Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI TÍCH VÀ MÔ PHỎNG MẠNG ĐIỆN

Được đăng lên bởi trieutran0
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương giải tích và mô phỏng mạng điện

1

Chương 1
YÊU CẦU TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỆN

1.1.

Tổng quan

Điện năng là một dạng năng lượng được sử dụng rộng rãi nhất trong tất cả các
lĩnh vực hoạt động kinh tế và đời sống của con người.
Điện năng được sản xuất trong các nhà máy điện. Căn cứ nguồn năng lượng sơ
cấp dùng để sản xuất điện năng, các nhà máy điện được phân thành: các nhà máy nhiệ
điện, thủy điện và điện nguyên tử. Nguồn năng lượng sơ cấp dùng trong các nhà máy
nhiệt điện là nhiên liệu hữu cơ (than, dầu, khí), trong các nhà máy thủy điện là sức
nước, trong các nhà máy điện nguyên tử là nhà máy điện hạt nhân.
Ngoài các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và điện nguyên tử còn có các nhà máy
điện khác năng lượng sơ cấp là mặt trời, gió, địa nhiệt và thủy triều…). Công suất của
các nhà máy điện này không lớn.
Phần điện của các nhà máy điện có các thiết bị chính và phụ. Các thiết bị chính
là: các máy điện đồng bộ, các hệ thống thanh góp, các thiết bị đóng cắt, các dao cách
ly và các thiết bị tự dùng. Các thiết bị điện chính được dùng để sản xuất và phân phối
điện năng, đóng và cắt các mạch điện… Các thiết bị phụ được sử dụng để thực hiện
các chức năng đo lường, phát tín hiệu, bảo vệ, tự động hóa…
Hệ thống điện gồm có các nhà máy điện, các mạng điện, các hộ tiêu thụ, được
liên kết với nhau thành một hệ thống để thực hiện quá trình sản xuất, truyền tải và
phân phối điện năng.

1.2. Yêu cầu tính toán mô phỏng hệ thống điện
Trong lĩnh vực tính toán phân tích hệ thống điện, theo đặc tính của bài toán kỹ
thuật, có các loại bài toán như sau:
+ Giải tích chế độ xác lập của mạng khi cho thông số mạng phụ tải và nguồn.
Các tính toán này bao gồm tính toán chế độ làm việc (xác định phân bố dòng, áp, phân
bố công suất trong lưới bằng cách giải các hệ phương trình chế độ xác lập ), kể và
không kể đến giới hạn điện áp, khả năng tải của đường dây, chế độ bất đối xứng tạm
thời và chế độ sự cố.

Đề cương giải tích và mô phỏng mạng điện

2

+ Tính toán quá trình quá độ trong mạng và thiết bị, bao gồm tính toán các quá
trình theo các yêu cầu định trước, qui định cho các thiết bị bảo vệ và tự động hóa, tính
toán quá trình trong động cơ đồng bộ với tốc độ không đổi,…
+ Tính toán ngắn mạch đối xứng và không đối xứng trong hệ thống điện để kiểm
tra ổn định động và ổn định nhiệt các phần tử hệ thống, cũng như xác định trị số đặt và
độ nhạy của bảo vệ Rơle khi xuất hiện sự cố ngắn mạch trong hệ thống điện.
+ Tính toán chế độ đường dây dài thông số rải (đường d...
Đề cương giải tích và mô phng mạng điện
1
Chương 1
YÊU CẦUNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỆN
1.1. Tng quan
Điện năng là mt dạng năng lượng được sử dụng rộng rãi nhất trong tất ccác
lĩnh vc hoạt động kinh tế và đời sống của con người.
Điện năng được sn xuất trong các nhà máy điện. n cnguồn năng lượng
cấp dùng để sản xuất điện năng, các nhày điện được phân thành: các nhà máy nhi
điện, thủy điện điện nguyên t. Nguồn năng ợng cấp dùng trong các nhà y
nhiệt đin là nhiên liệu hữu (than, du, khí), trong các nhà máy thy điện là sức
nước, trong các nhà máy điện nguyên tlà nhà máy điện hạt nhân.
Ngoài các nhà máy nhiệt điện, thủy điện điện nguyên tcòn có các nhày
điện kc năng lượng sơ cấp là mặt trời, gió, địa nhiệt và thy triều…). Công suất của
các nhà máy điện này không lớn.
Phần điện của c nhà máy điện các thiết bị chính và phụ. Các thiết bchính
là: các máy điện đồng bộ, các hthống thanh góp, các thiết bị đóng cắt, các dao cách
ly và các thiết btdùng. Các thiết bđiện chính được dùng đ sản xuất và phân phi
điện năng, đóng và cắt các mạch điệnCác thiết bị phụ được sdụng để thực hiện
các chc năng đo lường, phát tín hiệu, bảo vệ, tự động hóa…
Hthống điện gồm các nhà máy điện, các mạng điện, các hộ tiêu th, được
liên kết với nhau thành mt hệ thống đ thực hiện quá trình sản xuất, truyền tải và
phân phi điện năng.
1.2. Yêu cầu tính toán mô phỏng hệ thống điện
Trong lĩnh vực nh toán phân tích hệ thống điện, theo đặc tính của bài toán k
thuật, có các loạii toán n sau:
+ Giải tích chế độ xác lập của mạng khi cho thông s mạng phụ tải và nguồn.
Các tính toán này bao gm tính tn chế độ làm việc (xác đnh phân bố dòng, áp, phân
bng suất trong lưới bằng ch giải các hệ phương trình chế độ xác lập ), kể và
không kđến giới hạn điện áp, khả năng tải của đường dây, chế độ bất đối xứng tạm
thời và chế độ sự cố.
GIẢI TÍCH VÀ MÔ PHỎNG MẠNG ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI TÍCH VÀ MÔ PHỎNG MẠNG ĐIỆN - Người đăng: trieutran0
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
GIẢI TÍCH VÀ MÔ PHỎNG MẠNG ĐIỆN 9 10 193