Ktl-icon-tai-lieu

Giảm tải lớp 2

Được đăng lên bởi huehoang685
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỚP HAI
MÔN TIẾNG VIỆT
A. TẬP ĐỌC
1. HS cần đạt yêu cầu tối thiểu sau:
- Đọc đúng, không ngắc ngứ.
- Tốc độ đọc giữa học kì I (HK I): 35 tiếng/ phút; cuối HK I: 40 tiếng/ phút; giữa HK II: 45 tiếng/ phút; cuối
HK II: 50 tiếng/ phút.
2. Đối với các câu hỏi suy luận, GV có thể dựa vào nội dung trả lời trong sách giáo khoa Tiếng Việt 2,
nêu 2 phương án trả lời theo kiểu chắc nghiệm khách quan cho HS lựa chọn phương án đúng. VD, có
thể bổ sung câu hỏi 4, bài Có công mài sắt, có ngày nên kim(Tiếng Việt 2, tập một, trang 5) như sau:
“ 4. Câu chuyện này khuyên em điều gì? Em hãy chọn câu trả lời đúng:
a) Câu chuyện khuyên em chăm chỉ học tập.
b) Câu chuyện khuyên em chịu khó mài sắt thành kim.”
Hoặc :
“ 4. Câu chuyện khuyên em chăm chỉ học tập hay khuyên em chịu khó mài sắt thành kim ?”
3. Đối với các bài học thuộc lòng, yêu cầu tối thiểu HS cần đạt được là học thuộc khoảng từ 6 đến 8
dòng thơ trên lớp.
B. CHÍNH TẢ
1. HS cần đạt yêu cầu tối thiểu sau:
- Viết đúng chính tả, không mắc quá 5 lỗi trong bài tập chép hoặc nghe – viết.
- Tốc độ viết giữa học kì I (HK I): 35 chữ/ 15 phút; cuối HK I: 40 chữ/ 15 phút; giữa HK II: 45 chữ/15 phút;
cuối HK II: 50 chữ/ 15 phút.
2. Đối với các bài tập chép, nghe – viết có số chữ lớn hơn số chữ quy định trong tốc độ chuẩn, GV có thể
cho HS viết trên 15 phút và giảm bớt bài tập về chính tả âm, vần như sau: chọn cho HS làm tại lớp một
phần trong số bài tập đồng dạng. VD:
- Bài tập (3), trang 33, Tiếng Việt 2, tập một:
+ HS nói phương ngữ Bắc Bộ viết 3 từ đầu tiên trong số 4 từ ở phần a (da, già, ra).
+ HS nói phương ngữ Nam Bộ và Nam Trung Bộ viết 2 từ trong số 4 từ ở phần b (vâng, thân hoặc tầng,
chân).
- Bài tập trang 25, 26, Tiếng Việt 2, tập hai : Ngoài bài tập chép, HS thực hiện bài tập (2) hoặc bài tập (3).
C. TẬP VIẾT
1. Yêu cầu tối thiểu HS cần đạt là biết viết chữ viết hoa cỡ nhỏ; bước đầu biết nối nét giữa các chữ viết
hoa với chữ viết thường trong một chữ ghi tiếng.
2. Đối với các bài có các dòng chữ tập viết giống nhau, GV có thể chọn cho HS thực hiện trên lớp một
phần trong số các dòng ấy. VD:
- Bài tập viết Tuần 1, Vở Tập viết 2, tập một:
+ Viết chữ A hoa: HS viết dòng chữ cỡ vừa, 1 dòng chữ cỡ nhỏ.
+ Viết ứng dụng: HS viết một dòng chữ Anh cỡ nhỏ, 1 dòng câu ứng dụng Anh em thuận hòa cỡ nhỏ.
- Bài tập viết Tuần 28, vở Tập viết 2, tập hai:
+ Viết chữ Y hoa: HS viết một dòng chữ cỡ vừa, 1 dòng chữ cỡ nhỏ.
+ Viết ứng dụng: HS viết một dòng chữ Yêu cỡ nhỏ, 1 dòng cụm từ ứng dụng Yêu lũy tre làng cỡ nhỏ.
D. KỂ CHUYỆN
1. ...
LỚP HAI
MÔN TIẾNG VIỆT
A. TẬP ĐỌC
1. HS cần đạt yêu cầu tối thiểu sau:
- Đọc đúng, không ngắc ngứ.
