Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án

Được đăng lên bởi Nguyễn Thu Hằng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 20/10/2013
Ngày giảng:23/10/2013
Tiết 39: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
A. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Thấy được tác hại, mặt trái của việc sử dụng bao ni lông, tự mình hạn chế sử
dụng bao bì ni lông và vận động mọi người cùng thực hiện khi có điều kiện.
- Thấy được tính thuyết phục trong thuyết minh về tác hại của sự việc sử dụng
bao bì ni lông cũng như tính hợp lí của những kiến nghị mà văn bản đề xuất.
- Từ việc sử dụng bao bì ni lông, có những suy nghĩ tích cực về các việc tương
tự trong vấn đề sử lý rác thải sinh hoạt, một vấn đề vào loại khó giải quyết nhất
trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường
- Bước đầu hiểu vai trò của văn bản thuyết minh và đặc điểm của kiểu văn bản
này
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng đọc và phân tích văn bản thuyết minh có yếu tố lập luận chặt chẽ,
dẫn chứng thuyết phục.
3. Thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, thấy được ý nghĩa
của việc bảo vệ môi trường
B. Kĩ năng sống:
- Giao tiếp: trình bày, suy nghĩ, phản hồi/ lắng nghe tích cực về việc sử dụng bao
bì ni lông, giữ gìn môi trường.
- Suy nghĩ sáng tạo: phân tích bình luận về tính thuyết phục trong thuyết minh,
tính hợp lí trong kiến nghị của văn bản.
- Tự quản bản thân: kiên định hạn chế sử dụng bao bì ni lông và vận động mọi
người cùng thực hiện, có suy nghĩ tích cực trước những vấn đề tương tự để bảo
vệ môi trường.
C. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Phương pháp, kĩ thuật: Học theo nhóm, minh họa, viết sáng tạo, động não suy
nghĩ rút ra những bài học thiết thực về tác hại của việc dùng bao bì ni lông.
- Phương tiện, thiết bị: Giáo án, một số tranh minh hoạ về môi trường đang bị
huỷ hoại. Tài liệu khoa học nói về sự huỷ hoại của môi trường
2. Học sinh : soạn bài, tìm hiểu các tài liệu nói về môi trường.
D. Tổ chức các hoạt động dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
1.Ổn định lớp :
2.Kiểm tra bài cũ:
- Thế nào là văn bản nhật dụng? Kể tên các văn bản nhật dụng được học ở lớp
6,7.
3. Bài mới:
- Giáo viên dẫn dắt hs quan sát một số hình ảnh về việc sử dụng bao bì ni lông
trong sinh hoạt hàng ngày rồi để hs bộc lộ suy nghĩ của bản thân.
- Giáo viên vào bài: Trái Đất - ngôi nhà chung của nhân loại đang ngày càng bị
nhiều hiểm họa đe dọa. Một trong những hiểm họa khôn lường ấy lại do chính

con người gây ra. Bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu là “Thông tin về ngày trái
đất năm 2000”. Tác giả của bức thông điệp này muốn nhắc nhở chúng ta điều
gì? Phân tích văn bản này chúng ta sẽ rõ.
Hoạt động 2: Đọc- hiểu văn bản.
I. Tiếp xúc văn bản
1. Đọc :
- Giáo viên hướng dẫn...
Ngày soạn: 20/10/2013
Ngày giảng:23/10/2013
Tiết 39: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
A. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Thấy được tác hại, mặt trái của việc sử dụng bao ni lông, tự mình hạn chế sử
dụng bao bì ni lông và vận động mọi người cùng thực hiện khi có điều kiện.
- Thấy được tính thuyết phục trong thuyết minh về tác hại của s việc sử dụng
bao bì ni lông cũng như tính hợp lí của những kiến nghị mà văn bản đề xuất.
- Từ việc sử dụng bao ni lông, những suy nghĩ tích cực về các việc tương
tự trong vấn đề sử c thải sinh hoạt, một vấn đvào loại khó giải quyết nhất
trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường
- Bước đầu hiểu vai trò của văn bản thuyết minh đặc điểm của kiểu văn bản
này
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng đọc và phân tích văn bản thuyết minh có yếu tố lập luận chặt chẽ,
dẫn chứng thuyết phục.
3. Thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, thấy được ý nghĩa
của việc bảo vệ môi trường
B. Kĩ năng sống:
- Giao tiếp: trình bày, suy nghĩ, phản hồi/ lắng nghe tích cực về việc sử dụng bao
bì ni lông, giữ gìn môi trường.
- Suy nghĩ ng tạo: phân tích bình luận về tính thuyết phục trong thuyết minh,
tính hợp lí trong kiến nghị của văn bản.
- Tự quản bản thân: kiên định hạn chế sử dụng bao ni lông vận động mọi
người cùng thực hiện, suy nghĩ tích cực trước những vấn đtương tự để bảo
vệ môi trường.
C. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Phương pháp, thuật: Học theo nhóm, minh họa, viết sáng tạo, động não suy
nghĩ rút ra những bài học thiết thực về tác hại của việc dùng bao bì ni lông.
- Phương tiện, thiết bị: Giáo án, một số tranh minh hoạ về môi trường đang bị
huỷ hoại. Tài liệu khoa học nói về sự huỷ hoại của môi trường
2. Học sinh : soạn bài, tìm hiểu các tài liệu nói về môi trường.
D. Tổ chức các hoạt động dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
1.Ổn định lớp :
2.Kiểm tra bài cũ:
- Thế o văn bản nhật dụng? Kể tên các văn bản nhật dụng được học lớp
6,7.
3. Bài mới:
- Giáo viên dẫn dắt hs quan sát một shình ảnh về việc sử dụng bao ni lông
trong sinh hoạt hàng ngày rồi để hs bộc lộ suy nghĩ của bản thân.
- Giáo viên vào bài: Trái Đất - ngôi nchung của nhân loại đang ngày càng bị
nhiều hiểm họa đe dọa. Một trong những hiểm họa khôn lường ấy lại do chính
Giáo án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án - Người đăng: Nguyễn Thu Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án 9 10 11