Ktl-icon-tai-lieu

giải phẫu hệ tiêu hóa

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA: THÚ Y

CHƯƠNG III: HỆ TIÊU HÓA
I. Khái niệm chung về hoạt động tiêu hóa:
- Có 2 nhóm :
+ Tự dưỡng: VSV, thực vật, đơn bào diệp lục vô cơ trong tự nhiên( C,H,O,N,
Fe, Cu, Mg, Zn, Co) để tổng hợp thành chất hữu cơ.
+ Dị dưỡng: VSV, ĐV đơn bào, đa bào, động vật( người) ko tự tổng hợp cá
chất hữu cơ trong cơ thể mà sử dụng hữu cơ do sinh vật tự dưỡng tạo ra. Qua thức
ăn các chất hữu cơ vào cơ thể. Các chất hữu cơ phân giải tạo ra dạng dễ hấp thu
nhất: đường đơn, a.amin, axit béo và glyxerin.
- Cơ quan tiêu hóa giúp cơ thể biến chất thành chất dễ hấp thu vào cơ thể gồm có:
+ Tiêu hóa cơ học: thức ăn đc nghiền nát và tăng quá trình tiếp xúc với hệ
thống enzyme hay men. VD: xoang miệng, dạ dày.
+ Tiêu hóa hóa học: Xảy ra việc phân giải thức ăn dưới tác động các men tiêu
hóa.
- Cơ quan tiêu hóa hóa học gồm có 2 bộ phận:
+ Ống tiêu hóa: Hệ thống ống dẫn liên tục thức ăn từ khoang miệng đến hậu
môn. Quá trình di chuyển thức ăn xảy ra 2 quá trình tiêu hóa cơ học và hóa học. Quá
trình hấp thu chất dinh dưỡng: Thức ăn chất lượng cao, thành phần nhiều có độ dài
ngắn khác nhau.
+ Tuyến tiêu hóa:
++ Ngay trên ống tiêu hóa VD: dịch tụy, dịch ruột(men tiêu hóa)
++ Ngoài ống tiêu hóa: Gan, tụy, nước bọt có hệ thống ống dẫn đem dịch tiết
đổ vào ống tiêu hóa có chứa men enzyme phân giải thức ăn.
A. Ống tiêu hóa:
I. Ống tiêu hóa trước cơ hoành:
+ Xoang miệng
+ Yết hầu
+ Thực quản
1. Xoang miệng: Nơi giúp gia súc thực hiện:
+ Lấy thức ăn
+ Tiêu hóa cơ học là nghiền nát thức ăn
+ Tham gia 1 phần hoạt động tiêu hóa hóa học( Gluxit, tinh bột) tiết ra từ
nước bọt.
Phân bố ở vùng đầu đc giới hạn bởi:
a. Vị trí:
- Môi ở phía trước
- Vòm khẩu cái ở phía trên hình thành vách ngăn ngăn cách khoang miệng
- Phía sau có màng khẩu cái ngăn cách với yết hầu
- Hai bên khoang miệng là má.
- Phía dưới là hai hàm.
b. Có chứa : Lưỡi, răng.
1.1 Môi
- Hình thái :
SV: LƯƠNG QUỐC HƯNG – TYA53

Email: lqhungtyak53@gmail.com
1

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA: THÚ Y

+ 2 môi trên dưới
+ 2 môi gặp nhau 2 bên mép
+ Môi là 1 bộ phận giúp lấy thức ăn
+ Nằm chính giữa môi trên là rãnh nhân trụ và có một số lông dài cắm vào
làm nhiệm vụ xúc giác
- Trên môi có cấu tạo :
+ Lớp ngoài cùng : là da, lớp biểu mô kép dẹp của da chuyển thành da môi,
tất cả da môi các loài đều hóa sừng, có hệ thống lông cắm sâu dưới da xúc giác với
các loại gia súc.
+ Lớp tổ chức cơ : Lớp cơ vòng môi, cơ vân giúp hoạt động của môi
+ Lớp niêm mạc : Có lớp hạ niêm mạc có nhiều tuyến rải rác các lo...
TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA: THÚ Y
SV: LƯƠNG QUỐC HƯNG TYA53 Email: lqhungtyak53@gmail.com
1
CHƯƠNG III: H TIÊU HÓA
I. Khái niệm chung về hoạt động tiêu hóa:
- Có 2 nhóm :
+ Tự dưỡng: VSV, thực vật, đơn bào diệp lục vô cơ trong tự nhiên( C,H,O,N,
Fe, Cu, Mg, Zn, Co) để tổng hợp thành chất hữu cơ.
+ Dị dưỡng: VSV, ĐV đơn bào, đa bào, động vật( người) ko tự tổng hợp cá
chất hữu cơ trong cơ thể mà sử dụng hữu cơ do sinh vật tự dưỡng tạo ra. Qua thức
ăn các chất hữu cơ vào cơ th. Các chất hữu cơ phân giải tạo ra dạng dễ hấp thu
nhất: đường đơn, a.amin, axit béo và glyxerin.
- Cơ quan tiêu hóa giúp thể biến chất thành chất dễ hấp thu vào cơ thể gm có:
+ Tiêu hóa cơ học: thức ăn đc nghiền nát và tăng quá trình tiếp xúc với hệ
thống enzyme hay men. VD: xoang miệng, dạ dày.
+ Tiêu hóa hóa học: Xảy ra việc phân giải thức ăn dưới tác động các men tiêu
hóa.
- Cơ quan tiêu hóa hóa hc gồm có 2 bộ phận:
+ Ống tiêu hóa: Hệ thống ống dẫn liên tc thức ăn từ khoang miệng đến hậu
môn. Quá trình di chuyển thức ăn xảy ra 2 quá trình tiêu hóa cơ học và hóa học. Quá
trình hấp thu chất dinh dưỡng: Thức ăn chất lượng cao, thành phần nhiều có độ dài
ngn khác nhau.
+ Tuyến tiêu hóa:
++ Ngay trên ống tiêu hóa VD: dịch tụy, dịch ruột(men tiêu hóa)
++ Ngoài ống tiêu hóa: Gan, tụy, nước bọt có hệ thống ống dẫn đem dịch tiết
đổ vào ống tiêu hóa có cha men enzyme phân giải thc ăn.
A. Ống tiêu hóa:
I. Ống tiêu hóa trước cơ hoành:
+ Xoang miệng
+ Yết hầu
+ Thực quản
1. Xoang miệng: Nơi giúp gia súc thc hiện:
+ Ly thức ăn
+ Tiêu hóa cơ học là nghiền nát thức ăn
+ Tham gia 1 phần hoạt động tiêu hóa hóa hc( Gluxit, tinh bt) tiết ra từ
nước bọt.
Phân bố ở vùng đầu đc giới hạn bởi:
a. Vị trí:
- Môi ở phía trước
- Vòm khẩu cái ở phía trên hình thành vách ngăn ngăn cách khoang miệng
- Phía sau có màng khẩu cái ngăn cách với yết hầu
- Hai bên khoang miệng là má.
- Phía dưới là hai hàm.
b. Có chứa : Lưỡi, răng.
1.1 Môi
- Hình thái :
giải phẫu hệ tiêu hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải phẫu hệ tiêu hóa - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
giải phẫu hệ tiêu hóa 9 10 580