Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp thu hút và thúc đầy sinh viên tích cực học tâp

Được đăng lên bởi Dung Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1142 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giải pháp thu hút và thúc đầy sinh viên tích cực học tâp
Kết quả từ một nghiên cứu gần đây của PGS.TS.Nguyễn Công Khanh,
Trường đại học sư phạm Hà Nội, cho thấy có một tỉ lệ cao sinh viên (54,5%) không
hứng thú trong các bài giảng. Có lẽ đây cũng chỉ là một phát hiện mới (bằng con số)
về một điều mà chúng ta đã biết rất rõ từ lâu nay rồi. Nói cách khác là chất lượng
giáo dục đại học hiện nay ở nước ta đang gặp nhiều vấn đề mà đó chỉ là một biểu
hiện như phần nổi của cả tảng băng chìm.
Vấn đề đặt ra là vậy thì đâu là nguyên nhân chán học của sinh viên. Trong số các
nguyên nhân khác nhau chắc chắn có việc sinh viên chưa xác định được đúng đắn các
mục tiêu làm động cơ tự thân cho việc học của mình. Mặt khác, nội dung và phương pháp
đào tạo đại học của chúng ta cũng chưa phù hợp. Hơn nữa, mỗi giáo
viên cũng chưa thực sự trang bị được cho mình những kỹ năng cần thiết để lôi cuốn sinh
viên học tập. Chính vì thế mà chúng ta vẫn chưa thu hút được sinh viên nhiệt tình học tập
nhằm tạo ra hiệu qu ả tốt hơn cho quá trình đào tạo. Do vậy, trong những việc phải làm
để thu hút sinh viên tích cực thì trước hết phải giúp họ xác định được học tập là mục tiêu
tự thân, đồng thời giáo viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy và trau dồi những kỹ
năng sư phạm cần thiết.
Xác định học tập là mục tiêu tự thân
Các nhà giáo, trước khi dạy tri thức, rèn luyện kỹ năng, phải dạy cho người học
biết rằng: Học tập là mục tiêu tự thân (Đỗ Quốc Bảo, 2008). Chỉ khi nào sinh viên tự xác
định được và/hay nhà trường giúp sinh viên xác định được những mục tiêu học tập đúng
đắn cho chính họ làm động cơ tự thân thì họ mới tích cực nổ lực học tập. Vậy thì mục
tiêu học tập mà chúng ta cần hướng cho sinh viên là gì để thu hut được họ nhiệt tình học
tập? Theo UNESCO (1996) các mục tiêu trụ cột của việc học trong thời đại ngày nay là
"học để biết,học để làm, học để chung sống với nhau và học để tồn tại". Có sự liên quan
gì giữa những mục tiêu học tập này với sự nhiệt tình học tập của người học?
1.
Học để biết (learning to know)
Học trước tiên để hiểu biết (learn to know) và là mục tiêu truyền thống của việc học.
Khi người học khao khát muốn biết thì sẽ say sưa học tập để tìm kiếm kiến thức. Chính vì
thế mà các nền giáo dục tiên tiến như giáo dục Mỹ đang dày công giúp cho học sinh, sinh
viên có "khuynh hướng muốn biết". Giáo dục Thái Lan đặt cũng ra mục tiêu “giúp cho
họcsinh khao khát tìm kiếm tri thức mới, khám phá b ản thân và cu ộc sống”. Tuy nhiên,
kiến thức nhân loại, dù trong một lĩnh vực chuyên ...
Giải pháp thu hút và thúc đầy sinh viên tích cực học tâp
Kết quả từ một nghiên cứu gần đây của PGS.TS.Nguyễn Công Khanh,
Trường đại học phạm Nội, cho thấy một tỉ lệ cao sinh viên (54,5%) không
hứng thú trong các bài giảng. Có lẽ đây cũng chỉ một phát hiện mới (bằng con số)
về một điều chúng ta đã biết rất từ lâu nay rồi. Nói cách khác chất lượng
giáo dục đại học hiện nay nước ta đang gặp nhiều vấn đề mà đó chỉ là một biểu
hiện như phần nổi của cả tảng băng chìm.
