tác CSGD trẻ.

GIẢI PHÁP
NGHIÊN CỨU

Giải pháp 1: Tham mưu, đầu tư cơ sở vật chất

Muốn ứng dụng CNTT vào các hoạt động giáo dục, điều đầu tiên phải có máy vi tính cùng với các phần
mềm giáo dục…. Để đáp ứng yêu cầu đó cán bộ quản lý nhà trường đã tham mưu với các cấp lãnh đạo hỗ trợ
máy vi tính, máy chiếu đa năng đồng thời tiến tới vận động phụ huynh xã hội hóa giáo dục để mua bổ sung máy
in, màn hình ti vi, đầu video, khuyến khích giáo viên sử dụng các phần mềm trên máy tính sách tay...tạo điều kiện
tốt nhất về cơ sở vật chất, đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy hàng ngày.

Điểm
mạnh: 95%
giáo viên
soạn giảng
b...
    

    
    
 !"#$%&
Giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên mầm non - Người đăng: lyduc8385
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên mầm non 9 10 566