- Tốc độ đọc giữa học kì I (HK I): 35 tiếng/ phút; cuối HK I: 40 tiếng/ phút; giữa HK II: 45 tiếng/ phút; cuối
HK II: 50 tiếng/ phút.
2. Đối với các câu hỏi suy luận, GV thể dựa vào nội dung trả lời trong sách giáo khoa Tiếng Việt 2,
nêu 2 phương án trả lời theo kiểu chắc nghiệm khách quan cho HS lựa chọn phương án đúng. VD,
thể bổ sung câu hỏi 4, bài Có công mài sắt, có ngày nên kim(Tiếng Việt 2, tập một, trang 5) như sau:
“ 4. Câu chuyện này khuyên em điều gì? Em hãy chọn câu trả lời đúng:
a) Câu chuyện khuyên em chăm chỉ học tập.
b) Câu chuyện khuyên em chịu khó mài sắt thành kim.”
Hoặc :
“ 4. Câu chuyện khuyên em chăm chỉ học tập hay khuyên em chịu khó mài sắt thành kim ?”
3. Đối với các bài học thuộc lòng, yêu cầu tối thiểu HS cần đạt được học thuộc khoảng từ 6 đến 8
dòng thơ trên lớp.
B. CHÍNH TẢ
1. HS cần đạt yêu cầu tối thiểu sau:
- Viết đúng chính tả, không mắc quá 5 lỗi trong bài tập chép hoặc nghe – viết.
- Tốc độ viết giữa học kì I (HK I): 35 chữ/ 15 phút; cuối HK I: 40 chữ/ 15 phút; giữa HK II: 45 chữ/15 phút;
cuối HK II: 50 chữ/ 15 phút.
2. Đối với các bài tập chép, nghe – viết có số chữ lớn hơn số chữ quy định trong tốc độ chuẩn, GV có thể
cho HS viết trên 15 phút giảm bớt bài tập về chính tả âm, vần như sau: chọn cho HS làm tại lớp một
phần trong số bài tập đồng dạng. VD:
- Bài tập (3), trang 33, Tiếng Việt 2, tập một:
+ HS nói phương ngữ Bắc Bộ viết 3 từ đầu tiên trong số 4 từ ở phần a (da, già, ra).
+ HS nói phương ngữ Nam Bộ Nam Trung Bộ viết 2 từ trong số 4 từ ở phần b (vâng, thân hoặc tầng,
chân).
- Bài tập trang 25, 26, Tiếng Việt 2, tập hai : Ngoài bài tập chép, HS thực hiện bài tập (2) hoặc bài tập (3).
C. TẬP VIẾT
1. Yêu cầu tối thiểu HS cần đạt biết viết chữ viết hoa cỡ nhỏ; bước đầu biết nối nét giữa các chữ viết
hoa với chữ viết thường trong một chữ ghi tiếng.
2. Đối với các bài các dòng chữ tập viết giống nhau, GV thể chọn cho HS thực hiện trên lớp một
phần trong số các dòng ấy. VD:
- Bài tập viết Tuần 1, Vở Tập viết 2, tập một:
+ Viết chữ A hoa: HS viết dòng chữ cỡ vừa, 1 dòng chữ cỡ nhỏ.
+ Viết ứng dụng: HS viết một dòng chữ Anh cỡ nhỏ, 1 dòng câu ứng dụng Anh em thuận hòa cỡ nhỏ.
- Bài tập viết Tuần 28, vở Tập viết 2, tập hai:
+ Viết chữ Y hoa: HS viết một dòng chữ cỡ vừa, 1 dòng chữ cỡ nhỏ.
+ Viết ứng dụng: HS viết một dòng chữ Yêu cỡ nhỏ, 1 dòng cụm từ ứng dụng Yêu lũy tre làng cỡ nhỏ.
D. KỂ CHUYỆN
1. Yêu cầu tối thiểu HS cần đạt là nhớ và kể lại được một đoạn câu chuyện đã học trong bài tập đọc cùng
tên.
2. Đối với các bài tập kể lại toàn bộ câu chuyện, GV thểu cầu một số HS kể nối tiếp nhau, mỗi HS
kể một đoạn để hợp thành toàn b câu chuyện (nếu tiết học cả bài tập kể lại từng đoạn của câu
Giảm tải lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giảm tải lớp 2 - Người đăng: huehoang685
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giảm tải lớp 2 9 10 654