Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án

Được đăng lên bởi loisinhhoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Một số nhận định về quá trình quang hợp:
I. Sinh vật tự dưỡng cũng là sinh vật quang dưỡng
II. Khoảng 1% tổng số ánh sáng chiếu xuống mặt đất được sử dụng cho quang hợp
III. Chất lượng và cường độ ánh sáng thay đổi theo chiều thẳng đứng của tán cây rừng
IV. Cường độ và chất lượng ánh sáng thay đổi theo chiều thẳng đứng của cột nước.
Tổ hợp nào dưới đây là đúng:
A. I , III , IV
B. II , III , IV
C. III , IV
D. I , II, III, IV
Câu 2. Các chất dưới đây đều có màu . Đối với chất nào thì màu sắc không liên
quan trực tiếp đến chức năng của nó?
A. Chlorophyll
B. Phytocrom
C. Cytocrom
D. Hemoglobin
Câu 3. NADPH có vai trò gì trong quang hợp:
A. cùng với chlorophyll hấp thụ năng lượng ánh sáng
B. nhận e đầu tiên của pha sáng
C. thành viên trong chuỗi truyền e để hình thành ATP
D. cùng với PSII giúp quá trình quang phân ly nước.
E. mang e đến chu trình Canvin - Benson
Câu 4. Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho pha tối:
A. năng lượng ánh sáng
B. CO2
C. H2O
D. ATP và NADPH
Câu 5. Trong quang hợp ở cây C3, chất nhận CO2 đầu tiên là:
A. PEP (photpho enol piruvat)
B. RiDP (Ribulozo-1,5 đi photphat)
C. Axit piruvic.
D. APG (axit photpho glixeric)
Câu 6. Sản phẩm đầu tiên của con đường cố định CO2 ở thực vật C3 là:
A. AOA (axit ooxxalo axetic)
B. PEP (photpho enol piruvat)
C. . RiDP (Ribulozo-1,5 đi photphat D. APG (axit photpho glixeric)
Câu 7. Photon của bước sóng nào giầu năng lượng nhất:
A. xanh lục
B. vàng
C. xanh tím
D. da cam
Câu 8. Khi nhiệt độ cao, lượng oxy hoà tan cao hơn CO2 trong lục lạp, cây nào
dưới đây sự sinh trưởng không giảm:
A. dưa hấu
B. ngô
C. lúa nước
D. rau cải
Câu 9. Điều nào sau đây là đúng khi nói về chu trình Canvin?
A. Xảy ra vào ban đêm và sản xuất photphoglixerandehit.
B. Cần ATP và sản xuất photphoglixeraldehit.
C. Xảy ra vào ban đêm và cần ATP.
D. Cần ATP và giải phóng CO2
Câu10: Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?
A. Đáp ứng được nhu cầu về ánh sáng cho cây quang hợp.
B. Đáp ứng được nhu cầu về nhiệt độ cho cây quang hợp.
C. Đáp ứng đầy đủ nước, ánh sáng, nhiệt độ vừa phải cho cây quang hợp.
D. Đáp ứng đầy đủ nước cho cây quang hợp.
Câu 11: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quá trình quang hợp?
A. Ánh sáng, nước, cacbonic, nhiệt độ.
B. Ánh sáng, nhiệt độ, không khí, đất.
C. Ánh sáng, nhiệt độ, khí cacbonic, oxi.
D. Ánh sáng, phân bón, đất, nước.

...
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Một số nhận định về quá trình quang hợp:
I. Sinh vật tự dưỡng cũng là sinh vật quang dưỡng
II. Khoảng 1% tổng số ánh sáng chiếu xuống mặt đất được sử dụng cho quang hợp
III. Cht ng và cưng đ ánh sáng thay đi theo chiu thng đng ca tán cây rng
IV. Cường độ và chất lượng ánh sáng thay đổi theo chiều thẳng đứng của cột nước.
Tổ hợp nào dưới đây là đúng:
A. I , III , IV B. II , III , IV C. III , IV D. I , II, III, IV
Câu 2. Các chất dưới đây đều có màu . Đối với chất nào thì màu sắc không liên
quan trực tiếp đến chức năng của nó?
A. Chlorophyll B. Phytocrom C. Cytocrom D. Hemoglobin
Câu 3. NADPH có vai trò gì trong quang hợp:
A. cùng với chlorophyll hấp thụ năng lượng ánh sáng
B. nhận e đầu tiên của pha sáng
C. thành viên trong chuỗi truyền e để hình thành ATP
D. cùng với PSII giúp quá trình quang phân ly nước.
E. mang e đến chu trình Canvin - Benson
Câu 4. Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho pha tối:
A. năng lượng ánh sáng B. CO
2
C. H
2
O D. ATP và NADPH
Câu 5. Trong quang hợp ở cây C
3
, chất nhận CO
2
đầu tiên là:
A. PEP (photpho enol piruvat) B. RiDP (Ribulozo-1,5 đi photphat)
C. Axit piruvic. D. APG (axit photpho glixeric)
Câu 6. Sản phẩm đầu tiên của con đường cố định CO
2
ở thực vật C
3
là:
A. AOA (axit ooxxalo axetic) B. PEP (photpho enol piruvat)
C. . RiDP (Ribulozo-1,5 đi photphat D. APG (axit photpho glixeric)
Câu 7. Photon của bước sóng nào giầu năng lượng nhất:
A. xanh lục B. vàng C. xanh tím D. da cam
Câu 8. Khi nhiệt độ cao, lượng oxy hoà tan cao hơn CO
2
trong lục lạp, cây nào
dưới đây sự sinh trưởng không giảm:
A. dưa hấu B. ngô C. lúa nước D. rau cải
Câu 9. Điều nào sau đây là đúng khi nói về chu trình Canvin?
A. Xảy ra vào ban đêm và sản xuất photphoglixerandehit.
B. Cần ATP và sản xuất photphoglixeraldehit.
C. Xảy ra vào ban đêm và cần ATP.
D. Cần ATP và giải phóng CO
2
Câu10: Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?
A. Đáp ứng được nhu cầu về ánh sáng cho cây quang hợp.
B. Đáp ứng được nhu cầu về nhiệt độ cho cây quang hợp.
C. Đáp ứng đầy đủ nước, ánh sáng, nhiệt độ vừa phải cho cây quang hợp.
D. Đáp ứng đầy đủ nước cho cây quang hợp.
Câu 11: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quá trình quang hợp?
A. Ánh sáng, nước, cacbonic, nhiệt độ.
B. Ánh sáng, nhiệt độ, không khí, đất.
C. Ánh sáng, nhiệt độ, khí cacbonic, oxi.
D. Ánh sáng, phân bón, đất, nước.
Giáo án - Người đăng: loisinhhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giáo án 9 10 469