Ktl-icon-tai-lieu

Giải toán

Được đăng lên bởi Võ Thành
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gọi ab là số phải tìm ta có:
ab = 2 x a x b
vì 2 x a x b là số chẵn nên chữ số hàng đơn vị b phải chẵn.
Ngoài ra ta có:
a0 + b = 2 x a x b
a0 = 2 x a x b - b
a0 = ( 2 x a - 1 ) x b
vì ( 2 x a - 1 ) x b là số có hai chữ số tròn chục nên một trong hai thừa số ( 2 x a - 1 ) và b phải
tận cùng là 5.
Vì b là chẵn nên ( 2 x a - 1 ) chỉ có thể là 5 hoặc 15.
* Nếu 2 x a - 1= 15 thì a = 8 và b = 80 : 15 = 5 dư 5 )
( loại )
* Nếu 2 x a - 1 = 5 thì a = 3 và b = 30 : 5 = 6
( chọn vì 36 = 2 x 3 x 6 )
Vậy số phải tìm là 36

...
Gọi ab là số phải tìm ta có:
ab = 2 x a x b
vì 2 x a x b là số chẵn nên chữ số hàng đơn vị b phải chẵn.
Ngoài ra ta có:
a0 + b = 2 x a x b
a0 = 2 x a x b - b
a0 = ( 2 x a - 1 ) x b
vì ( 2 x a - 1 ) x b là số có hai chữ số tròn chục nên một trong hai thừa số ( 2 x a - 1 ) và b phải
tận cùng là 5.
Vì b là chẵn nên ( 2 x a - 1 ) chỉ có thể là 5 hoặc 15.
* Nếu 2 x a - 1= 15 thì a = 8 và b = 80 : 15 = 5 dư 5 )
( loại )
* Nếu 2 x a - 1 = 5 thì a = 3 và b = 30 : 5 = 6
( chọn vì 36 = 2 x 3 x 6 )
Vậy số phải tìm là 36
Giải toán - Người đăng: Võ Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giải toán 9 10 911