Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) Phần 1. Không gian metric

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 8628 lần   |   Lượt tải: 31 lần
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ)

Phần 1. Không gian metric
Phiên bản đã chỉnh sửa - có phần bổ sung của bài trước

PGS TS Nguyễn Bích Huy
Ngày 6 tháng 12 năm 2004
Nội dung chính của môn Cơ sở
Chuyên ngành: Toán Giải tích
Phương pháp Giảng dạy Toán
Phần 1: Không gian metric
1. Metric trên một tập hợp. Sự hội tụ. Không gian đầy đủ.
2. Tập mở. Tập đóng. Phần trong, bao đóng của tập hợp.
3. Ánh xạ liên tục giữa các không gian metric. Các tính chất:
• Liên hệ với sự hội tụ
• Liên hệ với ảnh ngược của tập mở, tập đóng.
• Ánh xạ mở, ánh xạ đóng, ánh xạ đồng phôi.
4. Tập compắc. Các tính chất căn bản:
• Hệ có tâm các tập đóng.
• Tính chất compắc và sự hội tụ.
• Ảnh của tập compắc qua ánh xạ liên tục.
Phần 2: Độ đo và tích phân.
1. σ–đại số trên tập hợp.
Độ đo và các tính chất căn bản.
2. Các tính chất của độ đo Lebesgue trên R (không xét cách xây dựng).
3. Hàm số đo được. Các tính chất căn bản.
1

• Các phép toán số học, lấy max, min trên 2 hàm đo được.
• Lấy giới hạn hàm đo được (không xét: hội tụ theo độ đo, định lý Egoroff, Lusin).
4. Tích phân theo một độ đo. Các tính chất căn bản (không xét tính liên tục tuyệt đối).
5. Các định lý Levi, Lebesgue về qua giới hạn dưới dấu tích phân.
Phần 3: Giải tích hàm.
1. Chuẩn trên một không gian vectơ. Chuẩn tương đương. Không gian Banach.
2. Ánh xạ tuyến tính liên tục. Không gian các ánh xạ tuyến tính liên tục (không xét ánh
xạ liên hợp, ánh xạ compắc, các nguyên lý cơ bản).
3. Không gian Hilbert. Phân tích trực giao. Chuổi Fourier theo một hệ trực chuẩn. Hệ trực
chuẩn đầy đủ.

§1

Metric trên một tập hợp. Sự hội tụ.
Không gian đầy đủ
Phần này có thêm phần bổ sung của bài trước

1. Tóm tắt lý thuyết
1.1

Không gian metric

Định nghĩa 1 Cho tập X = ∅. Một ánh xạ d từ X × X vào R được gọi là một metric trên
X nếu các điều kiện sau được thỏa mãn ∀x, y, z ∈ X:
i. d(x, y)

0

d(x, y) = 0 ⇔ x = y
ii. d(x, y) = d(y, x)
iii. d(x, y)

d(x, z) + d(z, y) (bất đẳng thức tam giác)

Nếu d là metric trên X thì cặp (X, d) gọi là một không gian metric.
Nếu d là metric trên X thì nó cũng thỏa mãn tính chất sau
|d(x, y) − d(u, v)|

d(x, u) + d(y, v) (bất đẳng thức tứ giác)

Ví dụ. Ánh xạ d : Rm × Rm → R, định bởi
1/2

m
2

(xi − yi )

d(x, y) =

, x = (x1 , x2 , . . . , xm ), y = (y1 , y2 , . . . , ym )

i=1

2

là một metric trên Rm , gọi là metric thông thường của Rm .
Khi m = 1, ta có d(x, y) = |x − y|. Trên Rm ta cũng có các metric khác như
m

|xi − yi |

d1 (x, y) =
i=1

d2 (x, y) = max |xi − yi |
1 i m

Ví dụ. Ký hiệu C[a,b] là tập hợp các hàm th...
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ)
Phần 1. Không gian metric
Phiên bản đã chỉnh sửa - phần bổ sung của bài trước
PGS TS Nguyễn Bích Huy
Ngày 6 tháng 12 năm 2004
Nội dung chính của môn sở
Chuyên ngành: Toán Giải tích
Phương pháp Giả ng dạy Toán
Phần 1: Không gian metric
1. Metric trên một tập hợp. Sự hội tụ. Không gian đầy đủ.
2. Tập mở. Tập đóng. Phần trong, bao đóng của tập hợp.
3. Ánh xạ liên tục giữa các không gian metric. Các tính chất:
Liên hệ với sự hội tụ
Liên hệ với ảnh ngược của tập mở, tập đóng.
Ánh xạ mở, ánh xạ đóng, ánh xạ đồng phôi.
4. Tập compắc. Các tính chất căn bản:
Hệ tâm các tập đóng.
Tính chất compắc và sự hội tụ.
Ảnh của tập compắc qua ánh xạ liên tục.
Phần 2: Độ đo và tích phân.
1. σ–đại số trên tập hợp.
Độ đo và các tính chất căn bản.
2. Các tính chất của độ đo Lebesgue trên R (không xét cách xây dựng).
3. Hàm s ố đo được. Các tính chất căn bản.
1
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) Phần 1. Không gian metric - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) Phần 1. Không gian metric - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) Phần 1. Không gian metric 9 10 494