Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết quy mô lớp học

Được đăng lên bởi hacui
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÀM THẾ NÀO DẠY LỚP ĐÔNG CÓ HIỆU QUẢ
Ths Phạm Thị Phương Uyên
I, ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự tăng lên nhanh chóng số người trúng tuyển vào các cơ sở đào tạo đại
học trong điều kiện các nguồn lực bị hạn chế dẫn đến số người trong các lớp học
tăng lên. Hiện tượng lớp học đông người nhanh chóng trở thành vấn đề cần tranh
cãi của hầu hết các cơ sở đào tạo trong nước. Tất nhiên là lớp học đông người có
thể tìm thấy ở nhiều cơ sở đào tạo trên thế giới. Vì không thể xoá bỏ được các lớp
học đông người, nên chúng ta cần có một số phương pháp để việc giảng dạy lớp
đông có hiệu quả như lớp ít sinh viên. Chúng ta thường cho rằng việc học tập của
sinh viên tỷ lệ nghịch với số người học: lớp học càng ít người sinh viên học được
càng nhiều. Tuy nhiên, trong khi nghiên cứu cho thấy rằng các lớp học ít người
mang đến những cơ hội phản hồi và thảo luận nhiều hơn và người học được thoả
mãn nhiều hơn so với các lớp học đông người, nhưng nó không khẳng định số
lượng người trong lớp học là mối tương quan tất yếu cho việc học tập của sinh
viên. Điều quan trọng không phải là số người ở trong lớp học mà lại là chất lượng
của việc giảng dạy. Nghiên cứu chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi dẫn đến việc dạy và học
có hiệu quả, bất kể số người của lớp học, là việc thu hút sinh viên vào việc học tập
tích cực.
II, ĐẶC ĐIỂM LỚP HỌC TẠI KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
Khoa Kế toán – Tài chính là khoa có số lượng sinh viên đông nhất trường,
xấp xỉ ½ tổng số lượng sinh viên của Trường, trong khi đó số lượng giảng viên
của Khoa chưa nhiều. Chính vì vậy, khi bố trí lớp học các lớp bên chuyên ngành
Kế toán, Tài chính của Khoa thường có số lượng sinh viên rất đông, dao động từ
100 đến 120 sinh viên cho 1 lớp môn học. Trong một lớp học đông đúc như vậy,
thật là một thử thách nếu người thầy muốn áp dụng những phương pháp giảng dạy
mới. Chẳng hạn, nếu học nhóm, chia nhỏ quá thì không thể đủ thời gian cho các

nhóm trình bày kết quả làm việc, nhóm quá đông thì sinh viên không tham gia tích
cực. Nếu thảo luận sẽ rất mất thời gian. Thật quá khó để “lấy người học làm trung
tâm” trong những lớp học quá đông. Chỉ một người thầy không đủ. Vì sĩ số quá
nhiều, giáo viên không thể có cơ hội tiếp xúc với học sinh, mà chỉ có thể tiếp xúc
với tập thể. Điều này sẽ gây trở ngại cho giáo viên khi khơi dậy tính tích cực cho
người học, nhất là tâm lý ỷ lại, thụ động thường có trong những lớp đông như vậy.
Xuất phát từ vấn đề nêu trên có một câu hỏi đặt ra là “Làm thế nào để dạy lớp
đông có hiệu quả?”. Bài viết này sẽ đề cập đến một số cách thức...
LÀM THẾ NÀO DẠY LỚP ĐÔNG CÓ HIỆU QUẢ
Ths Phạm Thị Phương Uyên
I, ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự tăng lên nhanh chóng s người trúng tuyển vào các sở đào tạo đại
học trong điều kiện các nguồn lực bị hạn chế dẫn đến số người trong các lớp học
tăng lên. Hiện tượng lớp học đông người nhanh chóng trở thành vấn đề cần tranh
cãi của hầu hết các sở đào tạo trong nước. Tất nhiênlớp học đông người có
thể m thấynhiều cơ sở đào tạo trên thế giới. Vì không thể xoá b được các lớp
học đông người, nên chúng ta cần một số phương pháp để việc giảng dạy lp
đông có hiệu quả như lp ít sinh viên. Chúng ta thường cho rằng việc học tập của
sinh viên t lệ nghịch với s người học: lớp học càng ít người sinh viên học được
càng nhiều. Tuy nhiên, trong khi nghiên cứu cho thấy rằng các lớp học ít người
mang đến những hội phản hồi và thảo luận nhiều hơn người học được thoả
mãn nhiều hơn so với c lớp học đông người, nhưng không khẳng định số
lượng người trong lớp học mối tương quan tất yếu cho việc học tập của sinh
viên. Điều quan trọng không phải là số người ở trong lớp học mà lại là chất lượng
của việc giảng dạy. Nghiên cứu chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi dẫn đến việc dạy và học
có hiệu quả, bất kể số người của lp học, là việc thu hút sinh viên vào việc học tập
tích cực.
II, ĐẶC ĐIỂM LỚP HỌC TẠI KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
Khoa Kế toán – Tài chính là khoa có số lưng sinh viên đông nhất trường,
xấp xỉ ½ tổng s lượng sinh viên của Trường, trong khi đó s lượng giảng viên
của Khoa chưa nhiều. Chính vậy, khi bố trí lớp học các lớpn chuyên ngành
Kế toán, Tài chính của Khoa thường số lượng sinh viên rất đông, dao động từ
100 đến 120 sinh viên cho 1 lớp môn học. Trong một lớp học đông đúc như vậy,
thật một thử thách nếu người thầy muốn áp dụng những phương pháp giảng dạy
mới. Chẳng hạn, nếu học nhóm, chia nh quá t không thể đủ thời gian cho các
Giải quyết quy mô lớp học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải quyết quy mô lớp học - Người đăng: hacui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giải quyết quy mô lớp học 9 10 555