Ktl-icon-tai-lieu

giải phương trình vô tỷ

Được đăng lên bởi phunsukwangdu98
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHƯƠNG PHÁP DÙNG LƯỢNG LIÊN HỢP ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
****
I. Một số kiến thức cần nhớ:
I.1. Một số hằng đẳng thức hay sử dụng:
2
2
+ x  y   x  y  x  y
3
3
2
2
+ x  y   x  y   x  xy  y 

4
4
2
2
+ x  y   x  y  x  y  x  y 
…
n
n
n 1
n2
n 2
n 1
+ x  y   x  y   x  x y  ...  xy  y 

Sử dụng những hằng đẳng thức này, ta có thể quy phương trình vô tỉ ban đầu về dạng phương trình
tích bằng việc làm xuất hiện các nhân tử chung. Từ đó ta có thể dễ dàng giải quyết tiếp!
Thường thì ở các bài toán sử dụng phương pháp này thì ý tưởng tổng quát của ta như sau:
- Giả sử nếu ta có phương trình dạng F  x   0 với F  x  xác định trên một miền D nào đó và
ta nhẩm được một nghiệm x = a của phương trình thì ta có thể biến đổi phương trình đã cho
lại thành  x  a  G  x   0 . Đến đây ta chỉ việc xử lí phương trình G(x) = 0 nữa là ổn! (Việc
xử lí phương trình G(x)= 0 có thể sử dụng công cụ đạo hàm hoặc bằng bất đẳng thức).
II. Các ví dụ minh họa:
Sau đây, để làm rõ thêm nội dụng và ý tưởng của phương pháp, mời các bạn cùng thử sức với các ví
dụ sau:
II.1. Các bài toán mở đầu
Các bạn hãy thử sức mình với các bài toán này trước nhé!
Bài toán 1: Giải phương trình sau:
x  1  x  4  x  9  x  16  x  100
Bài toán 2: Giải các phương trình sau:
a) 3 x  x  3  3
b) 3 2 x  1  3 x  1
c) 2 x  1  x 2  3 x  1  0
d) 9





4 x  1  3x  2  x  3

II. 2. Bài tập minh họa:
Ví dụ 1: Giải phương trình
3 3 x 2  x 2  8  2  x 2  15

(1)

Giải:
Ta dự đoán được nghiệm x  1 , và ta viết lại phương trình như sau:

 1  3  3 x 2  1  


3  x 2  1

3

x4  3 x2  1



 

x2  8  3 

x2 1
x2  8  3



x 2  15  4

x2 1
x 2  15  4



 x2  1

 

1


x4  3 x2  1
Mặt khác, ta có:
3



1
x2  8  3

1



x 2  15  4

1

x 2  15  x 2  8  x 2  15  4  x 2  8  3 

x 2  15  4



1
x2  8  3

Nên phương trình thức hai vô nghiệm.
Vậy (1) có 2 nghiệm x  1, x  1 .
Ví dụ 2: Giải phương trình sau

3 x 2  5 x  1  x 2  2  3  x 2  x  1  x 2  3 x  4 (2)

Giải:
Ý tưởng:
Trước hết, kiểm tra ta thấy được rằng phương trình đã cho có một nghiệm x  2 nên ta sẽ cố gắng đưa
phương trình trên về phương trình tích xuất hiện nhân tử  x  2  . Ta có nhận xét rằng:

 3x

 5 x  1   3 x 2  3 x  3  2  x  2  và  x 2  2    x 2  3x  4   3  x  2 
Ta đi đến lời giải như sau:
2

(2)  3 x 2  5 x  1  3  x 2  x  1  x 2  2  x 2  3 x  4



2 x  4



3x 2  5 x ...
PHƯƠNG PHÁP DÙNG LƯỢNG LIÊN HỢP ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
****
I. Một số kiến thức cần nhớ:
I.1. Một số hằng đẳng thức hay sử dụng:
+
2 2
x y x y x y
+
3 3 2 2
x y x y x xy y
+
4 4 2 2
x y x y x y x y
+
1 2 2 1
...
n n n n n n
x y x y x x y xy y
Sử dụng những hằng đẳng thức này, ta có thể quy phương trình vô tỉ ban đầu về dạng phương trình
tích bằng việc làm xuất hiện các nhân tử chung. Từ đó ta có thể dễ dàng giải quyết tiếp!
Thường thì ở các bài toán sử dụng phương pháp này thì ý tưởng tổng quát của ta như sau:
- Giả sử nếu ta có phương trình dạng
0F x
với
F x
xác định trên một miền D nào đó và
ta nhẩm được một nghiệm x = a của phương trình thì ta có thể biến đổi phương trình đã cho
lại thành
0x a G x
. Đến đây ta chỉ việc xử lí phương trình G(x) = 0 nữa là ổn! (Việc
xử lí phương trình G(x)= 0 có thể sử dụng công cụ đạo hàm hoặc bằng bất đẳng thức).
II. Các ví dụ minh họa:
Sau đây, để làm rõ thêm nội dụng và ý tưởng của phương pháp, mời các bạn cùng thử sức với các ví
dụ sau:
II.1. Các bài toán mở đầu
Các bạn hãy thử sức mình với các bài toán này trước nhé!
Bài toán 1: Giải phương trình sau:
1 4 9 16 100x x x x x
Bài toán 2: Giải các phương trình sau:
a)
b)
3 3
2 1 1x x
c)
2
2 1 3 1 0x x x
d)
9 4 1 3 2 3x x x
II. 2. Bài tập minh họa:
Ví dụ 1: Giải phương trình
3
2 2 2
3 8 2 15x x x
(1)
Giải:
Ta dự đoán được nghiệm
1x
, và ta viết lại phương trình như sau:
3
2 2 2
1 3 1 8 3 15 4x x x
2
2 2
3 34 2 2 2
3 1
1 1
1 8 3 15 4
x
x x
x x x x
giải phương trình vô tỷ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải phương trình vô tỷ - Người đăng: phunsukwangdu98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
giải phương trình vô tỷ 9 10 444