Vấn đề đặt ra là vậy thì đâu là nguyên nhân chán học của sinh viên. Trong số các
nguyên nhân khác nhau chắc chắn việc sinh viên chưa c định được đúng đắn các
mục tiêu làm động cơ tự thân cho việc học của mình. Mặt khác, nội dung và phương pháp
đào tạo đại học của chúng ta cũng chưa phù hợp. Hơn nữa, mỗi giáo
viên cũng chưa thực sự trang bị được cho mình những kỹ năng cần thiết để lôi cuốn sinh
viên học tập. Chính vì thế mà chúng ta vẫn chưa thu hút được sinh viên nhiệt tình học tập
nhằm tạo ra hiệu qu tốt hơn cho quá trình đào tạo. Do vậy, trong những việc phải làm
để thu hút sinh viên tích cực thì trước hết phải giúp họ xác định được học tập mục tiêu
tự thân, đồng thời giáo viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy trau dồi những kỹ
năng sư phạm cần thiết.
Xác định học tập là mục tiêu tự thân
Các nhà giáo, trước khi dạy tri thức, rèn luyện kỹ năng, phải dạy cho người học
biết rằng: Học tập mục tiêu tự thân (Đỗ Quốc Bảo, 2008). Chỉ khi nào sinh viên tự xác
định được và/hay nhà trường giúp sinh viên xác định được những mục tiêu học tập đúng
đắn cho chính họ làm động tự thân thì họ mới tích cực nổ lực học tập. Vậy thì mục
tiêu học tập chúng ta cần hướng cho sinh viên để thu hut được họ nhiệt tình học
tập? Theo UNESCO (1996) các mục tiêu trụ cột của việc học trong thời đại ngày nay
"học để biết,học để làm, học để chung sống với nhau học để tồn tại". sự liên quan
gì giữa những mục tiêu học tập này với sự nhiệt tình học tập của người học?
1. Học để biết (learning to know)
Học trước tiên để hiểu biết (learn to know) và là mục tiêu truyền thống của việc học.
Khi người học khao khát muốn biết thì sẽ say sưa học tập để tìm kiếm kiến thức. Chính vì
thế mà các nền giáo dục tiên tiến như giáo dục Mỹ đang dày công giúp cho học sinh, sinh
viên "khuynh hướng muốn biết". Giáo dục Thái Lan đặt cũng ra mục tiêu “giúp cho
họcsinh khao khát tìm kiếm tri thức mới, khám phá b ản thân và cu ộc sống”. Tuy nhiên,
kiến thức nhân loại, trong một lĩnh vực chuyên môn hẹp, không ngừng được cập nhật
trong hội đầy biến động làm sao một con người có thể hiểu biết hết tất cả những
xung quanh sử dụng lượng kiến thức học được trường đại học trong một số năm để
tác động vào thực tiễn? ch duy nhất là học để không ngừng cập nhật kiến thức trong
suốt cuộc đời (life-long learning) (Trần Lê Hữu Nghĩa, 2008). Do vậy, cái biết quan trọng
nhất của người học để biết cách học (knowing how to learn), đặc biệt cách tự học.
Nói cách khác, dạy học không chỉ lấy việc thuyết giảng nhằm trang bị kiến thức cho học
viên làm nhiệm vụ cơ bản mà phải tạo cơ hội cho người học chủ động tích cực trong việc
tìm kiếm kiến thức theo những cách thức nhất định (phương pháp học) vận dụng
những kiến thức đã học được để tiếp tục học. ràng sinh viên làm các bài tập toán với
mục đích cụ thể tìm ra đáp số cho bài toán, nhưng lẽ không ai nhớ được cũng
không cần nhớ để làm những đáp số đó. Mục tiêu của việc làm bài tập đó để biết
Giải pháp thu hút và thúc đầy sinh viên tích cực học tâp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp thu hút và thúc đầy sinh viên tích cực học tâp - Người đăng: Dung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giải pháp thu hút và thúc đầy sinh viên tích cực học tâp 9 10 573